settings icon
share icon
Въпрос

Какво представлява християнският гностицизъм?

Отговор


В действителност няма такова нещо като християнски гностицизъм, защото истинското християнство и гностицизмът са взаимно изключващи се системи от вярвания. Принципите на гностицизма противоречат на смисъла на християнството. По тази причина, макар някои форми на гностицизма да твърдят, че са християнски, в действителност те категорично са нехристиянски.

Гностицизмът бил може би най-опасната ерес, която заплашвала ранната църква през първите три века. Повлиян от философи като Платон, гностицизмът се основава на две погрешни презумпции. Първо, той възприема дуализъм между духа и материята. Гностиците твърдят, че материята е присъщо лоша, а духът е добър. В резултат на тази презумпция, гностиците вярват, че всичко, което се прави в тялото, дори най-отвратителния грях, няма никакво значение, защото истинският живот съществува само в духовната сфера.

Второ, гностиците твърдят, че притежават възвишено познание, „висша истина”, която е известна само на определени малцина. Гностицизъм като понятие идва от гръцката дума гносис, която означава „познавам”. Гностиците твърдят, че притежават висше знание, което не е взето от Библията, и с което достигат до някакво мистично висше ниво на съществуване. Те виждат себе си като привилегирована класа, издигната над всички останали заради своето по-висше, по-дълбоко познание за Бога.

За да дискредитираме идеята за някаква съвместимост между християнството и гностицизма, трябва само да сравним техните учения за основните доктрини на вярата. По въпроса за спасението гностицизмът учи, че спасението се придобива чрез постигането на божествено знание, което освобождава човек от илюзиите на тъмнината. Макар да твърдят, че следват Исус Христос и Неговите оригинални учения, гностиците Му противоречат на всяка дума. Исус не казва нищо за спасение чрез знание, но чрез вяра в Него като Спасител от греха. „Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от самите вас; това е дар от Бога; не чрез дела, за да не се похвали никой” (Ефесяни 2:8-9). Освен това спасението, което предлага Христос е безплатно и достъпно до всички (Йоан 3:16), а не само за избрани малцина, които са достигнали до специално откровение.

Християнството твърди, че има един източник на Истината, и това е Библията, боговдъхновеното, непогрешимо Слово на живия Бог, единственото непогрешимо правило на вярата и практиката (Йоан 17:17; 2 Тимотей 3:15-17; Евреи 4:12). То е Божието писмено откровение към човечеството и никога не се замества от човешки мисли, идеи, писания или видения. От друга страна гностиците използват различни ранни еретични писания, известни като гностически евангелия – колекция от фалшификации, които претендират, че са „изгубените книги на Библията.” За щастие ранните църковни отци били почти единодушни в признаването на тези гностически свитъци като подправени фалшификации, които излагат неверни учения относно Исус Христос, спасението, Бог и всяка друга важна християнска истина. Има безброй противоречия между гностическите „евангелия” и Библията. Дори когато така наречените християнски гностици цитират от Библията, те пренаписват стиховете и части от тях, за да ги хармонизират с тяхната философия – практика, която е стриктно забранена и за която сме предупредени от Писанието (Второзаконие 4:2; 12:32; Притчи 30:6; Откровение 22:18-19).

Личността на Исус Христос е друга област, където християнството и гностицизмът се различават драстично. Гностиците вярват, че физическото тяло на Исус не било истинско, но само „изглеждало” физическо, и че Неговият дух слиза върху Него по време на водното Му кръщение, но Го оставя точно преди Неговото разпятие. Този възглед унищожава не само истинската човешка природа на Исус, но също изкуплението, защото Исус трябва да бъде не само истински Бог, но също и истински човек (съществуващ физически), който действително да е пострадал и умрял на кръста, за да бъде приемливата заместническа жертва за греха (Евреи 2:14-17). Библейският възглед за Исус потвърждава Неговата пълна човешка природа, както и пълната Му божественост.

Гностицизмът се основава върху мистичен, интуитивен, субективен, вътрешен, емоционален подход към истината, което въобще не е нещо ново. Това явление е много старо и се проследява под някаква форма чак до Едемската градина, където Сатана постави под въпрос Бог и думите, които Той изговори, и убеди Адам и Ева да ги отхвърлят и да приемат една лъжа. Той прави същото днес, когато „обикаля като ревящ лъв, като търси кого да погълне” (1 Петрово 5:8). Той все още поставя Бог и Библията под въпрос и улавя в мрежите си тези, които са или наивни и библейски невежи, или които търсят някакво лично откровение, което да ги накара да се почувстват специални, уникални и над останалите. Нека да следваме апостол Павел, който казва: „Изпитвайте всичко. Дръжте се към доброто” (1 Солунци 5:21), и ние ще направим това като сравняваме всичко със Словото на Бога, единствената Истина.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво представлява християнският гностицизъм?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries