settings icon
share icon
Soru

Ruhsal bakımdan ölü olmak ne anlama gelir?

Yanıt


Ruhsal bakımdan ölü olmak Tanrı'dan ayrı olmaktır. Adem Yaratılış 3:6’da günah işlediğinde, tüm insanlık için ölümü getirdi. Tanrı'nın Adem ve Havva'ya buyruğu, iyilik ve kötülüğü bilme ağacından yememeleriydi. Bu buyruğa, itaatsizliklerinin ölümle sonuçlanacağı uyarısı eşlik ediyordu: “Ona, ‘Bahçede istediğin ağacın meyvesini yiyebilirsin’ diye buyurdu, ‘Ama iyiyle kötüyü bilme ağacından yeme. Çünkü ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün.’” “Kesinlikle ölürsün” sözünün harfi çevirisi, “ölerek öleceksin” olabilir. Bu sözler, ruhsal ölümle başlayan ve bedenin yaşam boyunca yavaş yavaş bozulmasıyla devam ederek fiziksel ölümle sonuçlanan sürekli bir ölüm durumunu belirtir. Derhal gerçekleşen ruhsal ölüm, Adem’in Tanrı'dan ayrılmasıyla sonuçlandı. Tanrı'dan saklanma eylemi (Yaratılış 3:8) ve günahtan ötürü kadını suçlamaya kalkması da bu ayrılığı göstermektedir (Yaratılış 3:12).

Ne yazık ki, bu ruhsal ve sonunda fiziksel ölüm Adem ve Havva ile sınırlı kalmayacaktı. Adem, insanlığın temsilcisi olarak, tüm insanlığı kendi günahına taşımıştı. Pavlus, Romalılar 5:12’de günah ve ölümün Adem’in günahı aracılığıyla dünyaya girdiğini ve tüm insanlara yayıldığını söylerken bunu açıkça bildirmektedir. Buna ek olarak, Romalılar 6:23 günahın bedelinin ölüm olduğunu söyler: günahlılar ölmelidir, çünkü günah bizi Tanrı'dan ayırır. Yaşam Kaynağı’ndan herhangi bir ayrılık bizim için doğal olarak ölümdür.

Ancak ruhsal ölüme yol açan günah sadece miras alınan günah değildir; bizim kendi günahlılığımız da bu duruma katkıda bulunur. Efesliler 2, kurtuluştan önce içinde yaşadığımız suçlardan ve günahlardan ötürü ölü olduğumuzu söyler (ayet 1). Bu sözler ruhsal ölümden söz ediyor olmalıdır, çünkü kurtuluştan önce fiziksel olarak "hayatta” idik. Biz ruhsal bakımdan “ölü”yken Tanrı bizi kurtarmıştır (ayet 5; ayrıca bkz. Romalılar 5:8). Koloseliler 2:13 bu gerçeği tekrarlar: “Sizler suçlarınız ve benliğinizin sünnetsizliği yüzünden ölüyken . . . Tanrı sizi Mesih’le birlikte yaşama kavuşturdu. Bütün suçlarımızı O bağışladı.”

Günah içinde ölü olduğumuz için Tanrı'ya veya O’nun sözüne güvenme konusunda tamamen güçsüzüz. İsa Kendisi olmadan gücümüz olmadığını (Yuhanna 15:5) ve Tanrı bunu yapmamızı sağlamazsa O’na yaklaşamayacağımızı tekrar tekrar iddia eder (Yuhanna 6:44). Pavlus, Romalılar 8’de, doğal akıllarımızın Tanrı’ya boyun eğemeyeceğini ve O’nu hoşnut edemeyeceğini öğretir (7-8 ayetler). Bizler düşmüş durumumuzda Tanrı’yla ilgili şeyleri anlayacak güce bile sahip değiliz (1. Korintliler 2:14).

Tanrı’nın bizi ruhsal ölümden döndürüp canlı kıldığı etkinliğine yeniden doğuş denir. Yeniden doğmak sadece Kutsal Ruh tarafından, İsa Mesih’in ölümü ve dirilişi yoluyla gerçekleştirilir. Yeniden doğduğumuzda Mesih’le birlikte diri kılınırız (Efesliler 2:5) ve Kutsal Ruh tarafından yenileniriz (Titus 3:5). İsa’nın Yuhanna 3:3, 7’de Nikodim’e öğrettiği gibi ikinci kez doğmak gibidir. Tanrı tarafından diri kılındıktan sonra, hiçbir zaman gerçekten ölmeyiz; sonsuz yaşama sahip oluruz. İsa sık sık Kendisine iman etmenin sonsuz yaşama sahip olmak anlamına geldiğini söylemiştir (Yuhanna 3:16, 36; 17:3).

Günah ölüme yol açar. Ölümden kaçmanın tek yolu Kutsal Ruh tarafından çekilerek imanla İsa'ya gelmektir. Mesih’e iman ruhsal yaşama ve nihayetinde sonsuz yaşama götürür.

EnglishTürkçe anasayfaya dön

Ruhsal bakımdan ölü olmak ne anlama gelir?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries