Maswali kuhusu utuMaswali kuhusu utu

Ni kwani watu katika Mwanzo waliishi maisha marefu?

Je! Mwanzo wa watu wa rangi tofauti ulitoka wapi?

Je! Tuko na sehemu mbili au tatu? Je! Tuko na mwili, nafsi na roho- ama mwili, nafsi na roho zikiwa pamoja?

Je! Yamaanisha nini kuwa mwanadamu aliumbwa kwa mfano wa Mungu (Mwanzo 1:26-27)?

Ni tofauti gani ilioko kati ya nafsi na roho ya mwanadamu?

Bibili inasema nini kuhusu ubaguzi wa rangi,kuchochea wengine na kutenga wengine kando?


Maswali kuhusu utu