settings icon
share icon
Soru

Ruh eşi diye bir şey var mıdır? Tanrı sizin bir tek belirli kişiyle evlenmenizi mi ister?

Yanıt


“Ruh eşi” konusundaki yaygın görüş, her kişi için ona “tam uyacak” bir başka insan olduğu ve eğer bu ruh eşinden başka birisiyle evlenirseniz asla mutlu olmayacağınızdır. Ruh eşi konusundaki bu kavram Kutsal Kitap’a uygun mudur? Hayır, değildir. Ruh eşi kavramı, sık sık boşanmak için bir mazeret olarak kullanılır. Evliliklerinde mutlu olmayan insanlar bazen ruh eşleriyle evlenmediklerini ve bu yüzden de boşanmaları gerektiğini iddia eder ve gerçek ruh eşlerini aramaya koyulurlar. Bu sadece bir mazeretten, Kutsal Kitap’a kesinlikle aykırı olan bir mazeretten başka bir şey değildir. Eğer evliyseniz, evli olduğunuz kişi sizin ruh eşinizdir. Markos 10:7-9 şöyle bildirir: “Bu nedenle adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak, ikisi tek beden olacak.’ Şöyle ki, onlar artık iki değil, tek bedendir. O halde Tanrı’nın birleştirdiğini insan ayırmasın.” Karı koca “birleşmiştir,” “tek bir bedendir” artık iki değil, bir tektir” ve “birleştirilmişlerdir,” yani birbirlerinin ruh eşidirler.

Bir evlilik, karı kocanın olmasını istediği kadar birlik içinde ve sevinç dolu olmayabilir. Karı koca, sahip olmayı arzuladıkları fiziksel, duygusal ve ruhsal birliğe sahip olmayabilirler. Ama durum böyle olduğunda bile, karı koca hâlâ birbirlerinin ruh eşleridir. Böyle bir durumdaki bir çift, gerçek “ruh eşi” yakınlığını geliştirmek üzerinde çalışmalıdır. Bir çift, Kutsal Kitap’ın evlilik hakkında öğrettiklerine (Efesliler 5:22-33) itaat ederek, “tek beden” ruh eşi olmanın gerektirdiği yakınlığı, sevgiyi ve adanmışlığı geliştirebilirler. Eğer evliyseniz ruh eşinizle evlisinizdir. Evliliğiniz uyumdan ne kadar uzak olursa olsun, Tanrı ona iyileşme, bağışlama, düzelme ve gerçek evlilik sevgisi ve uyumu getirebilir.

Yanlış kişiyle evlenmek mümkün müdür? Tanrı, eğer kendimizi O’na verir ve O’nun yol gösterimini ararsak bize yol göstereceğine söz vermiştir: “Rab’be güven bütün yüreğinle, Kendi aklına bel bağlama. Yaptığın her işte RAB`bi an, O senin yolunu düze çıkarır” (Süleyman’ın Özdeyişleri 3:5-6). Süleyman’ın Özdeyişleri 3:5-6’nın ima ettiği şey, eğer Rab’be bütün yüreğinizle güvenmiyor ve kendi aklınıza bel bağlıyorsanız yanlış yola sapabileceğinizdir. Evet, itaatsizlik ve Tanrı’yla paydaşlıktan uzak olduğunuz bir zamanda Tanrı’nın evlenmenizi istemediği birisiyle evlenmiş olmanız mümkündür. Ancak böyle bir durumda bile Tanrı egemendir ve yönetimdedir.

Bir evlilik Tanrı’nın arzusu olmasa bile, O’nun egemen isteği ve planının içindedir. Tanrı boşanmadan nefret eder (Malaki 2:16) ve “yanlış kişiyle evlenmiş olmak,” Kutsal Kitap’ta hiçbir zaman boşanma nedeni olarak sunulmamıştır. “Ben yanlış kişiyle evlendim, gerçek ruh eşimi bulana kadar asla mutlu olmayacağım” iddiası, iki bakımdan Kutsal Kitap’a aykırıdır. İlk olarak, bu söz, sizin yanlış kararınızın Tanrı’nın isteğine üstün geldiğini ve O’nun planını yok ettiği iddiasında bulunmaktadır. İkinci olarak, Tanrı’nın düşe kalka giden bir evliliği mutlu, birlik içinde ve başarılı kılamayacağını iddia etmektir. Bizim yapabileceğimiz hiçbir şey, Tanrı’nın egemen isteğini engelleyemez. Tanrı, birbirlerine ne kadar uymazlarsa uymasınlar, herhangi iki insanı alıp onları birbirleri için kusursuz olacak iki insana dönüştürebilir.

Eğer Tanrı’yla yakın bir ilişkiyi korursak, Tanrı bize önderlik edecek ve bize yol gösterecektir. Bir kişi Rab’le yaşıyor ve O’nun arzusunu gerçekten öğrenmek istiyorsa, Tanrı o kişiyi Kendisinin tasarlamış olduğu eşe yöneltecektir. Eğer kendimizi Tanrı’ya teslim eder ve O’nu izlersek Tanrı bizi “ruh eşimiz”e yöneltecektir. Ancak ruh eşi olmak hem bir konum, hem de bir uygulamadır. Bir karı koca eğer “bir tek beden”se, birbirleriyle ruhsal, fiziksel ve duygusal olarak birleşmiş ruh eşidirler. Ancak uygulamada, bir karı kocanın ne olduğunu (ruh eşleri) alıp onu günlük hayattaki bir gerçek haline getirmek bir süreçtir. Gerçek ruh eşi birliği ancak Kutsal Kitap’ın evlilik kalıbını hayatımıza uygulamakla mümkündür.

EnglishTürkçe anasayfaya dön

Ruh eşi diye bir şey var mıdır? Tanrı sizin bir tek belirli kişiyle evlenmenizi mi ister?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries