settings icon
share icon
Soru

Kutsal Kitap, Mezmurlar 82:6 ve Yuhanna 10:34'te "siz ilahlarsınız" derken ne demek istemektedir?

Yanıt


İsa Mesih'in Yuhanna 10:34'te atıfta bulunduğu Mezmurlar 82'ye bir göz atarak başlayalım. Mezmurlar 82:6'da "ilahlar" olarak tercüme edilen İbranice kelime elohim'dir. Genellikle tek gerçek Tanrı'yı ifade eder, ancak başka kullanımları da mevcuttur. Mezmurlar 82:1 der ki: "Tanrı yerini aldı tanrısal kurulda, Yargısını açıklıyor ilahların ortasında". Sonraki üç ayette "ilahlar" sözcüğünün yargıçlara ve otorite ve yönetimi elinde bulunduran diğer kişilere atıfta bulunduğu açıktır. Bir insan yargıcı "ilah" olarak çağırmak bize üç şey ifade etmektedir:

1) diğer insanlar üzerinde yetkisi vardır, 2) sivil bir otorite olarak kullandığı güçten korkulmalıdır ve 3) gücünü ve yetkisini, 8. Ayette tüm dünyayı yargıladığı söylenen Tanrı'nın kendisinden almaktadır.

"İlahlar" kelimesinin insanlar için bu şekilde kullanımı oldukça nadirdir, fakat Eski Ahit'in başka yerlerinde de bulunmaktadır. Örneğin, Tanrı Musa'yı Firavun'a gönderdiğinde, "Bak, seni firavuna karşı Tanrı gibi yaptım" demiştir (Mısır'dan Çıkış 7:1). Bu basitçe, Tanrı'nın sözcüsü olarak Musa'nın Tanrı'nın sözlerini söylediği ve bu nedenle krala karşı Tanrı'nın temsilcisi olduğu anlamına gelmektedir. İbranice elohim kelimesi Mısır'dan Çıkış 21:6 ve 22:8, 9 ve 28'de "yargıç" olarak tercüme edilmiştir.

Mezmurlar 82'nin ana fikri, dünyevi yargıçların tarafsızlık ve gerçek adaletle hareket etmeleri gerektiğidir, çünkü yargıçlar bile bir gün Yargıç önüne çıkmalıdırlar. Ayet 6 ve 7, insan yargıçların bile bir gün yargılanması gerektiği konusunda uyarmaktadır: "'Siz ilahlarsınız' diyorum, Yüceler Yücesi'nin oğullarısınız hepiniz! Yine de insanlar gibi öleceksiniz". Bu pasaj, Tanrı'nın insanları, insanlar arasında ilah olarak görülen otorite sahibi mevkilere atadığını göstermektedir. Onlar, bu dünyada Tanrı'yı temsil ediyor olsalar da, ölümlü olduklarını ve nihayetinde o yetkiyi nasıl kullandıkları konusunda Tanrı'ya hesap vermeleri gerektiğini hatırlamalıdırlar.

Şimdi, İsa'nın bu pasajı nasıl kullandığına bir göz atalım. İsa, Tanrı'nın Oğlu olduğunu iddia etmiştir (Yuhanna 10:25-30). İnanmayan Yahudiler, Tanrı olduğunu iddia ettiği için İsa'yı küfür ile suçlayarak cevap vermişlerdir (ayet 33). İsa daha sonra Mezmurlar 82:6'dan alıntılar yapmış; Yahudilere Yasa'nın, sade insanları -yetki ve prestij sahibi olanları- "ilahlar" olarak adlandırdığını hatırlatmıştır. İsa'nın söylediği şudur: siz beni "Tanrı'nın Oğlu" unvanını kullandığım için küfürle suçluyorsunuz, fakat kendi Kutsal Yazılarınız aynı terimi genel olarak yargıçlara uygulamaktadır. İlahi olarak verilmiş bir görevi elinde bulunduranlar "ilah" olarak kabul edilebiliyorsa, Tanrı'nın seçip gönderdiği Kişi daha nasıl kabul edilmez (ayet 34-36)?

Buna karşın, yılanın Bahçede Havva'ya söylediği yalan vardır. Onun "gözleriniz açılacak, iyiyle kötüyü bilerek Tanrı gibi olacaksınız" (Yaratılış 3:5) ifadesi yarı-gerçektir. Gözleri açılmıştır (ayet 7), ancak Tanrı gibi olmamışlardır. Aslında, kazanmaktan ziyade otoriteyi kaybetmişlerdir. Şeytan, Havva'yı, gerçek Tanrı gibi olabilme yetisi hakkında kandırmıştır ve onu bir yalanın içerisine çekmiştir. İsa, Tanrı'nın Oğlu olma iddialarını İncil ve semantik dayanaklarla savunmuştur- etkileyici insanların ilah olarak düşünülebilme eğilimi mevcuttur; bu durumda, Mesih haklı olarak bu terimi Kendisine uygulayabilecektir. İnsanlar "ilahlar" ya da "küçük ilahlar" değildir. Biz Tanrı değiliz. Tanrı Tanrı'dır ve Mesih'i tanıyan bizler O'nun çocuklarıyız.

EnglishTürkçe anasayfaya dön

Kutsal Kitap, Mezmurlar 82:6 ve Yuhanna 10:34'te "siz ilahlarsınız" derken ne demek istemektedir?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries