settings icon
share icon
Soru

Kutsal Ruh’a tapınmalı mıyız?

Yanıt


Bizler sadece Tanrı’ya tapınılması gerektiğini biliyoruz (bkz. Mısır’dan Çıkış 34:14 ve Vahiy 22:9). Sadece Tanrı tapınılmaya layıktır. Kutsal Ruh’un Tanrı olup olmadığının belirlenmesi, Kutsal Ruh’a tapmalı mıyız sorusunu basitçe yanıtlar. Kutsal Ruh Tanrı ise, O’na tapınılabilir ve tapınılmalıdır.

Kutsal Kitap, Kutsal Ruh’u bize sadece bir “güç” olarak değil, bir Kişi olarak sunar. Kutsal Ruh’tan bir Kişi olarak söz edilir (Yuhanna 15:26; 16:7–8, 13–14). Kutsal Ruh konuşur (1. Timoteos 4:1), sever (Romalılar 15:30), seçer (Elçilerin İşleri 13:2), öğretir (Yuhanna 14:26) ve yol gösterir(Elçilerin İşleri 16:7). Ona yalan söylenebilir (Elçilerin İşleri 5:3–4) ve üzülmesine yol açılabilir (Efesliler 4:30).

Kutsal Ruh, Tanrı’nın doğasına sahiptir, Tanrı’nın özelliklerini paylaşır. Sonsuzdur (İbraniler 9:14). Aynı aynı anda her yerde bulunur (Mezmur 139:7–10) ve her şeyi bilir (1. Korintliler 2:10–11). Dünyanın yaratılmasında etkin olmuştur (Yaratılış 1:2). Kutsal Ruh, hem Baba, hem de Oğul’la yakın bir ilişkiye sahiptir (Matta 28:19; Yuhanna 14:16). Mısır’dan Çıkış 16:7’yi İbraniler 3:7–9 ile kıyasladığımızda, Kutsal Ruh ve Yahve’nin aynı olduğunu görüyoruz (ayrıca Yeşaya 6:8’nın Elçilerin İşleri 28:25 ile kıyaslanmasına da bakınız).

Kutsal Ruh Tanrı olduğundan ve Tanrı da “övgüye layık olduğundan” (Mezmur 18:3), Kutsal Ruh tapınılmaya layıktır. Tanrı Oğlu İsa, Kendisine tapınılmasını kabul etti (Matta 28:9), bu yüzden Tanrı’nın Ruhu’nun da Kendisine tapınılmasını kabul ettiği mantıklıdır. Filipililer 3:3 bizlere, inanlıların “Tanrı’nın Ruhu aracılığıyla tapınan, Mesih İsa’yla övünen”ler olduğunu söyler. Sonsuzluk boyunca üç Kişi’de var olan tek bir Tanrı vardır. Tanrı’ya tapındığımızda, doğal olarak Tanrılığın üç üyesine de tapınmaktayız.

Kutsal Ruh’a nasıl mı tapınırız? Baba ve Oğul’a taptığımız gibi. Hristiyan tapınması ruhsaldır, Kutsal Ruh’un içimizdeki etkinliğinden kaynaklanır ve biz de buna yaşamlarımızı O’na sunarak karşılık veririz (Romalılar 12:1). Kutsal Ruh’a O’nun buyruklarına itaat ederek tapınırız. Elçi Yuhanna, Mesih’ten söz ederken, “Tanrı’nın buyruklarını yerine getiren Tanrı’da yaşar, Tanrı da o kişide yaşar. İçimizde yaşadığını bize verdiği Ruh sayesinde biliriz” şeklinde bir açıklama yapar (1. Yuhanna 3:24). Burada Mesih’e itaat etmekle içimizde yaşayan, bizleri itaat aracılığıyla tapınma gereksinimimize ikna eden ve bizleri tapınmak üzere güçlendiren Kutsal Ruh arasındaki bağlantıyı görüyoruz.

EnglishTürkçe anasayfaya dön

Kutsal Ruh’a tapınmalı mıyız?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries