settings icon
share icon
Въпрос

Защо Бог заповяда на Авраам да пожертва Исаак?

Отговор


По време на своя живот като вярващ Авраам се беше покорявал на Бог много пъти, но никое изпитание не беше по-сурово от това, което се описва в Битие 22 глава. Бог заповяда: „Вземи сега единствения си син, когото обичаш, сина си Исаак, и иди в местността Мория, и го принеси там във всеизгаряне” (Битие 22:2а). Това беше удивително искане, понеже Исаак беше син на обещанието. Как отговори Авраам? Покори се веднага и рано сутринта тръгна за мястото с двама слуги, магаре и любимия си син Исаак, с дърва за принасянето на жертвата. Неговото непоколебимо покорство пред Божията смущаваща заповед отдаде на Бог славата, която Той заслужава и е пример за нас как трябва да прославяме Бога. Когато се покоряваме така, както направи Авраам, като уповаваме на това, че Божият план е най-добрият възможен сценарий, ние издигаме Неговите атрибути и Го прославяме. Покорството на Авраам пред лицето на тази съкрушителна заповед отдаде слава на Божията суверенна любов, Неговата надеждност и Неговата доброта, и ни дава пример, който да следваме. Неговата вяра в Бога, Когото беше опознал, и любовта му към Него поставиха Авраам в пантеона на верните герои в Евреи 11 глава.

Бог използва вярата на Авраам, за да може всички, които идват след него, да знаят, че няма друго средство за спасение. Битие 15:6 казва: „Авраам повярва в Бога и това му се вмени за правда.” Тази истина е основата на християнската вяра, както се повтаря в Римляни 4:3 и Яков 2:23. Праведността, която беше вменена на Авраам е същата праведност, която се вменява на нас, когато чрез вяра приемаме жертвата, която Бог осигури за нашите грехове – Исус Христос. „Който за нас направи грешен Онзи, Който не знаеше грях, за да станем ние чрез Него праведни пред Бога” (2 Коринтяни 5:21).

Старозаветната история на Авраам е основата на Новозаветното учение за изкуплението, жертвеното принасяне на Господ Исус на кръста за греха на човечеството. Много векове по-късно Исус каза: „Баща ви Авраам ликуваше, че ще види Моя ден; и го видя и се възрадва” (Йоан 8:56). Следват някои от приликите между двата библейски разказа:

• „Вземи сега единствения си син” (ст. 2); „Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя единороден Син…” (Йоан 3:16).

• „Иди в местността Мория, и го принеси там…” (ст. 2); вярва се, че това е мястото, където много години по-късно е построен град Ерусалим, мястото, където Исус беше разпнат извън стените на града (Евреи 13:12).

• „И го принеси там във всеизгаряне” (ст. 2); „Христос умря за греховете ни според Писанията” (1 Коринтяни 15:3).

• „И Авраам взе дървата за всеизгарянето и ги натовари на сина си Исаак” (ст. 6); Исус, „носеше сам кръста си…” (Йоан 19:17).

• „Къде е агнето за всеизгарянето?” (ст. 7); Йоан казва: „Вижте Божият Агнец, който поема греха на света!” (Йоан 1:29).

• Исаак, синът, се покори на баща си да стане жертва (ст. 9); Исус се молеше: „Отче Мой, ако е възможно, нека Ме отмине тази чаша; не обаче, както Аз искам, но както Ти искаш” (Матей 26:39).

• Възкресение – Исаак (метафорично) и Исус в действителност: „С вяра Авраам, когато го изпитваше Бог, принесе Исаак в жертва. Да! Онзи, който беше получил обещанията, принасяше единородния си син, онзи, за когото беше казано: "По Исаак ще се наименува твоето потомство", като разсъди, че Бог може да възкресява и от мъртвите, откъдето и по един начин на възкресение го получи обратно.” (Евреи 11:17-19); Исус, „беше погребан и че възкръсна на третия ден според Писанията” (1 Коринтяни 15:4).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Защо Бог заповяда на Авраам да пожертва Исаак?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries