settings icon
share icon
Въпрос

Как Библията описва едно добро християнско семейство?

Отговор


Добро християнско семейство е това, което е в съответствие с библейските принципи и такова, в което всеки член разбира и изпълнява ролята, дадена му от Бога. Семейството не е институция, създадена от човека. То е създадено от Бога за доброто на човека и на човека е дадено да се грижи за семейството. Основната семейна форма според Библията се състои от един мъж, една жена - неговата съпруга - и тяхното потомство или осиновени деца. Разширеното семейство може да включва роднини по кръв или по брак като баби и дядовци, племенници, братовчеди, лели и чичовци. Един от основните принципи на семейството е, че то включва посвещение, определено от Бога за целия живот на всеки от членовете. Съпругът и съпругата са отговорни да поддържат семейното единство, независимо от злободневното отношение на заобикалящата го среда.

Разбира се, първото изискване към членовете на едно християнско семейство е всички да са християни, да имат истинска връзка с Исус Христос като техен Господ и Спасител. Ефесяни 5:22-33 дава насоки за съпрузите и съпругите в едно християнско семейство. От съпруга се изисква да обича жена си, както Христос обича църквата, а съпругата трябва да уважава своя съпруг и с готовност да се подчинява на неговото ръководство в семейството. Лидерската роля на съпруга трябва да започне с неговата собствена духовна връзка с Бог и след това да премине към предаване на съпругата и децата му на библейските ценности, като води семейството към библейската истина. Бащите са насърчавани да възпитават децата си в „учение и наставление Господне“ (Ефесяни 6:4). Бащата също трябва да осигурява прехраната на семейството си. Ако не го направи, той „се отрича от вярата и е по-лош от невярващ“ (1 Тимотей 5:8). Така че човек, който не полага никакви усилия да осигури прехраната на семейството си, не може с право да се нарече християнин. Това не означава, че съпругата не може да помага в издръжката на семейството – Притчи 31 показва, че благочестивата съпруга със сигурност може да го направи – но финансовото осигуряване на семейството не е основно нейна отговорност. Това е задача на съпруга й.

Жената е дадена на мъжа с цел да бъде помощник на съпруга си (Битие 2:18-20) и да ражда деца. Съпругът и съпругата в християнски брак трябва да останат верни един на друг за цял живот. Бог изявява равнопоставеност в ценностите, тъй като мъжете и жените са създадени по Божия образ и следователно са еднакво ценни в Неговите очи. Това обаче не означава, че мъжете и жените имат еднакви роли в живота. Най-общо казано, жените са по-умели в отглеждането и грижата за децата, докато мъжете са по-добре подготвени да се грижат за финансите и закрилата на семейството. По този начин те са равни по статус, но всеки има различна роля в християнския брак.

Християнският брак, който е основата на християнското семейство, следва библейските принципи относно секса. Библията се противопоставя на общоприетото мнение в много култури, че разводът, съвместният живот без брак и еднополовите бракове са приемливи в Божиите очи. Сексуалността, изразена според библейските стандарти, е красив израз на любов и отдаденост. Извън брака това е грях.

Децата имат две основни отговорности в християнското семейство: да се подчиняват на родителите си и да ги почитат (Ефесяни 6:1-3). Подчинението на родителите е задължение на децата до достигане на зряла възраст, но почитането на родителите е тяхно задължение за цял живот. Бог обещава Своите благословения на онези, които почитат родителите си.

В идеалния случай всички членове на едно християнско семейство ще са отдадени на Христос и християнско служение. Когато съпругът, съпругата и децата изпълняват определените им от Бога роли, тогава в този дом има мир и хармония. Но ако се опитаме да имаме християнско семейство, където Христос не е Главата и без да се придържаме към библейските принципи, които Господ с любов ни е дал, това семейство ще страда.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Как Библията описва едно добро християнско семейство?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries