settings icon
share icon
Soru

Kutsal Kitap’ın kitaplarının yazarları kimlerdi?


Kutsal Kitap nihai olarak, insansal yazarların ötesinde, Tanrı tarafından yazılmıştır. İkinci Timoteos 3:16 bize Kutsal Kitap’ın Tanrı tarafından “esinlendirildiğini” söyler. Tanrı, Kutsal Kitap’ın insansal yazarlarını yönetti, onlar da yazarken kendi yazı stil ve kişiliklerini kullandıkları halde yine de tam olarak Tanrı’nın tasarladığı şeyi kaydettiler. Kutsal Kitap Tanrı tarafından dikte ettirilmemiştir ama tamamen O’nun tarafından yönetilmiş ve esinlendirilmiştir.

Kutsal Kitap insansal bakımdan, farklı geçmişlerden gelen yaklaşık 40 adam tarafından 1500 yıllık bir dönem içinde yazılmıştır. Yeşaya peygamberdi, Ezra kâhindi, Matta vergi toplayıcısıydı, Yuhanna balıkçıydı, Pavlus çadırcıydı, Musa çobandı, Luka doktordu. Kutsal Kitap 15 yüzyıl içinde farklı yazarlar tarafından yazılmış olmasına karşın, kendisiyle çelişki içinde değildir ve hiçbir hata içermez. Yazarların hepsi farklı perspektifler sundukları halde hepsi de aynı tek gerçek Tanrı’yı ve kurtuluşun aynı tek yolu olan İsa Mesih’i bildirir (Yuhanna 14:6; Elçilerin İşleri 4:12). Kutsal Kitap’ın çok az kitabı yazarlarının ismini kesin olarak bildirir. Aşağıda Kutsal Kitap’ın kitaplarının isimleri, bunların yanında Kutsal Kitap bilginleri tarafından yazarının kim olarak kabul edildiği ve yazılışlarının yaklaşık tarihi yer almaktadır.

Yaratılış, Mısır’dan Çıkış, Levililer, Çölde Sayım, Yasa’nın Tekrarı = Musa – İ.Ö. 1400
Yeşu = Yeşu – İ.Ö. 1350
Hakimler, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel = Samuel/Nathan/Gad – İ.Ö. 1000 - 900
1 Krallar, 2 Krallar = Yeremya - İ.Ö. 600
1 Tarihler, 2 Tarihler, Ezra, Nehemya = Ezra – İ.Ö. 450
Ester = Mordecay – İ.Ö. 400
Eyüp = Musa - İ.Ö. 1400
Mezmurlar = birkaç değişik yazar, çoğu Davut tarafından yazılmıştır - İ.Ö. 1000 - 400
Süleyman’ın Özdeyişleri, Vaiz, Ezgiler Ezgisi = Süleyman - İ.Ö. 900
Yeşaya = Yeşaya - İ.Ö. 700
Yeremya, Ağıtlar = Yeremya - İ.Ö. 600
Hezekiel = Hezekiel - İ.Ö. 550
Daniel = Daniel - İ.Ö. 550
Hoşea = Hoşea - İ.Ö. 750
Yoel = Yoel - İ.Ö. 850
Amos = Amos - İ.Ö. 750
Ovadya = Ovadya - İ.Ö. 600
Yunus = Yunus - İ.Ö. 700
Mika = Mika - İ.Ö. 700
Nahum = Nahum - İ.Ö. 650
Habakkuk = Habakkuk - İ.Ö. 600
Sefanya = Sefanya - İ.Ö. 650
Haggay = Haggay - İ.Ö. 520
Zekeriya = Zekeriya - İ.Ö. 500
Malaki = Malaki - İ.Ö. 430
Matta = Matta – İ.S. 55
Markos= Yuhanna Markos - İ.S. 50
Luka = Luka - İ.S. 60
Yuhanna = Yuhanna - İ.S. 90
Elçilerin İşleri = Luka - İ.S. 65
Romalılar, 1 Korintliler, 2 Korintliler, Galatyalılar, Efesliler, Filipililer, Koloseliler, 1 Selanikliler, 2 Selanikliler, 1 Timoteos, 2 Timoteos, Titus, Filimun = Pavlus - İ.S. 50-70
İbraniler = bilinmiyor, büyük bir olasılıkla, Pavlus, Luka, Barnaba ya da Apollos - İ.S. 65
Yakup = Yakup - İ.S. 45
1 Petrus, 2 Petrus = Petrus - İ.S. 60
1 Yuhanna, 2 Yuhanna, 3 Yuhanna = Yuhanna - İ.S. 90
Yahuda= Yahuda - İ.S. 60
Vahiy= Yuhanna - İ.S. 90


Türkçe anasayfaya dön
Kutsal Kitap’ın kitaplarının yazarları kimlerdi?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries