settings icon
share icon
Въпрос

Кои са дванадесетте (12) ученика / апостола на Исус Христос?

Отговор


Думата „ученик” се свързва с „който се учи” или „последовател”. Думата „апостол” се свързва с „един, който е изпратен”. Докато Исус беше на земята, дванадесетте бяха наречен ученици. 12-те ученици следваха Исус Христос, учеха от Него и бяха обучени от Него. След като възкръсна и се възнесе, Исус изпрати учениците навън (Матей 28:18-20; Деяния 1:8), за да бъдат Негови свидетели. И тогава те бяха посочени като дванадесетте апостоли. Въпреки това, дори когато Исус все още беше на земята, думите ученици и апостоли бяха използвани донякъде взаимозаменяемо, когато Исус ги обучи и ги изпрати.

Оригиналните дванадесет ученици / апостоли, са изброени в Матей 10:2-4, „А ето имената на дванадесетте апостоли: първият - Симон, който се нарича Петър, и Андрей, неговият брат; Яков Зеведеев и Йоан, неговият брат; Филип и Вартоломей; Тома и Матей бирникът; Яков Алфеев и Тадей; Симон Ханаанец и Юда Искариотски, който Го предаде. Библията също изброява 12-те ученици / апостоли в Марк 3:16-19 и Лука 6:13-16. При съпоставка на трите пасажа се появяват няколко незначителни разлики в имената. Изглежда, че Тадей е бил известен още като „Юда, син на Яков” (Лука 6:16) и Тадей (Матей 10:3). Симон Зилот е също така известен като Симон, ханаанецът (Марк 3:18). Юда Искариотски, който предаде Исус, е бил заменен в дванадесетте апостоли от Матия (вж. Деяния 1:20-26). Някои библейски учители гледат на Матия като на „недействителен” член на 12 апостоли, и вместо това смятат, че апостол Павел е Божия избор на мястото на Юда Искариотски, като дванадесети апостол.

Дванадесетте ученици / апостоли бяха обикновени мъже, които Бог използва по извънреден начин. Сред 12-те имаше рибари, бирник и бунтар. В Евангелията са записани постоянните провали, борби, както и съмнения на тези дванадесет мъже, които следваха Исус Христос. След като станаха свидетели на възкресението и възнесението на Исус в Небето, Светия Дух превърна учениците / апостолите в силни Божии мъже, които „размириха света”(Деяния 17:6). Каква беше промяната? 12-те апостоли / ученици „са били с Исус” (Деяния 4:13). Нека същото това да се говори и за нас!

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Кои са дванадесетте (12) ученика / апостола на Исус Христос?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries