settings icon
share icon
Soru

Sahte bir öğretmeni / sahte bir peygamberi nasıl tanıyabilirim?

Yanıt


İsa bizleri, “sahte mesihler, sahte peygamberler”in gelip Tanrı’nın seçilmişlerini bile saptırmaya çalışacakları konusunda uyarmıştır (Matta 24:23-27; ayrıca bkz. 2 Petrus 3:3 ve Yahuda 17-18). Sahte öğreti ve sahte öğretmenleri tanımanın en iyi yolu gerçeği bilmektir. Sahtesini anlamak için gerçeğini iyice etüt edin. “Gerçeğin bildirisini doğru kullanan” (2 Timoteos 2:15) ve Kutsal Kitap’ı dikkatli bir şekilde etüt eden her inanlı, sahte öğretiyi anlayabilir. Örneğin, Matta 3:16-17’de Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un etkinliklerini okumuş olan bir inanlı, Üçlü Birlik’i inkâr eden her öğretiyi hemen sorgulayacaktır. Bu yüzden, ilk adım Kutsal Kitap’ı etüt etmek ve her öğretiyi Kutsal Yazılar’da yazılı olanlara göre değerlendirmektir.

İsa, “her ağaç meyvesinden tanınır” (Matta 12:33) demiştir. Aşağıda, “meyve” ararken, her öğretmenin öğretisinin doğruluğunu belirlemek için uygulaması gereken üç kesin sınav yer almaktadır:

1) Bu öğretmen İsa hakkında ne diyor? İsa, Matta 16:15-16’da, “‘Siz ne dersiniz’ dedi, ‘Sizce ben kimim?’ Simun Petrus, ‘Sen, yaşayan Tanrı`nın Oğlu Mesih’sin’ yanıtını verdi.” İsa bu yanıtından ötürü Petrus’a, “Ne mutlu sana” dedi. 2 Yuhanna 9’da şu sözleri okuyoruz: “Haddini aşıp Mesih’in öğretisine bağlı kalmayan hiç kimsede Tanrı yoktur. Bu öğretiye bağlı kalanda ise hem Baba, hem de Oğul vardır.” Yani, İsa Mesih ve O’nun kurtarış işi en önemli şeydir; İsa’nın Tanrı’yla eşit olduğunu inkâr eden, İsa’nın Kendini kurban olarak sunup ölmesini önemsiz gibi gösteren ya da İsa’nın insanlığını ret eden herkesten sakının. Birinci Yuhanna 2:22 şöyle der: “İsa’nın Mesih olduğunu yadsıyan yalancı değilse, kim yalancıdır? Baba’yı ve Oğul’u yadsıyan Mesih karşıtıdır.”

2) Bu öğretmen müjdeyi bildiriyor mu? Kutsal Yazılar’a göre, Müjde, İsa’nın ölümü, gömülmesi ve dirilmesiyle ilgili iyi haberdir (1 Korintliler 15:1-4). “Tanrı size seviyor,” “Tanrı fakirleri doyurmamızı istiyor” ve “Tanrı zengin olmanızı istiyor” gibi sözler kulağa ne kadar hoş gelse de müjde mesajının bütünü değildir. Pavlus’un Galatyalılar 1:7’de bizi uyardığı gibi, “Aklınızı karıştırıp Mesih’in Müjdesi’ni çarpıtmak isteyenler vardır.” Büyük bir vaiz bile olsa, hiç kimse Tanrı’nın bize vermiş olduğu mesajı değiştirme hakkına sahip değildir. “Bir kimse size kabul ettiğinize ters düşen bir müjde bildirirse, ona lanet olsun!” (Galatyalılar 1:9).

3) Bu öğretmen, Rab’bi yücelten karakter özelliklerini sergiliyor mu? Yahuda 11, sahte öğretmenlerden söz ederken şöyle der: “Kayin’in yolundan gittiler. Kazanç için kendilerini Balam’ınkine benzer bir yanılgıya kaptırdılar. Korah’ınkine benzer bir isyanda mahvoldular.” Yani, sahte bir öğretmen gururundan (Kayin’in Tanrı’nın planını ret etmesi); açgözlülüğünden (Balam’ın para için peygamberlik etmesi) ve asiliğinden (Korah’ın kendisini Musa’dan daha üstün görmesi) tanınabilir. İsa, bu tür insanlardan sakınmamızı ve onları meyvelerinden tanıyacağımızı söylemiştir (Matta 7:15-20).

Bu konuda daha çok etüt yapmak için, Kutsal Kitap’ta özellikle kilise içindeki sahte öğretilerle mücadele etmek için yazılmış olan kitapların üzerinden geçin: Galatyalılar, 2 Petrus, 1 Yuhanna, 2 Yuhanna ve Yahuda. Sahte bir öğretmeni/sahte bir peygamberi tanımak çoğu kez zordur. İblis, kendisini bir ışık meleği gibi gösterir (2 Korintliler 11:14) ve hizmetkârları da kendilerini doğruluğun hizmetkârları gibi gösterirler (2 Korintliler 11:15). Sahte olanı, ancak gerçeği çok iyi bilerek anlayabiliriz.

EnglishTürkçe anasayfaya dön

Sahte bir öğretmeni / sahte bir peygamberi nasıl tanıyabilirim?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries