settings icon
share icon
Soru

Bu hayatta tamamen kutsallaştırılma / günahsız kusursuzluk mümkün müdür?

Yanıt


Efesliler 4:13, ruhsal armağanların Mesih’in bedenini geliştirmek için verildiğini söyler: “Sonunda hepimiz imanda ve Tanrı Oğlu’nu tanımada birliğe, yetkinliğe, Mesih doluluğundaki olgunluk düzeyine erişeceğiz.” Bazı çeviriler (“olgun” yerine) “mükemmel” olacağımızı söyler ve bazı kişiler bu sözlerden ötürü, yanlış olarak, bu hayatta günahsız mükemmelliğe ulaşabileceğimizi düşünmüşlerdir. Kutsal Kitap, bizler bedende iken, her zaman günahlı bir doğayla mücadele edeceğimizi öğretir (Romalılar 7:14-24). Cennete ulaşana kadar hiç kimse “kusursuz” (günahsız) olmayacaktır.

Efesliler 4:13’de “olgun” olarak tercüme edilen sözcük, Yunanca teleios sözcüğüdür. Bu sözcük Yeni Antlaşma’da, “mükemmel,” “tam,” “tamamen yetişkin” ve “olgun” anlamında kullanılmıştır. Efesliler 4:13’in öğrettiği şey, Mesih’te ne kadar büyürsek, bir kilise olarak o kadar güçlü ve daha birlik içinde olacağımızdır. Bu ayet bize günah işlememizin sona ereceğini öğretmiyor.

İnsanların bazen kafalarını karıştıran bir başka ayet de, bazı çevirilerde Pavlus’un “Her insanı Mesih’te yetkinleşmiş olarak Tanrı’ya sunmak” istediğini söylediği Koloseliler 1:28’dir. Ayrıca, Koloseliler 4:12’de Pavlus, “Tanrı’nın her isteğinden emin, yetkin kişiler olarak ayakta kalasınız diye” dua etmektedir. Her iki ayette de, yetkin için kullanılan Yunanca sözcük, “günahsız” değil, “olgun” veya “tamamen büyümüş” şeklinde anlaşılmalıdır.

Bizler insanlar olarak, bu dünyada Adem’in doğasına bağlıyız. Böyle yapmamak için ne kadar uğraşsak da, yine de Tanrı’ya karşı günah işleriz. Bu herkes için geçerlidir. Elçi Pavlus, Petrus’u kayırmacılık gösterdiği için azarlamıştı (Galatyalılar 2:11-13). Pavlus, hizmetinin sonlarında kendisini günahkârların başı olarak adlandırmıştır (1. Timoteos 1:15). Petrus, Yakup, Yuhanna ve Pavlus, bu kişilerin hepsi kusurlu olduklarını itiraf ettiler. Siz ya da ben nasıl olur da farklı bir şeyi iddia edebiliriz?

Gerçek kusursuzluk, kilise göğe alınana kadar, İsa’yı havada karşılamak için yükseldiğimiz zamana kadar gelmeyecektir (1.Selanikliler 4:17). O zaman Mesih’teki ölüler diriltilecek ve yaşayanların bedenleri değişecektir (Filipililer 3:20, 21; 1.Korintliler 15:54). Mesih’in yargı kürsüsünün önünde duracağız (2.Korintliler 5:10), bu dünyada yaptıklarımız yargılanacak ve ödüller verilecektir (1.Korintliler 3:9-15). Kurtuluşumuz tamamlanacak ve günahımız sonsuza dek yok olacaktır. Mesih’le birlikte sonsuza dek günahsız bir kusursuzluk içinde yaşayıp egemenlik süreceğiz.

EnglishTürkçe anasayfaya dön

Bu hayatta tamamen kutsallaştırılma / günahsız kusursuzluk mümkün müdür?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries