settings icon
share icon
Soru

Kurtuluş Sadece İmanla Mı Yoksa İman Ve İyi İşlerle Mi Gerçekleşir?

Yanıt


Kurtuluş sadece imanla mı yoksa iman ve iyi işlerle mi gerçekleşir? Bu belki de tüm Hıristiyan teolojisindeki en önemli sorudur. Bu soru, Protestanlık ve Katoliklik arasındaki bölünmenin, Reform Hareketi'nin nedenidir. Bu soru, Kutsal Kitap Hıristiyanlığı ile çoğu tarikat arasındaki temel farktır. Kurtuluş sadece imanla mı yoksa iman ve iyi işlerle mi gerçekleşir? Başka bir deyişle, İsa'ya iman ederek mi kurtulurum, yoksa İsa'ya iman edip buna ek olarak da bazı şeyleri yapmam mı gerekiyor?

Kurtuluş için imana ek olarak yapılması gereken işler çeşitli dini çevrelerde farklılık göstermektedir. Birçok topluluk kurtuluş için imana ek olarak yapılması gereken işlerde su vaftizine işaret eder, onlara göre vaftiz olmazsanız kurtulamazsınız. Bazıları daha da ileri gider ve doğru din görevlisi tarafından, doğru yöntem kullanılarak ve doğru sözler söylenerek vaftiz edilmeniz gerektiğini söyler.

Diğerleri kurtuluş için farklı ayinler yapılmasını önermektedir, ancak formül her zaman “iman + ek iş” şeklindedir şeklindedir. Onlara göre kurtuluş, iman + ayin, iman + günah çıkarma veya iman + ondalık verme gibi yollarla gerçekleşir.

Kutsal Kitap'ın birçok bölümü kurtuluşun iman ve iyi işler aracılığıyla değil, yalnızca iman aracılığıyla gerçekleştiğini öğretir. Örneğin Efesliler 2:8-9 ayetlerinde bu açık ve net bir şekilde ifade edilmiştir: “İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir.” Tanrı'nın hak etmeyenleri kutsamasını ifade eden “lütuf” sözcüğü büyük önem taşır. Lütuf fikri kurtuluşu kazanmak için yapılan tüm girişimleri reddeder. Pavlus, Tanrı'nın İsrail'in geri kalanını seçmesi hakkında konuşurken bu savı ortaya koyar: “Eğer bu, lütufla olmuşsa, iyi işlerle olmamış demektir. Yoksa lütuf artık lütuf olmaktan çıkar!” (Romalılar 11:6).

Sadece iman yoluyla kurtuluşu açıkça öğreten diğer bölümler arasında Elçilerin İşleri 16:31; Romalılar 3:28; 4:5; 5:1; Galatyalılar 2:16; 3:24; Efesliler 1:13; ve Filipililer 3:9 ayetleri yer alır.

İlk bakışta iman ve iyi işler aracılığıyla kurtuluşu öğretiyor gibi görünen bazı Kutsal Kitap bölümleri de vardır. Bunlardan biri olan Yakup 2:24, aklanmanın iman ve iyi işlerle olduğunu söyler gibidir: “Görüyorsunuz, insan yalnız imanla değil, eylemle de aklanır.” Bu sorun, Yakup'un mektubundaki savının bütünü incelendiğinde çözülür. Yakup, bir kişinin hiç iyi iş yapmadan kurtaran imana sahip olabileceği fikrini çürütmektedir (bkz. Yakup 2:17-18). Yakup, Mesih'e olan gerçek imanın değişmiş bir yaşam üreteceğini ve iyi işlerle sonuçlanacağını söyler (Yakup 2:20-26). Yakup aklanmanın iman ve iyi işlerle olduğunu değil, imanla gerçekten aklanan bir kişinin yaşamında iyi işler olacağını söylemektedir. İşler Mesih'e olan gerçek imanın dışa vurumudur (Yakup 2:14, 17, 20, 26) ve imanlıyı diğer insanların gözünde "aklayan" da bu dışa vurumdur.

Pavlus, İsa Mesih'e gerçekten iman edenlerin "iyilik etmekte gayretli" olacaklarını söyler (Titus 2:14). Efesliler 2'ye dönecek olursak, Pavlus eylemle değil imanla kurtulduğumuzu öğrettikten hemen sonra (Efesliler 2:8-9), "iyi işler yapmak üzere" yaratıldığımızı söyler (Efesliler 2:10). Kurtuluş iman aracılığıyla Tanrı'nın lütfuyla gelir ve bu iman iyi işlerde kendini gösterir. İşler imanı takip eder ve onun bir kanıtıdır.

Eğer işlerle kurtulduğumuzu söyleyeceksek, kimin işleri olduğunu belirtmeliyiz. Kendi gözümüzde ne kadar değerli olurlarsa olsunlar, kendi işlerimizle kurtulmayız. Yalnızca Mesih'in bizim adımıza yaptığı işler sayesinde kurtuluruz. O'nun ölümü ve dirilişi bizi kurtaran işlerdir. Kurtarıcımızı imanla kabul ederiz (Yuhanna 1:12).

EnglishTürkçe anasayfaya dön

Kurtuluş Sadece İmanla Mı Yoksa İman Ve İyi İşlerle Mi Gerçekleşir?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries