settings icon
share icon
Soru

Scientoloji Hristiyan mıdır yoksa bir tarikat mıdır?

Yanıt


Scientoloji, özetlemesi zor bir dindir. Scientoloji onu kabul eden bazı Hollywood ünlülerinden ötürü popülerlik kazınmıştır. Scientoloji, 1953 yılında bir roman yazarı olan L. Ron Hubbard tarafından, “Bir din başlatmak isterim; para orada” dedikten sadece dört yıl sonra başlatılmıştır. Hubbard bunun aracılığıyla zengin olup multi milyoner olmuştur.

Scientoloji, insanın (Thetan adlı) ölümsüz bir varlık olduğunu, özgün olarak bu gezegenden olmadığını ve insanın madde, enerji, mekân ve zaman (İngilizce kısaltılmışı MEST) ile kıstırılmış olduğunu öğretir. Bir scientolojist için kurtuluş, (temelde geçmiş acıların anıları ve enerji blokajına neden olan şuursuzluk olan) “engramlar”ın ortadan kaldırıldığı “denetim” adlı bir süreç aracılığıyla gerçekleşir. Denetim çok uzun süren bir süreçtir ve yüzbinlerce dolara mal olabilir. Sonunda bütün engramlar ortadan kalktığında Thetan, MEST tarafından yönetilmek yerine onu bir kez daha yönetimi altına alabilir. Her Thetan, kurtuluşa dek sürekli olarak reenkarnasyon yaşamaktadır.

Scientoloji dini, epey pahalı bir dindir. Scientoloji’nin her yönü parayladır. Sadece zenginlerin Scientoloji dininden olması da bu yüzdendir. Ayrıca çok katı bir dindir ve öğreti ve üyeliğini bırakmak isteyenlere karşı çok cezalandırıcıdır. “Kutsal yazıları” sadece L. Ron Hubbard’ın yazı ve öğretileriyle sınırlıdır.

Scientolojistler, Scientoloji’nin Hristiyanlığa benzer olduğunu iddia ettikleri halde, Kutsal Kitap onların her bir inancını yalanlar. Kutsal Kitap şunları öğretir: Tanrı’nın egemendir ve evrenin tek yaratıcısıdır (Yaratılış 1:1); insanlık Tanrı tarafından yaratılmıştır (Yaratılış 1:27); insana açık olan tek kurtuluş İsa Mesih’in tamamlanmış işine iman aracılığıyla lütufladır (Filipililer 2:8); kurtuluş, insanlığın hak etmek için hiçbir şey yapamayacağı karşılıksız bir armağandır (Efesliler 2:8-9) ve İsa Mesih, şu anda bile, halkını sonsuzluğu cennette Kendisiyle geçirmeleri için yanına alacağı zamanı bekleyerek, canlı, iyi ve Baba Tanrı’nın sağında oturmaktadır (Elçilerin İşleri 2:33; Efesliler 1:20; İbraniler 1:3). Başka herkes çok gerçek olan bir cehenneme atılacak ve Tanrı’dan sonsuza dek ayrı kalacaktır (Vahiy 20:15).

Scientoloji, Kutsal Kitap’ın Tanrısı’nı, cennet ve cehennemi kati bir şekilde reddeder. Bir scientolojist için İsa Mesih sadece haksız yere öldürülen iyi bir öğretmendi. Scientoloji, her önemli doktrin bakımından Kutsal Kitap’a uygun Hristiyanlık’tan farklıdır. En önemli farklardan bazıları aşağıda özetlenmiştir:

Tanrı: Scientoloji, birçok tanrı olduğunu ve bu tanrılardan bazılarının diğer tanrıların daha üstünde olduğuna inanır. Diğer yandan Kutsal Kitap’a uygun Hristiyanlık, Kendisini bize Kutsal Kitap’ta ve İsa Mesih aracılığıyla vahyeden tek gerçek Tanrı’yı kabul eder. O’na inananlar, Scientoloji’de öğretilen sahte Tanrı kavramına inanamazlar.

İsa Mesih: Scientoloji de diğer tarikatlar gibi Mesih’in tanrılığını reddeder. Mesih’in kim olduğu ve ne yaptığıyla ilgili Kutsal Kitap görüşü yerine, O’na zaman içinde efsanevi bir konum kazanan daha az önemli bir tanrının özelliklerini verirler. Kutsal Kitap, İsa’nın beden almış Tanrı olduğunu ve O’nun beden alıp insan olmasıyla bizim günahlarımız için bir kurban görevini görebildiğini açıkça öğretir. Tanrı’yla sonsuz yaşam umuduna Mesih’in ölümü ve dirilişiyle sahip olabiliriz (Yuhanna 3:16).

Günah: Scientoloji, insanın içinde var olan iyiliğe inanır ve bir insana tövbe etmesi gerektiğini ve kötü olduğunu söylemenin son derece alçakça ve aşağılık bir şey olduğunu öğretir. Diğer yandan Kutsal Kitap insanın günahlı olduğunu ve onun için tek umudun Mesih’i Rabbi ve Kurtarıcısı olarak kabul etmesi olduğunu öğretir (Romalılar 6:23).

Kurtuluş: Scientoloji reenkarnasyona ve kişinin hayatında kişisel kurtuluşa erişmesinin reenkarnasyonla bağlantılı olan doğum ve ölüm döngüsünden özgürlük olduğuna inanır. Bütün inançların dini uygulamalarının bilgeliğe, anlayışa ve kurtuluşa götüren evrensel yol olduğuna inanır. Kutsal Kitap buna tezat olarak, kurtuluşun bir tek yolu olduğunu, onun da İsa Mesih aracılığıyla olduğunu öğretir. İsa’nın Kendisi, “Yol, gerçek ve yaşam Ben'im. Benim aracılığım olmadan Baba'ya kimse gelemez” demiştir (Yuhanna 14:6).

Scientoloji’nin öğretilerini Kutsal Kitap’ınkiyle kıyasladığımızda ikisi arasında çok az benzerlik olduğunu ya da hiç benzerlik olmadığını görürüz. Scientoloji insanları sadece Tanrı’dan ve sonsuz yaşamdan uzaklaştırır. Scientoloji, bazen inançlarını kulağa Hristiyan gibi gelen bir dille örttüğü halde aslında Hristiyanlığın her ana inancıyla taban tabana zıttır. Scientoloji’nin Hristiyan olmadığı kesinlikle açıktır.

EnglishTürkçe anasayfaya dön

Scientoloji Hristiyan mıdır yoksa bir tarikat mıdır?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries