ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅର୍ଥ କ’ଣ ଅଟେ ?ପ୍ରଶ୍ନ: ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅର୍ଥ କ’ଣ ଅଟେ ?

ଉତ୍ତର:
ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଆପଣ କେବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି କି ? ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ | ଏହି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ "ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ", "ବ୍ୟକ୍ତିଗତ" ଏବଂ "ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା"କୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ |

ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିଏ ? ଅନେକ ଲୋକ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜଣେ ଭଲ ଲୋକ, ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷକ କିମ୍ବା ଈଶ୍ବରଙ୍କର ଜଣେ ପ୍ରବକ୍ତା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ବୀକାର କରିଥା’ନ୍ତି | ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ଏହି ସବୁ ବିଷୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସତ୍ୟ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ଯୀଶୁ କିଏ ତାହା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ ନାହିଁ | ବାଇବଲ ଆମକୁ କୁହେ ଯେ ଯୀଶୁ, ରକ୍ତ, ମାଂସରେ ଥିବା ଈଶ୍ବର, ଈଶ୍ବର ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଛନ୍ତି (ଯୋହନ ୧:୧, ୧୪ ଦେଖନ୍ତୁ) | ଈଶ୍ବର ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଥିଲେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ, ଆମକୁ ଉପଶମ କରିବାକୁ, ଆମକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିବାକୁ – ଏବଂ ଆମ ପାପ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିବାକୁ ! ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ବର, ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଈଶ୍ବର | ଆପଣ ଏହି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି କି ?

ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା କ’ଣ ଏବଂ ଆମେ କାହିଁକି ଜଣେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାଉ ? ବାଇବଲ ଆମକୁ କୁହେ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାପ କରିଅଛୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅପ୍ରୀତିକର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛୁ (ରୋମୀୟ ୩:୧୦-୧୮) | ଆମର ପାପର ପରିଣାମରେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ବରଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଏବଂ ବିଚାରର ଯୋଗ୍ୟ ଅଟୁ | ଅଶେଷ ଓ ଅନନ୍ତ ଈଶ୍ବରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ କରିଥିବା ପାପର ଶାସ୍ତି ହେଉଛି ଅନନ୍ତ ଦଣ୍ଡ (ରୋମୀୟ ୬:୨୩; ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ୨୦:୧୧-୧୫) | ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜଣେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା କରିଥାଉ |

ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠକୁ ଆସି ଆମ ଗହଣରେ, ଆମ ସ୍ଥାନରେ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିଥିଲେ | ଯେହେତୁ ଈଶ୍ବର ମାନବ ଶରୀରରେ ଥିଲେ, ତେଣୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ଆମ ପାପଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବିଶାଳ ପାଉଣା (୨ କରିନ୍ଥୀୟ ୫:୨୧) | ଯୀଶୁ ଆମ ପାପର ପାଉଣା ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିଥିଲେ (ରୋମୀୟ ୫:୮) | ଯୀଶୁ ପାଉଣା ଦେଇଥିଲେ, ତେଣୁକରି ଆମକୁ ଆଉ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ | ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି ଯେ, ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଆମ ପାପଗୁଡ଼ିକର ପାଉଣା ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଟେ | ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି କେବଳ ଓ ଏକମାତ୍ର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା (ଯୋହନ ୧୪:୬; ପ୍ରେରିତ ୪:୧୨) | ଆପଣଙ୍କର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ବାସ କରନ୍ତି କି ?

ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କର "ବ୍ୟକ୍ତିଗତ" ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା କି ? ଅନେକ ଲୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମକୁ ଗୀର୍ଜାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା, ନୀତି ପାଳନ କରିବା, କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଧଷ୍ଟ ପାପ ନ କରିବା, ଭାବରେ ବୁଝିଥା’ନ୍ତି | ତାହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ନୁହେଁ | ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ହେଉଛି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା | ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଶ୍ବାସକୁ ତାଙ୍କଠାରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ବାସ କରିବା | ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଶ୍ବାସରେ କେହି ହେଲେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇନାହାନ୍ତି | ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରି କେହି ହେଲେ କ୍ଷମା ପାଇନାହାନ୍ତି | ଉଦ୍ଧାରପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ମାର୍ଗ ହେଉଛି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆପଣଙ୍କର ପାପଗୁଡ଼ିକର ପାଉଣା ବୋଲି ବିଶ୍ବାସ କରିବା, ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି (ଯୋହନ ୩:୧୬) | ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା କି ?

ଯଦି ଆପଣ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସରଳ ପ୍ରାର୍ଥନା | ମନେରଖନ୍ତୁ, ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ନାହିଁ | କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ବାସ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ | ଈଶ୍ବରଙ୍କଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ବାସର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଏକ ସାଧାରଣ ମାର୍ଗ ମାତ୍ର | "ହେ ଈଶ୍ବର ! ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିଅଛି ଓ ମୁଁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ | କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବାର ଥିଲା ତାହା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି | ତେଣୁକରି, ତାଙ୍କଠାରେ ଥିବା ମୋର ବିଶ୍ବାସ କାରଣରୁ ମୁଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବି | ମୋର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠାରେ ମୋର ବିଶ୍ବାସ ସ୍ଥାପନ କରିଛି | ଆପଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଅନୁଗ୍ରହ ଓ କ୍ଷମାଶୀଳତା, ଯାହା ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଉପହାର ଅଟେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ! ଆମେନ୍" !

ଏଠାରେ ଆପଣ ଯାହା ପଢିଲେ ସେହି କାରଣରୁ ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ କି ? ଦୟାକରି ନିମ୍ନରେ ଥିବା "ମୁଁ ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲି" ବୋତାମକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁଓଡିଆ ହୋମ୍ ପେଜକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅର୍ଥ କ’ଣ ଅଟେ ?