settings icon
share icon
Soru

Günümüzde dünyada kötü ruhların etkinlikleri var mıdır?

Yanıt


Hayaletler, musallat olmalar, seanslar, tarot kartları, ruh çağırma tahtaları, kristal küreler: bütün bunların ortak yanı nedir? Bunlar fiziksel varoluşumuzun sınırlarının ötesinde yatan bilinmeyen bir dünyaya bir bakış sunuyor gibi olduklarından birçok insan için çok ilginçtir. Ve birçok insan bu tür şeyleri masum ve zararsız görür.

Bu konulara Kutsal Kitap dışı bakış açılarıyla yaklaşan birçok kişi, ruhların herhangi bir nedenden ötürü “bir sonraki aşamaya” gitmemiş olan ölü insanların ruhları olduğuna inanır. Hayaletlere inananlara göre üç değişik musallat olma vardır: (1) geri kalan dadanmalar (bunlar herhangi bir ruhla gerçek bir etkileşim olmadan video oynatmaya benzer). (2) Doğaları iyi ve kötünün (ama şerir değil) bir karışımı olan insan ruhlarının musallat olması. Böyle ruhlar sadece bir insanın dikkatini çekmek isteyebilirler; diğerleri şakacıdırlar ama her iki durumda da insanlara gerçek bir zarar vermezler. (3) İnsan olmayan ruhlar ya da cinlerle etkileşim. Bu varlıklar insan ruhları gibi davranabilirler ancak zararlı ve tehlikelidirler.

Kutsal Kitap dışındaki kaynaklardan hayaletler ve musallat olmalar hakkında okuduğumuzda, bir yazar Kutsal Kitap’tan ya da Kutsal Kitap’taki (başmelek Mikail gibi) kişilerden söz ettiği için, bu onun konuya Kutsal Kitap’ın bakış açısından yaklaştığı anlamına gelmez. Bir yazarın verdiği bilgiler için yetkili ağız verilmediğinde, okurun kendisine, “Bu kişi bunun böyle olduğunu nasıl biliyor? Yetkisi nereden geliyor?” diye sorması lazımdır. Örneğin, bir yazar cinlerin insan ruhları kılığına büründüğünü nasıl biliyor? Nihai olarak, bu tür konuları Kutsal Kitap dışındaki kaynaklardan ele alanların anlayışları için kendi düşüncelerini, başkalarının düşüncelerini ve/veya geçmişin deneyimlerini temel almaları gerekmektedir. Ancak deneyimler, cinlerin aldatıcı olduğu ve iyi insan ruhlarını taklit edebildikleri konusundaki kendi itiraflarını temel alarak, aldatıcı olabilir. Eğer kişinin bu konu üzerinde doğru bir anlayışı varsa, zamanın yüzde 100’ünde doğru olduğu kanıtlanan bir kaynağa yani Tanrı Sözü olan Kutsal Kitap’a başvurması lazımdır. Kutsal Kitap’ın bu tür şeyler hakkında ne söylediğine bir bakalım.

1. Kutsal Kitap hiçbir zaman musallat olmalardan söz etmez. Bunun yerine, bir insan öldüğü zaman, o kişinin ruhunun iki yerden birine gittiğini öğretir. Eğer o kişi, İsa Mesih’e iman eden biriyse, ruhu cennette Rab’bin huzuruna götürülür (Filipililer 1:21-23; 2. Korintliler 5:8). Daha sonra dirilişte bedeniyle yeniden birleşecektir (1. Selanikliler 4:13-18). Eğer bir insan Mesih’e iman etmiyorsa, ruhu cehennem adı verilen bir işkence yerine konulur (Luka 16:23-24). Bir insan ister inanlı, ister iman etmeyen biri olsun, insanları gelecek olan yargıdan kaçmaları için uyarmak için dahi olsa, insanlarla iletişim kurmak ya da etkileşim içine girmek için dünyamıza hiçbir geri dönüş yoktur (Luka 16:27-31). Ölü bir insanın diri bir insanla etkileşime girdiği iki kayıtla olay vardır. Birincisi, İsrail Kralı Saul’un bir medyum aracılığıyla ölmüş olan peygamberle iletişime geçmeye çalıştığı zamandır. Tanrı, Samuel’in, Saul’un tekrarlanan itaatsizliğinden ötürü Saul’a yargıyı bildirmesi için yeterince uzun bir süre rahatsız edilmesine izin verdi (1. Samuel 28:6-19). İkinci olayı Matta 17:1-8’de Musa ve İlyas, İsa’nın görünümünün değiştiği dağda onunla görüştüklerinde gerçekleşmişti. Ancak, Musa ve İlyas’ın görünümleri hiçbir şekilde hayalet görüntüsü değildi.

2. Kutsal Yazılar, meleklerin görülmeden hareket ettiklerinden tekrar tekrar bahseder (Daniel 10:1-21). Bazen bu melekler yaşayan insanlarla etkileşime geçmişlerdir. Kötü ruhlar ya da cinler insanları ele geçirebilir, onların içinde yaşayabilir ve onları denetimleri altına alabilirler (bkz. örneğin Markos 5:1-20). Dört Müjde ve Elçilerin İşleri Kitabı, birkaç cinlenme olayını ve iyi meleklerin inanlılara görünmesini ve onlara yardım etmesini kaydeder. Hem iyi, hem de kötü melekler doğaüstü olayların gerçekleşmesine neden olabilir (Eyüp 1–2; Vahiy 7:1; 8:5; 15:1;16).

3. Kutsal Yazılar, cinlerin insanların farkında olmadığı şeyleri bildiğini gösterir (Elçilerin İşleri 16:16-18; Luke 4:41). Bu kötü melekler uzun zamandır etrafta olduklarından, sınırlı yaşam sürelerine sahip olanların bilemeyeceği şeyleri doğal olarak bilirler. Şu anda İblis, Tanrı’nın huzuruna çıkabildiği için (Eyüp 1-2), cinlerin de gelecek hakkında bazı kesin şeyleri bilmelerine izin veriliyor olabilir ancak bu bir varsayımdır.

4. Kutsal Yazılar İblis’in yalanın babası ve aldatıcı olduğunu (Yuhanna 8:44; 2. Selanikliler 2:9) ve kendisini “ışık meleği” olarak göstererek insanları aldattığını söyler. Onu izleyenler, ister insan, ister başka bir şey olsunlar, aynı aldatıcılığı uygular (2. Korintliler 11:13-15).

5. İblis ve cinler, (insanlara kıyasla) büyük bir güce sahiptir. Başmelek Mikail bile, İblis’i ele alırken sadece Tanrı’nın gücüne güvenir (Yahuda 1:9). Ama İblis’in gücü, Tanrı’nın gücüyle kıyaslandığında hiçbir şeydir (Elçilerin İşleri 19:11-12; Markos 5:1-20) ve Tanrı, İblis’in kötü niyetini Kendi iyi amaçlarını gerçekleştirmek için kullanma gücüne sahiptir (1. Korintliler 5:5; 2. Korintliler 12:7).

6. Tanrı bizlere, medyumlukla, şeytana tapmakla ya da kirli ruh dünyasıyla hiçbir şekilde ilgilenmememiz gerektiğini buyurur. Bunlar medyumlar, seanslar, ruh çağırma tahtaları, yıldız falı, tarot kartları, ruhani dünya ile fiziksel dünya arasında aracı olma vs. içerir (Yasa’nın Tekrarı 18:9-12; Yeşaya 8:19-20; Galatyalılar 5:20; Vahiy 21:8) ve bu tür şeylere girenler felaketlere davetiye çıkarır (Elçilerin İşleri 19:13-16).

7. Efesli inanlılar, okültle ilgili (kitaplar, müzik, takılar, oyunlar vs. gibi) maddeleri ele almak konusunda bir örnek oluşturdular. Bu şeylere dalışlarının günah olduğunu itiraf ettiler ve bu maddeleri herkesin önünde yaktılar (Elçilerin İşleri 19:17-19).

8. İblis’in gücünden kurtulmak Tanrı'nın kurtuluşu aracılığıyla gerçekleştirilir. Kurtuluş, İsa Mesih’in müjdesine inanmakla gelir (Elçilerin İşleri 19:18; 26:16-18). Kişinin kendisini kötü ruhlarla ilişkisinden kurtuluş olmadan kurtarmaya çalışması boşunadır. İsa, Kutsal Ruh’un varlığının olmadığı bir yürek hakkında uyarıda bulunmuştu: böyle bir yürek, daha da kötü cinlerin yaşaması için sadece boş bir yaşam ortamıdır (Luka 11:24-26). Ama bir kişi günahların bağışlanması için Mesih’e geldiğinde, Kutsal Ruh kurtarılış gününe kadar onun içinde yaşamak üzere gelir (Efesliler 4:30).

Bazı paranormal etkinlikler şarlatanların işidir. Hayaletler ve musallat olmalar hakkındaki başka raporları cinlerin işleri olarak anlamak en iyisi gözükmektedir. Bazen bu cinler, doğalarını gizlemek için hiçbir çabada bulunmazlar ve başka zamanlarda da bedenlerinden ayrılmış insan ruhları gibi görünerek insanları kandırırlar. Böylesi bir aldatmaca daha çok yalanlara ve karmaşaya yol açar.

Tanrı, diriler hakkında ölülere danışmanın akılsızlık olduğunu söyler. Bunun yerine, “Tanrı’nın öğretisine ve bildirisine dönmek gerek” der (Yeşaya 8:19 -20). Bizim bilgelik kaynağımız Tanrı Sözü’dür. İsa Mesih’e iman eden kişiler bilinmeyenle ilgili etkinliklere katılmamalıdırlar. Ruh dünyası gerçektir ama Hristiyanlar’ın ondan korkmaları gerekmez (1. Yuhanna 4:4).

EnglishTürkçe anasayfaya dön

Günümüzde dünyada kötü ruhların etkinlikleri var mıdır?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries