settings icon
share icon
Въпрос

Какво казва Библията за СПИН/ХИВ? Наказание от Бог ли е СПИН/ХИВ?

Отговор


Поначало всичките болести са наказание от Бог. Адам и Ева не познавали поквара от никакъв вид преди Грехопадението. Когато Бог произнесъл присъдата си върху Адам, в света навлязла смъртта (Битие 3:19; Римляни 5:12). Всяка болест, от обикновената настинка до рака, е част от проклятието и ние, които живеем в прокълнат свят, подлежим на разлагане. Затова, да, СПИН/ХИВ и другите полово предавани болести (заедно с всички други болести) са част от Божието наказание в прокълнатия свят.

Библията ясно учи, че нашите избори носят последствия. Каквото посее човек, това ще пожъне (Галатяни 6:7-8). Праведността носи благословение: „Пази заповедите ми и ще живееш" (Притчи 7:2); а грехът носи осъждение. „Който сее беззаконие ще пожъне бедствие" (Притчи 22:8). Един от проблемите ни е, че искаме пълна свобода да избираме действията си, но ги искаме без последствията. Действителността е, че когато избираме път на действие, автоматично избираме и неговия съответстващ резултат. Писанието предупреждава, че сексуалният грях носи вградено Божие наказание. „Който блудствува, съгрешава против своето си тяло" (1 Коринтяни 6:18). „Бог ще съди блудниците и прелюбодейците" (Евреи 13:4). Не може да се отрече, че животът според библейските принципи (сексуална вярност в рамките на брака) драстично намалява възможностите човек да се зарази от ХИВ/СПИН и други полово предавани болести.

Римляни 1:18-32 е осъждане на езическия, идолопоклоннически свят. То започва с тези думи: „Защото Божият гняв се открива от небето против всяко нечестие и неправда на човеците." Този пасаж учи, че грехът на хомосексуалността се корени в отричането на Бог. Той води до срам, деградация и „заслужено наказание". Тъй като полово предаваните болести като СПИН/ХИВ съпътстват в голямата си част сексуалния грях, те трябва да се считат за част от „наказанието", което разкрива „Божия гняв" срещу човешкото нечестие (стих 18). Ключова фраза е „Бог ги предаде", която се среща три пъти. Бог ги предаде на сексуална нечистота (стих 24), на срамотни страсти (стих 26) и на развратен ум (стих 28). Значението е, че човечеството е избрало да върви по свой собствен път и Бог го е разрешил. Дадената на човечеството свобода да се отклони дори повече била сама по себе си наказание за предишния грях.

Нищо от това не казва, че всеки със СПИН/ХИВ е виновен за сексуален грях или, че хомосексуалистите не подлежат на изкупление. Трагично някои хора са били заразени със СПИН/ХИВ чрез кръвопреливане, чрез невинен контакт с друг човек, който има СПИН/ХИВ, и най-тъжното, като са били заченати в утробата на майка, която има СПИН/ХИВ. Християнският отговор на СПИН/ХИВ трябва винаги да бъде със състрадание и милост. Няма значение как човек се е заразил, нашата отговорност е да бъдем служители на състрадание, любов, милост и прошка. Ние нямаме правото или властта да обявяваме, че заразата със СПИН/ХИВ е специално Божие наказание за определен грях в живота на човек. Имаме отговорността да вършим добро на всички (Лука 10:29-37) и благовестието, което споделяме, е все още „Божия сила за спасение на всекиго, който вярва" (Римляни 1:16).

English



Върнете се обратно на основната българска страница

Какво казва Библията за СПИН/ХИВ? Наказание от Бог ли е СПИН/ХИВ?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries