settings icon
share icon
Въпрос

Как Авраамовият завет влияе върху начина, по който трябва да тълкуваме останалата част от Библията?

Отговор


Заветът е споразумение между две страни. Има два основни типа завети: условен и безусловен. Условен или двустранен договор е споразумение, което е задължително за двете страни да изпълнят. И двете страни се съгласяват да изпълняват определени условия. Ако някоя от страните не изпълни своите отговорности, заветът е нарушен и никоя от страните не трябва да изпълни очакванията на завета. Безусловният или едностранният договор е споразумение между две страни, но само една от двете страни трябва да направи нещо. От другата страна не се изисква нищо.

Авраамовият завет е безусловен завет. Бог дава обещания на Авраам, в замяна на които не се изисква нищо от Авраам. Битие 15: 18–21 описва част от Авраамовия завет, конкретно разглеждайки измеренията на земята, която Бог обещава на Авраам и неговите потомци.

Действителният завет на Авраам се намира в Битие 12: 1–3. Церемонията, записана в Битие 15, показва безусловния характер на завета. Разсичането на животните , символизира изпълнението на завета и спазването на ангажиментите от двете страни. Що се отнася до значението само на Бог да се движи между половинките на животните, трябва да се отбележи, че “когато слънцето залезе и настана мрак, ето, димяща пещ и огнен пламък, който премина между тези части.” представлява Бог, а не Авраам, който е преминал между частите. Изглежда, че такъв акт трябва да бъде споделен и от двете страни, но в този случай уединеното действие на Бог несъмнено се обяснява с факта, че заветът е основно обещание от Бог. Той се обвързва със завета. Бог направи сън да падне върху Авраам, за да не може той да премине между двете половини на животните. Изпълнението на завета се падна само на Бог.

По-късно Бог дава на Авраам символа на обрязването като специфичен знак на Авраамовия завет (Битие 17: 9–14). Всички мъже от линията на Авраам трябвало да бъдат обрязани и по този начин да носят със себе си знак за цял живот в плътта си, че са част от физическата благословия на Бог в света. Всеки потомък на Авраам, който отказвал обрязването, се обявявал, че е извън Божия завет; това обяснява защо Бог се ядосва на Моисей, когато Моисей не успява да обреже сина си в Изход 4: 24–26.

Бог решава да призове специален народ и чрез тези специални хора да донесе благословия на всички народи. Авраамовият завет е от първостепенно значение за правилното разбиране на концепцията за царството и е основополагащ за старозаветната теология. Авраамовият завет е описан в Битие 12: 1–3 и (1) е безусловен завет. Към него няма условия (няма клаузи „ако“, които предполагат, че изпълнението му зависи от човека). (2) Това е също буквален завет, в който обещанията трябва да се разбират буквално. Обещаната земя трябва да се разбира като буквална дефиниция на думата - тя не е небесно пространство. (3) Това е и също така вечен завет. Обещанията, които Бог дава на Израел, са вечни.

Има три основни характеристики на Авраамовия завет:

1. Обещаната земя (Битие 12: 1). Бог призовава Авраам от Ур Халдейски в земя, която Той ще му даде (Битие 12: 1). Това обещание се повтаря в Битие 13: 14–18; неговите измерения са дадени в Битие 15: 18–21 (изключвайки каквато и да е представа това да бъде изпълнено на небето). Земният аспект на Авраамовия завет е разширен във Второзаконие 30: 1–10, което е палестинският завет.

2. Обещанието за потомци (Битие 12: 2). Бог обещава на Авраам, че ще направи велик народ от него. На Авраам, който беше на 75 години и беше бездетен (Битие 12: 4), бяха обещани много потомци. Това обещание е подсилено в Битие 17: 6, където Бог обеща, че народите и царете ще произлязат от остарелия патриарх. Това обещание (което е още разширено в завета на Давид от 2 Царе 7: 12–16) ще седне на Давидовия трон с управлението на царството на Месията над еврейския народ.

3. Обещанието за благословение и изкупление (Битие 12: 3). Бог обещава да благослови Авраам и семействата на земята. Това обещание е разширено в Новия завет (Йеремия 31: 31–34; срв. Евреи 8: 6–13) и е свързано с духовното благословение и изкупление на Израел. Йеремия 31:34 предвижда опрощаването на греха. Безусловната и вечна същност на завета се вижда в това, че заветът се потвърждава отново на Исаак (Битие 21:12; 26: 3-4). Обещанията „Аз ще” отново подсказват безусловния аспект на завета. По-късно заветът се потвърждава на Яков (Битие 28: 14–15). Забележително е, че Бог потвърждава тези обещания въпреки греховете на патриарсите, което допълнително подчертава безусловния характер на Авраамовия завет.

Божият метод за изпълнение на Авраамовия завет е буквален. Доколкото Бог частично е изпълнил завета в историята - Бог благословил Авраам, като му дал земята (Битие 13: 14–17), а векове по-късно синовете на Авраам поели контрола над нея: „Така Господ даде на Израил цялата земя, за която беше дал клетва на бащите им, че ще им я даде; те я завладяха и се заселиха в нея. “ (Исус Навин 21:43). Бог благословил Авраам духовно (Битие 13: 8, 18; 14: 22–23; 21:22); Бог му дал многобройни потомци (Битие 22:17; 49: 3–28). Важен елемент от Авраамовия завет обаче изисква все още бъдещо изпълнение с управлението на царството на Месията:

(1) Израел като нация ще притежава цялата земя в бъдеще. Многобройни старозаветни пасажи предвиждат бъдещата благословия на Израел и неговото притежание на земята, както е обещано на Авраам. Йезекиил предвижда бъдещ ден, когато Израел да бъде възстановен на земята (Йезекиил 20: 33–37, 40–42; 36: 1—37: 28).

(2) Израел като нация ще приеме Исус като Месия и ще бъде простен и възстановен (Римляни 11: 25–27).

3) Израел ще се покае и ще получи прошка от Бог в бъдеще (Захария 12: 10–14). Авраамовият завет намира своето крайно изпълнение със завръщането на Месията, за да спаси и благослови народа Си Израел. Чрез нацията Израел Бог обещава в Битие 12: 1–3 да благослови народите по света. Това крайно благословение ще даде опрощаването на греховете и славното царство на Месията ще царува на земята.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Как Авраамовият завет влияе върху начина, по който трябва да тълкуваме останалата част от Библията?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries