settings icon
share icon
Soru

Neden Yahuda İsa'ya ihanet etti?

Yanıt


Yahuda'nın neden İsa'ya ihanet ettiğini kesin olarak bilememekle birlikte, kesin olarak bildiğimiz bazı şeyler vardır. İlk olarak, Oniki'den birisi olarak seçilmiş olmasına rağmen (Yuhanna 6:64), kutsal kitaba göre olan bütün kanıtlar Yahuda'nın, İsa'nın Tanrı olduğuna hiç bir zaman inanmadığını göstermektedir. Hatta İsa'nın (Yahuda'nın anladığı şekilde) Mesih olduğuna dahi ikna olmamış olabilir. İsa'ya "Tanrı" olarak hitab eden diğer elçilerin aksine Yahuda İsa için hiç bir zaman bu adı kullanmamış ve bunun yerine, İsa'yı bir öğreticiden fazlası yerine koymayan "öğretmen" sıfatıyla hitab etmiştir. Diğer elçiler iman ve sadakat ile büyük işler yaparken (Yuhanna 6:68; 11:16), Yahuda bu şekilde davranmamış ve sessiz kalmıştır. İsa'ya karşı olan bu inanç eksikliği aşağıda sayılan bütün çıkarımların temelini oluşturmaktadır. Aynı şey bizim için de geçerlidir. Eğer biz de İsa'yı Tanrı'nın inkarnasyonu ve dolayısıyla günahlarımızı bağışlayabilecek tek kişi olarak kabul etmezsek, Tanrı'ya karşı yanlış bakış açımızın sonuçları olarak sayısız problemle karşılaşırız.

İkinci olarak, Yahuda'nın sadece inanç eksikliği değil, ayrıca İsa ile çok az veya hiç kişisel ilişkisi de bulunmamaktadır. Kanonik İncilller ilk Oniki'nin adını sayarken ufak farklılıklar dışında genel olarak her zaman aynı sıralama ile saymaktadır (Matta 10:2-4; Markos 3:16-19; Luka 6:14-16). Bu genel sıralamanın İsa ile olan kişisel ilişkilerinin yakınlığına göre olduğuna inanılmaktadır. Varyasyonlar haricinde, İsa ile olan ilişkilerinde tutarlı olan Petrus ve Yakup ve Yuhanna kardeşler her zaman ilk sırada sayılmaktadır. Yahuda ise her zaman en son sırada sayılmaktadır ve bu İsa ile olan kişisel ilişki eksikliğine yorulabilir. Ayrıca İsa ve Yahuda arasında geçen ve belgelenen diyaloglar sadece Yahuda'nın Meryem'e yaptığı haris odaklı yorum sonrası İsa'nın kendisine çıkışması (Yuhanna 12:1-8), Yahuda'nın ihanetini inkar etmesi (Matta 26:25), ve ihanetidir (Luka 22:48).

Üçüncü olarak Yahuda, Yuhanna 12:5-6'da gördüğümüz gibi, haris ile hareket ederek sadece İsa'ya değil diğer elçilere de ihanet noktasına gelmiştir. Yahuda İsa'yı sırf onu takip eden büyük kalabalıkları gördüğü ve toplanan paralardan faydalanmak istediği için takip etmek istemiş olabilir. Gerçek şu ki Yahuda'nın para kesesinden sorumlu olması paraya olan ilgisini gösterecektir (Yuhanna 13:29).

Ayrıca Yahuda, o zamanki diğer pek çok kişi gibi, Mesih'in Roma istilasını ortadan kaldıracağına ve İsrail halkı üzerinde yönetim gücünü ele alacağına inanmaktaydı. Yahuda yeni politik güç olduğunda çıkar sağlamayı umarak İsa'yı takip etmiş olabilir. Devrimden sonra gelecek elit yönetim kademesinde yer almayı beklediğine şüphe yoktur. Yahuda'nın ihaneti sırasında İsa Roma'ya karşı bir ayaklanma başlatmayı değil ölmeyi planladığını açıkça söylemiştir. Bu sebeple aynen Ferisiler'in düşündüğü gibi Yahuda da istilayı ortadan kaldırıp gücü ele almayacaksa o zaman İsa'nın beklenen Mesih olamayacağını varsaymış olabilir.

İhanete işaret eden ve bazıları diğerlerinden daha belirgin olan bir kaç Eski Ahit ayeti bulunmaktadır. Bunlardan ikisi şöyledir:

"Ekmeğimi yiyen, güvendiğim yakın dostum bile ihanet etti bana" (Mezmurlar 41:9, yerine gelişi Matta 26:14-49). Ayrıca, "Onlara, "Uygun görürseniz ücretimi ödeyin, yoksa boş verin" dedim. Onlar da ücret olarak bana otuz gümüş verdiler. RAB bana, "Çömlekçiye at" dedi. Böylece bana biçtikleri yüksek değerin karşılığı olan otuz gümüşü alıp RAB'bin Tapınağı'ndaki çömlekçiye attım." (Zekeriya 11:12-13, yerine gelişi Matta 27:3-5). Bu Eski Ahit kehanetleri Yahuda'nın ihanetinin Tanrı tarafından bilindiğini ve İsa'nın öldürüleceğini peşinen kesin olarak bilerek planlandığını göstermektedir.

Fakat Yahuda'nın ihaneti Tanrı tarafından biliniyor ise Yahuda'nın seçeneği var mıydı ve ihanetteki payından sorumlu tutulması mümkün olur mu? Pek çoğu için, pek çok kişinin anladığı şekilde 'özgür irade'yi Tanrı'nın olacakları önceden biliyor olması ile bağdaştırmak zordur ve bu büyük çoğunlukla bizim zamanda doğrusal şekilde ilerliyor olmamız sebebiyle edindiğimiz sınırlı tecrübeden kaynaklanmaktadır. Eğer Tanrı'yı, herşeyi 'zaman' başlamadan önce yarattığı için, zamanın dışında var olduğu şeklinde görürsek, Tanrı'nın zamandaki her saniyeyi şimdiki zaman olarak gördüğünü anlayabiliriz. Bizler zamanı doğrusal şekilde yaşıyoruz -zamanı düz bir çizgi olarak görüyor ve bir noktadan diğerine doğru, geçtiğimiz anı hatırlayarak fakat geleceği görmeden ileriyoruz. Fakat Tanrı, zamanın sonsuz yaratıcısı olarak, zamanda veya zaman çizgisi üzerinde değil, fakat zamanın dışındadır. Tanrı bağlamında zamanı Tanrı'nın ortasında durduğu ve tüm noktalara eşit uzaklıkta olduğu bir daire olarak görmemiz durumu anlamamıza yardımcı olabilir.

Her şekilde, Yahuda seçimini yapabilecek kapasitedeydi -en azından "Şeytan onun içine girdi"ği (Yuhanna 13:27) noktaya kadar- ve Tanrı'nın hiç bir önbilgisi (Yuhanna 13:10, 18, 21) Yahuda'nın bir şeçim yapabileceği gerçeğinin yerine geçemez. Onun yerine, Yahuda'nın neyi seçeceğini Tanrı şimdiki zamandaki bir olgu olarak görmüş ve İsa, Yahuda'nın seçiminden sorumlu olduğu ve bundan dolayı sorumlu tutulacağını kesin olarak söylemiştir. "Sofraya oturmuş yemek yerlerken İsa, "Size doğrusunu söyleyeyim" dedi, "Sizden biri, benimle yemek yiyen biri bana ihanet edecek" (Markos 14:18). İsa'nın Yahuda'nın katılımını ihanet olarak değerlendirdiğine dikkat edilmelidir. Ve bu ihanetin sorumluluğu hakkında İsa şöyle demiştir: "Evet, İnsanoğlu kendisi için yazılmış olduğu gibi gidiyor, ama İnsanoğlu'na ihanet edenin vay haline! O adam hiç doğmamış olsaydı, kendisi için daha iyi olurdu" (Markos 14:21). Yuhanna 13:26-27'de gördüğümüz gibi Şeytan'ın da bunda payı vardır ve o da bu yaptığından dolayı sorumlu tutulacaktır. Tanrı bütün bilgeliğiyle her zaman olduğu gibi Şeytan'ın baş kaldırışını bile insanoğlunun yararına çevirebilmiştir. Şeytan İsa'nın çarmıha gönderilişine yardım etmiş ve çarmıhta günah ve ölüm alt edilmiş ve şimdi Tanrı'nın kurtuluş hükmü İsa Mesih'i Kurtarıcı olarak kabul eden herkes için ulaşılabilir hale gelmiştir.

EnglishTürkçe anasayfaya dön

Neden Yahuda İsa'ya ihanet etti?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries