settings icon
share icon
Soru

Yedi dönem nelerdir?

Yanıt


Dispensasyonalizm, tarihi, Tanrı’nın işi ve insanlar için amaçlarını zamanın değişik dönemlerine ayıran bir tarih yorumlama yöntemidir. Genelde, tanımlanan yedi tane dönem vardır, ancak bazı tanrıbilimciler dokuz tane olduğuna inanır. Diğerleri üç kadar az ya da otuz yedi kadar çok dönem sayar. Bu makaleyi, Kutsal Yazılar’da bulunan yedi temel dönemle sınırlı tutacağız.

İlk döneme Masumiyet Dönemi adı verilir (Yaratılış 1:28-30 ve 2:15-17). Bu dönem, Adem’le Havva’nın Aden Bahçesi’nde olduğu dönemi içerir. Bu dönemde Tanrı’nın buyrukları şunlardı: (1) Yeryüzünü çocuklarla doldurmak, (2) Yeryüzünü denetimlerine almak, (3) Hayvanlara egemen olmak, (4) bahçeye bakmak ve (5) İyilik ve kötülüğü bilme ağacının meyvesinden yememek. Tanrı, itaatsizliğin sonucunun fiziksel ve ruhsal ölüm olacağı konusunda onları uyarmıştı. Bu dönem kısa yaşandı ve Adem’le Havva’nın yasak meyveyi yiyerek itaatsizlik etmeleri ve bahçeden kovulmalarıyla sona erdirildi.

İkinci döneme, Bilinç Dönemi adı verilir ve Adem’le Havva’nın Aden Bahçesi’nden kovulmasından Tufan’a kadar 1656 yıl sürdü (Yaratılış 3:8–8:22). Bu dönem, insanlık, miras aldıkları günahlı doğayla lekelenen kendi iradesi ve vicdanına teslim edilirse neler yapacağını gösterir. Bu dönemin beş ana yönü şunlardır: 1) Yılanın üzerine bir lanet, 2) Kadınlık ve çocuk doğurmada bir değişim, 3) Doğanın üzerine bir lanet, 4) İnsanın yiyecek üretmek için çalışmak zorunda bırakılması ve 5) Yılanın (İblis’in) başını ezecek kadının soyu olarak Mesih’in vaat edilmesi.

Üçüncü dönem, İnsan Devleti Dönemi’dir ve Yaratılış 8’de başlamıştır. Tanrı yeryüzündeki yaşamı bir Tufan ile yok etmiş ve insanlığı yeniden başlatmak için sadece bir aileyi kurtarmıştı. Tanrı, Nuh ve ailesine aşağıdaki vaatlerde bulunmuş ve buyrukları vermiştir:
1. Tanrı yeryüzünü bir daha lanetlemeyecekti.
2. Nuh ve ailesinin yeryüzünü yeniden insanlarla doldurmaları gerekiyordu.
3. Hayvanlar üzerinde egemen olacaklardı.
4. Et yemelerine izin verilmişti.
5. Ölüm cezası yasası konulmuştu.
6. Bir daha asla dünya çapında bir Tufan olmayacaktı.
7. Tanrı’nın vaadinin simgesi gök kuşağı olacaktı.

Nuh’un soyundan gelenler, Tanrı’nın buyurduğu gibi, yeryüzünde dağılıp onu insanlarla doldurmadılar, böylece bu dönemdeki sorumluluklarında başarısız oldular. Tufan’dan yaklaşık 325 yıl sonra, yeryüzünde oturan insanlar bir kule yapmaya başladılar. Bu birliklerine ve gururlarına büyük bir abide olacaktı (Yaratılış 11:7-9). Tanrı, değişik diller oluşturup inşaatı durdurdu. Yeryüzünü doldurma buyruğunu zorla yerine getirtti. Bunun sonucu olarak değişik uluslar ve kültürler oluştu. Bu noktadan sonra insanların oluşturduğu devletler var oldu.

Vaat Dönemi adı verilen dördüncü dönem, İbrahim’in çağrılmasıyla başladı, ataların yaşamları süresinde devam etti ve Yahudi halkının Mısır’dan Çıkış’ıyla sona ererek 430 yıl sürdü. Bu dönem sırasında Tanrı, Kendi halkı olarak seçtiği büyük bir ulus oluşturdu (Yaratılış 12:1–Mısır’dan Çıkış 19:25).

Vaat Dönemi sırasındaki temel vaat, İbrahim’le olan Antlaşma idi. Bu kayıtsız şartsız antlaşmanın anahtar noktalarının bazıları şunlardır:
1. İbrahim’in soyu, Tanrı’nın doğal ve ruhsal gönenç ile kutsayacağı büyük bir ulus haline gelecekti.
2. Tanrı, İbrahim’in ismini büyük yapacaktı.
3. Tanrı, İbrahim’in soyundan gelenleri kutsayacak ve onları lanetleyenleri lanetleyecekti.
4. Yeryüzünün tüm aileleri İbrahim’de kutsanacaktı. Bu, İsa Mesih ve O’nun kurtuluş işinde yerine gelmiştir.
5. Bu antlaşmanın işareti sünnettir.
6. İshak ve Yakup’a tekrar edilen bu antlaşma, sadece İbrani halkı ve İsrail’in 12 oymağı içindi.

Beşinci döneme, Yasa Dönemi adı verilir. Mısır’dan Çıkış’tan İsa Mesih’in ölümünden sonra askıya alınana dek neredeyse 1500 yıl sürdü. Bu dönem Milenyum denilen Bin Yıllık Dönem’de bazı düzeltmelerle devam edecektir. Yasa Dönemi sırasında, Tanrı, Mısır’dan Çıkış 19–23’te bulunan Musa’nın Antlaşması ya da Yasa aracılığıyla kesin olarak Yahudi ulusunu ele aldı. Bu dönemde, kâhinler tarafından yönetilen tapınaktaki tapınma ve Tanrı’nın sözcüsü olan peygamberler aracılığıyla bildirilen daha fazla yol gösterim vardı. Sonunda, insanların antlaşmaya itaatsizliğinden ötürü, İsrail oymakları Vaat Edilen Topraklar’ı kaybettiler ve köle oldular.

Şimdi içinde yaşadığımız dönem olan altıncı dönem, Lütuf Dönemi’dir. Mesih’in kanındaki Yeni Antlaşma ile başladı (Luka 22:20). Bu “Lütuf Çağı” ya da “Kilise Çağı,” Daniel 9:24’ün 69’cu haftasıyla 70’ci haftası arasında gerçekleşir. Mesih’in ölümüyle başlar ve kilisenin Göğe Alınması’yla sona erer (1. Selanikliler 4). Bu dönem dünya çapındadır ve hem Yahudiler, hem de Yahudi olmayanlar buna dahildir. Lütuf Dönemi sırasında insanın sorumluluğu, Tanrı Oğlu İsa’ya iman etmektir (Yuhanna 3:18). Bu dönemde, Kutsal Ruh, Tesellici olarak inanlıların içinde yaşar (Yuhanna 14:16-26). Bu dönem, 2000’den fazla yıl sürmüştür ve ne zaman sona ereceğini kimse bilmez. Yeniden doğmuş tüm inanlıların yeryüzünden alınıp Mesih’le le birlikte olmak için cennete gittikleri Göğe Alınma ile sona ereceğini biliyoruz. İnanlıların Göğe Alınması’ndan sonra yedi yıl sürecek Tanrı’nın yargısı gerçekleşecektir.

Yedinci döneme, Mesih’in Milenyum Egemenliği adı verilir ve bu dönem, Mesih’in Kendisinin yeryüzünü yönettiği 1000 yıl sürecektir. Bu Egemenlik, Yahudi ulusuna, Mesih’in geri dönüp onların Kralı olacağı peygamberliğini yerine getirecektir. Egemenliğe girmesine izin verilen kişiler sadece Lütuf Çağı’ndan yeniden doğmuş inanlılar ve yedi yıllık sıkıntı döneminde hayatta kalmış doğru kişilerdir. Bu egemenliğe kurtulmamış kimse alınmayacaktır. 1000 yıllık dönem boyunca İblis bağlanmıştır. Bu dönem son yargı ile biter (Vahiy 20:11-14). Eski dünya ateş ile yok edilecektir ve Vahiy 21 ve 22’de anlatılan Yeni Gök ve Yeni Yeryüzü başlayacaktır.

EnglishTürkçe anasayfaya dön

Yedi dönem nelerdir?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries