settings icon
share icon
Soru

Zamanın sonu konusundaki preterist görüş nedir? Vahiy Kitabı hakkındaki preterist görüş nedir?

Yanıt


Kutsal Yazılar’ın preterist yorumu, Vahiy Kitabı’nı, zamanın sonunda gerçekleşecek olan şeylerin bir tanımı olarak değil, ilk kilise çatışmalarının simgesel bir resmi olarak görür. Preterizm, Vahiy Kitabı’nın peygambersel özelliğini inkâr eder. Preterizm, çeşitli derecelerde mecazi ve simgesel yorumu, Vahiy Kitabı’nın gelecekte gerçekleşecek belirli olayları ele almadığıyla birleştirir. Preterist hareket özde, Yeni Antlaşma’daki zamanın sonuyla ilgili bütün peygamberliklerin, Romalılar’ın Yeruşalim’e ve İsrail’e saldırıp onları yok ettikleri M.S. 70 yılında yerine geldiğini öğretir.

Vahiy 2 ve 3’deki kiliselere mektuplar, birinci yüzyılda gerçek kiliselere yazılmışlardı ve günümüz kiliseleri için de pratik uyarlamaları vardır. Ama 6-22’ci bölümler, eğer Kutsal Kitap peygamberliklerinin geri kalanıyla aynı şekilde yorumlanırsa, henüz gerçekleşmemiş olan gelecekteki olaylar hakkında yazılmıştır. Vahiy Kitabı’ndaki peygamberlikleri mecazi olarak yorumlamak için hiçbir neden yoktur. Daha önce gerçekleşmiş olan peygamberlikler gerçekten gerçekleşmiştir. Örneğin, Eski Antlaşma’daki Mesih’in dünyaya ilk gelişini önceden bildiren bütün ayetler İsa’da gerçekten yerine gelmiştir. Mesih, geleceği önceden bildirilen zamanda gelmiştir (Daniel 9:25-26). Mesih bir bakireden doğmuştur (Yeşaya 7:14). Bizim günahlarımız için acı çekmiş ve ölmüştür (Yeşaya 53:5-9). Bunlar, Kutsal Yazılar’da Tanrı’nın peygamberlere vermiş olduğu yüzlerce Eski Antlaşma peygamberliklerine sadece birkaç örnektir. Bu peygamberliklerin hepsi de gerçekten yerine gelmiştir. Henüz gerçekleşmemiş peygamberlikleri mecazlaştırmak ya da onları normal olarak okunduğundan başka bir şekilde anlamak mantıksızdır.

Ayrıca preterizmin, Vahiy Kitabı’nı yorumlaması tamamen tutarsızdır. Zamanın sonu konusundaki preterist görüşe göre, Vahiy Kitabı’nın 6-18 bölümleri, gerçek olayları tanımlamaz, simgesel ve mecazidir. Ancak preteristlere göre, 19’cu bölümün gerçek olarak anlaşılması gerekmektedir. İsa Mesih gerçekten ve fiziksel olarak geri dönecektir. Bundan sonra 20’ci bölüm preteristler tarafından yine mecazi olarak yorumlanır. 21-22 bölümler, hiç olmazsa kısmen, gerçekten yeni bir gök ve yeni bir yeryüzü olacağı konusunda gerçek olarak anlaşılmalıdır. Vahiy Kitabı’nın hayret verici ve bazen kafa karıştırıcı görümler içerdiğini kimse inkâr etmez. Vahiy Kitabı’nın bazı şeyleri mecazi olarak tanımladığını kimse inkâr etmez. Ancak, Vahiy Kitabı’nın belirli kısımlarının gerçek doğasını keyfî olarak inkâr etmek, kitabın herhangi bir kısmını gerçek olarak yorumlama temelini yok etmektir. Eğer mühürler, borazanlar, kâseler, tanıklar, 144000, canavar, sahte peygamber, bin yıllık egemenlik vb. mecazi ya da simgeselse, Mesih’in ikinci gelişinin ve yeni yeryüzünün gerçek olacağını hangi temele dayanarak ileri sürebiliriz? Preterizmin başarısız olduğu nokta budur: Vahiy Kitabı’nın yorumunu, yorumcunun düşüncelerine bırakır. Bunun yerine, onu okumamız, ona gerçekten ve tam olarak inanmamız ve itaat etmemiz gerekmektedir.

EnglishTürkçe anasayfaya dön

Zamanın sonu konusundaki preterist görüş nedir? Vahiy Kitabı hakkındaki preterist görüş nedir?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries