Wa amukeriwa eka Xiyenge xa Xitsonga xa www.GotQuestions.org!


Swivutiso swa Bibele leswi hlamuriwaka

Hi khomeleni, a hi si swi kota ku hlamula swivutiso leswi tsariweke hi Xitsonga. Loko u swi kota ku tsala ni ku hlaya Xinghizi, u nga rhumela swivutiso swa wena eka - https://www.gotquestions.org/Bible-Questions.html.

Laha hansi ku xaxametiwe matluka lawa hi nga na wona hi Xitsonga:
Mahungu lamanene

Xana Se U Byi Kumile Vutomi Lebyi Nga Heriki?

Xana se u rivaleriwile? Ndzi nga wu kumisa ku yini ndzivalelo eka Xikwembu?

Xana swi vula yini ku amukela Yesu tanihi Muponisi wa mina?

I yini kungu ra ku ponisiwa / ndlela ya ku ponisiwa?

Mukreste i yini?

Se ndza pfumela eka Yesu…xana ku laveka yini swin’wana?
Swivutiso swa nkoka

Xana Xikwembu xi kona? Xana byi kona vumbhoni bya leswaku Xikwembu xi kona?

Yesu Kreste i mani?

Xana Yesu i Xikwembu? Xana Yesu u tshame a tivula Xikwembu ke?

Swivutiso swa Bibele leswi hlamuriwaka