settings icon
share icon
Soru

Satanizm nedir?

Yanıt


Satanizm kolayca tanımlanamaz. Satanizm’in birkaç değişik “bölümü” vardır. Satanistler, Hristiyanlar’a tezat olarak, kendi en temel ilkeleri konusunda kendi aralarında görüş ayrılığı içindedirler. Hristiyanlar, belirli Kutsal Kitap ayetlerinin yorumları konusunda farklı görüşlere ya da inançlara sahip olabilirler ancak aynı temel ilke olan, İsa’nın çarmıhta ölerek günahlarımızın bedelini ödeyen ve dirilen Tanrı Oğlu olduğuna inanırlar. Satanistler kendi aralarında, İblis’in gerçekten var olup olmadığı ve ona mı yoksa kendilerine mi taptıkları konusunda bile tartışırlar. Özde, yalanlarla birbirine bağlı, kafaları karışık bir grupturlar. Yuhanna 8:44 belki de Satanistler’e uygundur: “Siz babanız İblis’tensiniz ve babanızın arzularını yerine getirmek istiyorsunuz. O başlangıçtan beri katildi. Gerçeğe bağlı kalmadı. Çünkü onda gerçek yoktur. Yalan söylemesi doğaldır. Çünkü o yalancıdır ve yalanın babasıdır.”

Bu yalanlardan ötürü Satanizm’in içinde çok sayıda ideoloji vardır. Satanizm’in uygulamalarından bazıları süreklidir ve Satanizm’in birliği, altındaki inanç sistemi yerine, törenlerde daha çok bulunur. Satanistler belirli şeyler yaparlar; belirli şeylere inanmaları gerekmez.

Satanistler, şeytana tapanlar, İblis taraftarları, Lusiferianistler ve Şeytan’ın Kilisesi’nin üyeleri, köklerinin, adını Şeytan’ın Kitabı’nın yazarı ve ilk Şeytan’ın Kilisesi’ni kuran Anton LeVey’den almış olan LeVaycı Satanizmi’nde olduğunu iddia ederler. LeVey, Şeytan’ın Birinci Kilisesi’ni muhtemelen 1966 yılında başlatmıştı. Kötü olan her şey konusunda kendini otorite ilan eden LeVey, katılımcıların adam başı 2.000 dolar vermek zorunda olduğu haftalık konuşmalar yapmaya başladı. Ve böylece Şeytan’ın Kilisesi doğdu.

Satanizm’in tüm dallarının temel ortak özelliği kendini yükseltmeye çalışmaktır. Satanizm’in tüm biçimleri, yaşamın tüketmek için var olduğunu ve bencilliğin bir erdem olduğunu iddia eder. Bazı Satanistler, bilebilecekleri tek var oluşun, burada, Yeryüzü’ndeki var oluş olduğuna inanırlar. Bu yüzden şeytana tapanlar an için yaşarlar ve inanç bildirileri oburluk ve sefahattır.

Satanizm İblis’e bağlılığını bildirdiği halde, Şeytan’ın Kilisesi’ndeki bazı insanlar, herhangi bir Tanrı ya da şeytanın var olmadığına inanırlar. Şeytan’ın Kilisesi’ndekilerin çoğu aynı zamanda kendileri ya da başka birisi için bir kurtarıcı olmadığına da inanır. Her kişi hayatının yolundan tamamen kendisi sorumludur. Yine de törenlerde İblis’ten egemen elinin hayatlarında gösterilmesini isteyerek ona dua ederler. Bu tür bir düşünce, felsefelerindeki yalanlar ve aldatmacaların etkisini ortaya koymaktadır. İblis, Satanistler’in kendisine inanıp inanmamalarıyla ilgilenmez. Nihai sonuç aynıdır: bu insanların ruhları kendisine kölelik etmektedir ve Tanrı’nın lütfu duruma el atmadıkça sonsuzluğu cehennemde geçireceklerdir.

Kısaca, Satanizm İblis’e tapmayı içerebilir ya da içermeyebilir ama tek gerçek Tanrı’ya tapMAmak için bilinçli bir çabadır. Romalılar 1, bir Satanist’in yüreği ve motivasyonunu açıkça görmemizi sağlar. “Yararsız düşüncelere, yakışıksız davranışlara teslim olmuşlardır. Her türlü ... Kötülükle... doludurlar (28-29 ayetler). Yanlış yönlendirilerek bu tür bir yaşam biçimine sokulan insanlar Tanrı’nın lütuf ve özgürlük kavramlarını anlamakta zorluk çekerler. Bunun yerine, kendileri için ve kendi kendilerine yaşarlar.

İkinci Petrus 2, Satanizm ya da Tanrı yerine herhangi bir şeyi izlemek isteyen herkes için bir uyarı içerir: “Bu kişiler, susuz pınarlar, fırtınanın dağıttığı sis gibidirler. Onları koyu karanlık bekliyor. Çünkü yanlış yolda yürüyenlerden henüz kurtulanları, boş ve kurumlu sözler söyleyerek benliğin tutkularıyla, sefahatle ayartırlar. Onlara özgürlük vaat ederler, oysa kendileri yozlaşmışlığın kölesidirler” (17-19 ayetler).

EnglishTürkçe anasayfaya dön

Satanizm nedir?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries