settings icon
share icon
Soru

Bir Hıristiyan seküler müzik dinlemeli midir?

Yanıt


Birçok Hıristiyan bu soru ile boğuşmaktadır. Seküler müzik yapan pek çok müzisyen oldukça yeteneklidir. Seküler müzik çok eğlenceli olabilir. Akılda kalıcı melodileri, düzgün içerikleri, ve olumlu mesajları olan birçok seküler şarkı mevcuttur. Seküler müzik dinleyip dinlememeye karar verirken göz önünde bulundurulması gereken üç temel unsur vardır: 1) müziğin amacı, 2) müziğin tarzı ve 3) şarkı sözlerinin içeriği.

1) Müziğin amacı: Müzik sadece ibadet için mi tasarlanmıştır yoksa Tanrı müziğin aynı zamanda sakinleştirici ve/veya eğlendirici olmasını da amaçlamış mıdır? İncil'deki en ünlü müzisyen olan Kral Davut, müziği öncelikle Tanrı'ya ibadet etmek amacıyla kullanmıştır (Mezmurlar 4:1, 6:1, 54, 55; 61:1; 67:1; 76:1). Ancak, Kral Saul kötü ruhlar tarafından eziyet edilirken, Davut'u kendisini rahatlatmak için arp çalmaya çağırmaktadır (Samuel 16:14-23). İsrailliler ayrıca tehlike uyarısı yapmak (Nehemya 4:20) ve düşmanlarını şaşırtmak için de müzik aletleri kullanmışlardır (Hakimler 7:16-22). Yeni Ahit'te elçi Pavlus, Hıristiyanlara müzikle birbirlerini teşvik etmelerini söyler: "Birbirinize mezmurlar, ilahiler, ruhsal ezgiler söyleyin" (Efesliler 5:19). Dolayısıyla, müziğin birincil amacı ibadet gibi görünmekle birlikte, İncil kesinlikle müziğin diğer kullanımlarına da izin vermektedir.

2) Müzik tarzı: Maalesef, müzik tarzı konusu Hıristiyanlar arasında düşünce ayrılıklarına sebep olabilmektedir. Hiçbir müzik aleti kullanılmamasını şiddetle talep eden Hıristiyanlar mevcuttur. Sadece "eski, inançlı" ilahileri söylemek isteyen Hıristiyanlar mevcuttur. Daha hareketli ve çağdaş müzik isteyen Hıristiyanlar mevcuttur. "Rock müzik konseri" havasındaki bir ortamda ibadet etmek isteyen Hıristiyanlar da mevcuttur. Bazı Hıristiyanlar bu farklılıkları kişisel tercihler ve kültürel farklılıklar olarak tanımlamak yerine, sadece kendi tercih ettikleri tarzı "İncil'e uygun" olarak görüp diğer tüm müzik biçimlerini sağlıksız, günahkar veya hatta şeytanca ilan etmektedir.

İncil'in hiçbir yerinde belirli bir müzik tarzı kınanmamaktadır. İncil'in hiçbir yerinde belirli bir enstrümanın günahkar olduğu ilan edilmemektedir. İncil'de çeşitli pek çok telli ve üflemeli müzik aletinden bahsedilmektedir. İncil'de özellikle davuldan söz edilmemekle birlikte, diğer vurmalı çalgılardan bahsedilmektedir (Mezmurlar 68:25; Ezra 3:10). Modern müzik tarzlarının neredeyse tamamı, farklı hızlarda veya farklı vurgularla çalınan aynı tarz müzik aletlerinin varyasyonları ve/veya kombinasyonlarıdır. İncil'de herhangi bir müzik tarzının, günahkar veya Tanrı'nın iradesi dışında kabul edildiğini söyleyebileceğimiz herhangi bir temel yoktur.

3) Şarkı sözlerinin içeriği: Ne müziğin amacı ne de müziğin tarzı bir Hıristiyan'ın seküler müzik dinleyip dinlememesi gerektiğini belirlemediğinden, şarkı sözlerinin içeriği göz önüne alınmalıdır. Filipililer 4:8, şarkı sözleri için mükemmel bir kılavuzdur: "Sonuç olarak, kardeşlerim, gerçek, saygıdeğer, doğru, pak, sevimli, hayranlık uyandıran, erdemli ve övülmeye değer ne varsa, onu düşünün". Eğer bu gibi şeyler düşünmemiz gerekiyorsa, kuşkusuz müzik ve sözleriyle akıllarımıza davet etmemiz gereken şeyler de bu gibi şeyler olmalıdır. Seküler bir şarkının sözleri gerçek, soylu, doğru, saf, hoş, takdire şayan, mükemmel ve övgüye değer midir? Eğer öyleyse, bir Hıristiyan'ın bu niteliklerdeki bir şarkıyı dinlemesinde yanlış olan bir şey yoktur.

Bununla birlikte, seküler şarkıların çoğu, Filipililer 4:8'in standartlarına uymamaktadır. Seküler müzik genellikle ahlaksızlığı ve şiddeti teşvik ederken, saflık ve doğruluğu küçümsemektedir. Eğer bir şarkı Tanrı'ya karşı olanı yüceltiyorsa, bir Hıristiyan o şarkıyı dinlememelidir. Bununla birlikte, Tanrı'dan söz etmemekle birlikte dürüstlük, saflık ve doğruluk gibi tanrısal değerleri savunan birçok seküler şarkı da mevcuttur. Bir aşk şarkısı, evliliğin kutsallığını ve / veya gerçek aşkın saflığını -Tanrı ya da İncil'den söz etmese dahi- yüceltiyorsa, yine de dinlenebilir ve hoşa gidebilir.

Bir kişi zihnini neyin ele geçirmesine izin verirse er ya da geç o şey konuşmasını ve hareketlerini belirleyecektir. Bu, Filipililer 4:8 ve Koloseliler 3:2, 5'in ardında yatan, sağlıklı düşünce kalıpları kurabilmenin kaynağıdır. İkinci Korintliler 10:5, "her düşünceyi tutsak edip Mesih'e bağımlı kılmamız" gerektiğini söylemektedir. Bu Kutsal Metinler, dinlemememiz gereken türden müziğin net bir resmini çizmektedir.

Açıkçası, en iyi müzik türü, Tanrı'yı öven ve yüceltendir. Yetenekli Hıristiyan müzisyenler, klasik müzikten, rock, rap ve regiye kadar neredeyse tüm müzik türlerinde çalışmaktadırlar. Belli bir müzik tarzıyla özdeş, yanlış olan hiçbir şey yoktur. Şarkının, bir Hıristiyan'ın dinlemesi için "kabul edilebilir" olup olmadığını belirleyen şey şarkının sözleridir. Bir şey kişiyi, Tanrı'yı yüceltmeyen bir şeye dahil olmaya veya böyle şeyler düşünmeye yöneltiyorsa, o şeyden kaçınılmalıdır.

EnglishTürkçe anasayfaya dön

Bir Hıristiyan seküler müzik dinlemeli midir?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries