Mikä on sopiva intiimiyden taso ennen avioliittoa?


Kysymys: Mikä on sopiva intiimiyden taso ennen avioliittoa?

Vastaus:
Ef. 5:3 kertoo meille, "Siveettömyydestä, kaikenlaisesta saastaisuudesta ja ahneudesta ei teidän keskuudessanne saa olla puhettakaan, eihän mikään sellainen sovi pyhille." Mikä vain vihjaakaan sukupuoliseen siveettömyyteen on kristitylle sopimatonta. Raamattu ei anna meille minkäänlaista "vihjeiden" listaa tai kerro, mitkä fyysiset toiminnot ovat hyväksyttäviä ennen parin avioitumista. Kuitenkaan Raamatun vaikeneminen tältä osin ei merkitse, että Jumala hyväksyy sukupuoliyhteyttä edeltävät toiminnot ennen avioitumista. Näin ollen on loogista, että esileikit ovat tarkoitetut ainoastaan aviopareille. Mitä tahansa, jota voidaan pitää esileikkinä, tulisi välttää ennen avioliittoa.

Jos on mitään epäilystä siitä, onko toiminta sopivaa avioitumattomalle parille, sitä pitäisi välttää (Room. 14:23). Mikä tahansa ja kaikki sukupuoliset ja sukupuoliseen aktiivisuuteen johtavat toiminnot pitää rajoittaa avioituneisiin pareihin. Naimattoman parin pitäisi välttää kaikkia sellaisia toimintoja, jotka houkuttelevat sukupuoliseen kanssakäymiseen tai antavat vaikutelman sukupuolisesta moraalittomuudesta tai jota voidaan pitää sukupuoliyhteyteen liittyvänä esileikkinä. Monet pastorit ja kristityt ohjaajat neuvovat paria olemaan menemättä sen pidemmälle kuin kädestä pitäminen, halaaminen ja kevyt suuteleminen ennen avioitumista. Mitä enemmän aviopari voi jakaa ainoastaan toistensa kesken, sitä erikoisempi ja ainutlaatuisempi heidän seksuaalisesta suhteestaan avioliitossa muodostuu.

English
Paluu suomenkieliselle etusivulle

Mikä on sopiva intiimiyden taso ennen avioliittoa?

Selvitä, miten ...

Vietät ikuisuuden Jumalan kanssaSaat anteeksiannon Jumalalta