Maswali kuhusu utuMaswali kuhusu utu

Ni kwani watu katika Mwanzo waliishi maisha marefu?

Je! Mwanzo wa watu wa rangi tofauti ulitoka wapi?

Je! Tuko na sehemu mbili au tatu? Je! Tuko na mwili, nafsi na roho- ama mwili, nafsi na roho zikiwa pamoja?

Je! Yamaanisha nini kuwa mwanadamu aliumbwa kwa mfano wa Mungu (Mwanzo 1:26-27)?

Ni tofauti gani ilioko kati ya nafsi na roho ya mwanadamu?

Bibili inasema nini kuhusu ubaguzi wa rangi,kuchochea wengine na kutenga wengine kando?

Je, kuna kikomo cha umri ambao ni muda gani tunaweza kuishi?

Je, sisi wote ni watoto wa Mungu, au Wakristo tu pekee?

Je, mtazamo wa Kikristo ni upi kuhusu uumbwaji wa binadamu kujamiana?

Biblia inasemaje juu ya kuchoma maiti? Wakristo wanapaswa kuchomwa wakifa?

Biblia inasema nini kuhusu kifo cha huruma?

Inamaanisha nini kwamba sisi tumeumbwa kwa njia ya ajabu na ya kutisha (Zaburi 139:14)?

Je, binadamu kweli ana mapenzi hiari?

Je, kila mmoja wetu yuko na 'umbo nzima la Mungu?

Je, mwanadamu anaweza kuishi bila Mungu?

Je ni vipi nafsi ya binadamu uumbwa?

Je, nafsi ya binadamu hufa au ni ya milele?

Kwa nini Mungu alituumba?


Maswali kuhusu utu