Maswali kuhusu uchanganusi wa bibiliaMaswali kuhusu uchanganusi wa bibilia

Fafanuo la theolojia ni gani?

Mafundisho ya Calvin na mafunzo ya Arminian- ni mtazamo upi uko sawa?

Je! Mfumo wa dini ni wa kibibilia?

Ni nini maana ya mtazamo wa Kikristo?

Ni ni maana ya Kipindi cha miaka elfu moja kabla Yesu arudi?

Ni nini maana ya utaratibu wa teolojia?

Ni nini maana ya uchaguzi wa tangu asili? Je! Uchaguzi wa tangu asili ni wa kibibilia?

Amilenia (kipindi cha miaka elfu moja) ni nini?

Nadharia mbalimbali juu ya upatanisho ndio gani?

Wakristo watetezi ni akina nani?

Maadili ya Kikristo ni gani?

Je, ni nini maana ya Mkataba wa Theolojia na ni wa kibiblia?

Majaliwa ya kipekee ni nini?

Ni nini maana ya ufunuo wa jumla na ufunuo maalum?

Kipindi baada ya utawala wa miaka elf moja nini?

Teolojia marekebisho ni gani?

Teolojia badala ni nini?

Imani ya Utatu ni nini? Imani ya Utatu ni ya kibiblia?


Maswali kuhusu uchanganusi wa bibilia