settings icon
share icon
Въпрос

Какво е християнска етика?

Отговор


Християнската етика се обобщава много добре от Колосяни 3:1-6: „И така, ако сте били възкресени заедно с Христос, търсете това, което е горе, където седи Христос отдясно на Бога. Мислете за горното, а не за земното; защото умряхте и животът ви е скрит с Христос в Бога. Когато Христос, нашият живот, се яви, тогава и вие ще се явите с Него в слава. Затова умъртвете природните си части, които действат за земята: блудство, нечистота, страст, пагубни похоти и сребролюбие, което е идолопоклонство; поради които идва Божият гняв върху рода на непокорните.”

Макар Библията да не е само обикновен списък на нещата, които са разрешени и забранени, тя ни дава подробни инструкции за начина, по който трябва да живеем. Тя е всичко, от което се нуждаем, за да знаем как да живеем християнски живот. Обаче Словото не покрива изрично всяка ситуация, с която ще се сблъскаме. Как тогава то е достатъчно за всички етични дилеми, пред които сме изправени? Точно това е ролята на християнската етика.

Науката определя етиката като „съвкупност от морални принципи, изучаване на морала.” По тази причина християнската етика трябва да бъде принципите, извлечени от християнската вяра, чрез която ние действаме. Макар Божието Слово да не покрива всяка ситуация, с която се срещаме, неговите принципи ни дават стандартите, по които трябва да се държим в тези ситуации, където няма изрични инструкции.

Например, Библията не казва нищо конкретно относно употребата на незаконни наркотици, но въз основа на принципите, които научаваме в цялото Писание, можем да разберем, че това е неправилно. Най-напред, Библията ни казва, че тялото е храм на Святия Дух, и че ние трябва да почитаме Бог с него (1 Коринтяни 6:19-20). Като знаем какво правят наркотиците с нашите тела – вредата, която причиняват на различни органи – разбираме, че като ги използваме разрушаваме храма на Святия Дух. Това със сигурност не показва почит към Бога. Библията също ни казва, че трябва да слушаме властите, които сам Бог е поставил (Римляни 13:1). Предвид нелегалното естество на наркотиците, ако ги използваме ние не се подчиняваме на властите, но се бунтуваме срещу тях. Означава ли това, че ако незаконните наркотици бъдат узаконени, вече ще е нормално да ги приемаме? Това не може да стане без да нарушим първия принцип.

Християните могат да определят етичното поведение във всяка една ситуация като използват принципите, които намират в Писанието. В някои случаи това ще бъде лесно, като правилата за християнския живот, които намираме в Колосяни, трета глава. В други случаи, обаче, трябва да изследваме задълбочено. Най-добрият начин да направим това е да се молим върху Божието Слово. Святият Дух обитава във всеки вярващ, и част от Неговата роля е да ни учи как да живеем: „А Утешителят, Святият Дух, Когото Отец ще изпрати в Мое име, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, което съм ви казал” (Йоан 14:26). „А колкото за вас, помазанието, което приехте от Него, стои във вас и нямате нужда да ви учи някой; но както Неговото помазание ви учи за всичко и е истинско, а не лъжливо, и вие стойте в Него, както ви е научило” (1 Йоаново 2:27 Верен). Затова, когато се молим над Писанията, Духът ще ни води и ще ни поучава. Той ще ни покаже принципите, върху които трябва да стоим във всеки един случай.

Макар Божието Слово да не покрива всяка една ситуация, с която ще се срещнем в нашия живот, то е напълно достатъчно, за да живеем като християни. За повечето неща просто можем да видим какво казва Библията и да следваме правилното поведение въз основа на това. За етичните въпроси, за които Писанието не дава изрични инструкции, трябва да потърсим принципи, които могат да бъдат приложени в ситуацията. Трябва да се молим върху Словото, да отворим себе си за Неговия Дух. Духът ще ни учи и ще ни напътства през Библията, за да намерим принципите, върху които трябва да стоим, за да живеем като истински християни.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво е християнска етика?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries