settings icon
share icon
Запитання

Що таке фаталізм? Що таке детермінізм?

Відповідь


Почнемо з деяких загальних визначень. Детермінізм – теорія про те, що кожна подія має свою причину, а все у всесвіті регулюється причинними законами та цілковито залежить від них. Детерміністи вважають, що всі події, серед яких і вчинки людини, визначені наперед, тому ця теорія зазвичай вважається несумісною зі свободою волі людей.

Фаталізм можна охарактеризувати фразою «що має бути, того не минути», оскільки всі минулі, теперішні та майбутні події вже визначені Богом або іншою всемогутньою силою. Господь вирішує, чи потраплять наші душі до раю чи пекла, і це визначається до нашого народження і не залежить від нашого вибору.

Свобода волі – теорія про те, що люди мають свободу вибору або самовизначення; тобто, в певній ситуації людина могла би вчинити інакше, ніж вона зробила насправді. Філософи стверджують, що свобода волі несумісна з детермінізмом.

Індетермінізм – думка, що існують події, які відбуваються без будь-якої причини; багато прихильників теорії про свободу волі вважають, що здатність вибирати не залежить від будь-яких фізіологічних або психологічних причин.

Богословський фаталізм є спробою продемонструвати логічне протиріччя між усезнанням Господа та свободою волі людини, де свобода волі визначається як здатність вибирати серед альтернативних рішень. У цьому він схожий за змістом до дилеми: «Чи здатний всемогутній Бог зробити камінь настільки важким, що навіть Сам не зможе його підняти?».

Положення богословського фаталізму можна викласти таким чином. Бог – всевідаючий. Оскільки Він усе знає, то може безпомилково передбачити події в майбутньому. Якщо Бог безпомилково визначив, що завтра ви щось будете робити (напр., прибирати), то ви обов’язково це зробите. Отже, свобода волі неможлива, тому що у вас немає альтернативи – тільки зробити те, що передбачено. Якщо ж ви відмовитеся, то це означатиме, що Бог не є всезнаючим.

Як заперечення можна використати наступний аргумент. Бог насправді є всезнаючим, і це означає, що Він не помиляється. Якщо Господь безпомилково передбачив, що завтра ви маєте щось робити, то ви вільно виберете це самі на підставі своєї волі, а не через примус або відсутність вибору. Ви продовжуєте мати свободу волі для прийняття рішення щось зробити; Бог просто знає про ваш вибір, перш ніж ви його зробите. Ви не зобов’язані робити вибір на користь варіанту «A» (прибирання), а не на користь «Б» (відвідання родичів). Якби ви зібралися змінити своє рішення, то Бог знав би про це також, тому ви продовжуєте володіти свободою волі в усіх справах. Крім того, ви б і так зробили той же вибір (за свободою волі), навіть якби Бог вирішив не бачити майбутнього. Боже передбачення або його відсутність не впливає на вашу свободу волі.

Пасивне передбачення, поки воно приховане, не перешкоджає свободі волі ні з логічних, ні з раціональних причин. Людина, що вибрала дію «А», однаково би це зробила, незалежно від того, чи передбачав Бог її вибір, чи ні. Господь, знаючи або не знаючи майбутнє (пасивне передбачення), абсолютно не впливає на людську свободу волі. Вона була би знищена, якби тільки Бог відкрив Своє знання майбутнього стосовно вільного вибору людей; це би вплинуло на вибір людини в майбутньому та перетворилося б на примус. Покажемо це за допомогою простого прикладу. Маючи надприродні здібності, людина побачила, що хтось на іншому боці земної кулі впав і зламав ногу, наздоганяючи автобус. Ця людина не змінює реальність, побачивши цю подію, тому що вона однаково би сталася, незалежно від того, побачив її хто-небудь чи ні. Те ж стосується і Божого всезнання: поки воно є пасивним і не впливає на реальність або чиєсь знання про неї, воно не суперечить людській свободі волі.

Однак, якщо Бог є Творцем усього, то цей факт несумісний із пасивним всезнанням. Розуміння всезнання повинно поєднуватися з розумінням того, що Бог присутній у кожному моменті часу. Якщо Господь знає про всі події минулого, сьогодення та майбутнього, Він знає й усі рішення людини щодо цих подій, хоча, з погляду людини, ці події ще не відбулися. Це може звести до нуля вияв свободи волі будь-якої людини, хоча теорія богословського фаталізму не розтлумачує, як Боже очевидне передбачення стримує свободу дій людей. Оскільки, відповідно до християнської теології, Бог існує поза часом, то Він знає весь хід життя людини і навіть те, чи визнає вона Його Божественну владу, чи ні. За таких умов фаталістична богословська позиція видається можливою лише одиницям.

Продовжимо далі й розглянемо ще декілька моментів: існує величезна різниця між передбаченням, фаталізмом і випадковістю.

Фаталісти стверджують, що існує сліпа, безособова сила, яку ніхто не контролює – навіть Бог, – і що всі події диктуються цією бездумною силою.

Випадковість є непостійною силою, через яку речі трапляються «просто так», без будь-якого контролю чи Божого впливу. У світі, керованому випадковістю, Бог може лише передбачити, що станеться, але не більше. Все залежить від випадковості. І якщо прихильників даної теорії запитати, чому все сталося саме так, у них не знайдеться іншої відповіді, як лише сказати: «просто так вийшло».

Передбачення – біблійна доктрина, яка стверджує, що в Господа є мета і Він, відповідно до Своєї волі, робить усе для її здійснення (Ефесянам 1:11; Даниїла 4:35; Ісаї 14:24 і 46:10). Бог не робить і не дозволяє нічого, крім того, що сприяє досягненню Його цілей (Псалом 32:11). Це означає, що Бог є Володарем світу – Тим, Хто діє згідно зі Своєю волею.

Ті, що сліпо вірять у твердження «що має бути, того не минути», так само неправі, як і прихильники випадковості подій. Події насправді зумовлені, але вони зумовлені всемогутнім Богом, Який реалізує Свої власні рішення.

Авторитетні дослідники Біблії не вірять у те, що щось відбувається «просто так». Вони розуміють, що мудрий, святий, милосердний і всемогутній Бог керує кожною дрібницею у нашому житті (Матвія 10:29-30). Якщо людина відкидає Боже правління або зневажає Його істинну абсолютну владу, то вона не любить Господа й не бажає Його присутності у своєму житті. Вона хоче йти власним шляхом. Такі люди можуть сказати те, що й нечистий дух у минулому: «Що Тобі до нас, Ісусе Назарянине?» (Марка 1:24). Але це неможливо, тому що Бог є всемогутнім Володарем і Своїх задумів не зрікається.
EnglishПовернутися на стартову українську сторінку

Що таке фаталізм? Що таке детермінізм?
Поділитися цією сторінкою: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries