settings icon
share icon
Soru

Bir ailede karı kocanın rolleri nelerdir?

Yanıt


Erkekler ve kadınlar Mesih'le olan ilişkilerinde eşit oldukları halde, Kutsal Kitap evlilikte her birine kesin roller verir. Kocanın evde önderlik rolünü üstlenmesi lazımdır (1 Korintliler 11:3; Efesliler 5:23). Bu önderlik karısına karşı diktatörce, hor gören ya da dayatmacı bir şekilde değil, Mesih'in kiliseye yol göstermesine uygun bir şekilde yapılmalıdır. "Ey kocalar, Mesih kiliseyi nasıl sevip onun uğruna kendini feda ettiyse, siz de karılarınızı öyle sevin. Mesih kiliseyi suyla yıkayıp tanrısal sözle temizleyerek kutsal kılmak için kendini feda etti" (Efesliler 5:25-26). Mesih kiliseyi (halkını) merhametle, acımayla, bağışlamayla, saygıyla ve özverili bir şekilde sevdi. Kocaların da karılarını aynı şekilde sevmeleri lazımdır.

Kadınların kocalarının otoritesine boyun eğmeleri lazımdır. "Ey kadınlar, Rab'be bağımlı olduğunuz gibi, kocalarınıza bağımlı olun. Çünkü Mesih bedenin kurtarıcısı olarak kilisenin başı olduğu gibi, erkek de kadının başıdır. Kilise Mesih'e bağımlı olduğu gibi, kadınlar da her durumda kocalarına bağımlı olsunlar" (Efesliler 5:22-24). Kadınların kocalarına boyun eğmeleri gerektiği halde Kutsal Kitap ayrıca erkeklere birçok kereler karılarına nasıl davranmaları gerektiğini de söyler. Kocanın bir diktatör rolünü üstlenmemesi, karısına ve onun düşüncelerine saygı göstermesi gerektir. Hatta Efesliler 5:28-29 erkeklere karılarını kendi bedenlerini sevdikleri gibi sevmelerini, onları besleyip bakmaları gerektiğini söyler. Bir erkeğin karısına olan sevgisi Mesih'in Kendi bedeni olan kiliseye olan sevgisi gibi olmalıdır.

"Ey kadınlar, Rab'be ait olanlara yaraşır biçimde kocalarınıza bağımlı olun. Ey kocalar, karılarınızı sevin. Onlara sert davranmayın" (Koloseliler 3:18-19). "Bunun gibi, ey kocalar, siz de daha zayıf varlıklar olan karılarınızla anlayış içinde yaşayın. Tanrı'nın lütfettiği yaşamın ortak mirasçıları oldukları için onlara saygı gösterin. Öyle ki, dualarınıza bir engel çıkmasın" (1 Petrus 3:7). Bu ayetlerden sevgi ve saygının hem kocanın, hem de karısının rollerini nitelendirdiğini görüyoruz. Eğer bunlar varsa o zaman otorite, reislik, sevgi ve boyun eğme her ikisi için de bir sorun olmayacaktır.

Evdeki sorumlulukların bölümüne gelince, Kutsal Kitap kocalara ailelerinin ihtiyaçlarını karşılamaları talimatını verir. Bu da onun çalışıp karısı ve çocuklarının bütün gereksinimlerini yeterli bir şekilde karşılamak için yeterli para kazandığı anlamına gelir. Bunu yapmamanın kesin ruhsal sonuçları vardır.

"Kendi yakınlarına, özellikle de ev halkına bakmayan kişi imanı inkâr etmiş, imansızdan beter olmuştur (1 Timoteos 5:8). Bu yüzden, ailesinin ihtiyaçlarını karşılamak için hiçbir çabada bulunmayan bir insan kendisine haklı bir biçimde Hristiyan adını veremez. Bu, karısının ailenin geçimini sağlamaya yardımcı olamayacağı anlamına gelmez. Süleyman'ın Özdeyişleri 31, Tanrı yolunda bir kadının bunu kesinlikle yapabileceğini gösterir ama ailenin ihtiyaçlarını karşılamak kadının değil kocanın öncelikli sorumluluğudur. Kocanın çocuklar ve ev işlerine yardımcı olması (ve böylece karısını sevme görevini yerine getirmesi) gerektiği halde Süleyman'ın Özdeyişleri, kadının öncelikli etki alanı ve sorumluluğunun ev olduğunu açıkça bildirir. Kendisinin gece geç yatıp sabah erken kalkması gerekse bile ailesine iyi bakılması lazımdır. Bu, özellikle de zengin Batılı ülkelerde, birçok kadın için kolay bir yaşam biçimi değildir. ancak fazlasıyla çok sayıda kadın stres altındadır ve kırılma noktasına kadar zorlanır. Bu kadar stresi önlemek için, hem erkek, hem de kadının öncelik verdikleri şeyleri dua dolu bir tutum içinde yeniden düzene koymaları ve Kutsal Kitap'ın rolleri konusundaki talimatlarını yerine getirmeleri gerektir.

Evlilikte iş bölümü hakkındaki çatışmalar mutlaka gerçekleşecektir ama eğer her iki eş de Mesih'e boyun eğmişse, bu çatışmalar en az düzeyde olacaktır. Eğer karı koca bu konudaki tartışmaların sık sık ve şiddetli olduğunu görürse, ya da tartışmalar evliliği niteler gibiyse sorun ruhsaldır. Böyle bir durumda eşlerin kendilerini yeniden duaya ve Mesih'e boyun eğmeye vermeleri ve bundan sonra da sevgi ve saygı tutumuyla birbirlerine boyun eğmeye vermeleri lazımdır.

EnglishTürkçe anasayfaya dön

Bir ailede karı kocanın rolleri nelerdir?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries