settings icon
share icon
Въпрос

Защо християнската доктрина е толкова разделяща?

Отговор


Някои християни възприемат думата „доктрина“ почти като проклятие. Мисловният процес по същество е „доктрината трябва да се избягва, защото доктрината причинява разделение между християните и Бог желае християните да бъдат единни, както се казва в Йоан 17:21“. Макар да е вярно, че доктрината наистина причинява разделение, ако разделението се дължи на разногласие относно важно библейско учение, разделението не е непременно нещо лошо. Павел заявява: „Защото ще дойде време, когато няма да търпят здравото учение; но понеже ги сърбят ушите, ще си натрупат учители по своите страсти ”(2 Тимотей 4: 3). Тит 1: 9–2: 1 провъзгласява: „който да държи вярното слово, според както е било научено, за да може и да увещава със здравото учение и да опровергава онези, които противоречат. Но ти говори това, което приляга на здравото учение,именно: "

Християнската вяра, повече от всяка друга, се основава на доктрина. Ученията за Христовата божественост (Йоан 1: 1, 14), заместващата жертва на Христос (2 Коринтяни 5:21), възкресението на Христос (1 Коринтяни 15:17) и спасението чрез благодат само чрез вяра (Ефесяни 2: 8-9) са абсолютно необходими и не подлежат на договаряне. Ако някоя от тези доктрини бъде премахната, вярата би биля празна. В християнската вяра има и други доктрини, които са много важни, като Троицата, вдъхновението на Писанието и реалността на вечното състояние. Ако християнската доктрина причинява разделение по някоя от тези точки, така да бъде, тъй като тези, които отричат тези доктрини, трябва да бъдат отделени.

Обаче има и огромно количество разделение в Тялото Христово поради доктрини, които нямат или поне не би трябвало да имат „решаващ“ статус. Примерите включват времето на грабването, креационизмът, млада земя срещу стара земя, харизматичен срещу нехаризматичен, премилениализъм срещу амилениализъм и др. Тези християнски доктрини са важни. Всяка християнска доктрина има някакво значение. Но тези доктрини може би не са тези, които си струва да разделят. От двете страни на тези въпроси има отдадени в Христос вярващи. Не бива да се разделяме по несъществени въпроси, поне не до степента на съмнение относно валидността на вярата на друг човек.

Съществуват обаче степени на разделение, които са подходящи дори по отношение на несъществената християнска доктрина. Църквата трябва да бъде единна и да има съмишленици по отношение на фокуса, приоритетите и служението. Ако има доктринален проблем, който пречи на фокуса на обединеното служение, по-добре е човек да намери различна църква, вместо да предизвиква конфликти и разделение в църквата. Този вид разделения са причина за много от разделенията / деноминациите в християнската вяра. Някои се шегуват, че разделянето на църквите е най-лесният начин за засаждане на нова църква. Но ако разделението поради несъществена доктрина е необходимо за предотвратяване на разединението и конфликта, тогава разделението е това, което трябва да се случи.

Ако всеки отхвърли предубежденията, пристрастията и предпоставките и просто приеме християнските доктрини, на които учи Библията, разделението не би било проблем. Но всички ние сме паднали и заразени с грях същества (Еклисиаст 7:20; Римляни 3:23). Грехът ни пречи да разбираме напълно и да прилагаме Божието Слово. Неразбирането и неправилното прилагане на християнската доктрина е това, което причинява разделението, а не самата доктрина. Абсолютно трябва да се разделим относно разногласията относно основните доктрини на християнската вяра. Понякога е необходимо и разделяне по несъществени въпроси (макар и разделение в по-малка степен). Но вината за разделението никога не трябва да се възлага на доктрината. В действителност християнската доктрина е единственият път към истинско, пълно и библейско единство в Христовото тяло.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Защо християнската доктрина е толкова разделяща?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries