settings icon
share icon
Soru

Mesih karşıtı Papa ya da bir sonraki Papa mıdır?

Yanıt


Mesih karşıtının kimliği hakkında birçok tahminler vardır. Bu tahminlerin en sık “kurbanlarından” biri de Roma Katolik Kilisesi’ndeki Papa’dır. Protestan Reform hareketi sırasında Martin Luther ve diğer Reformculardan bazıları, o sıradaki Papa’nın Mesih karşıtı olduğuna ikna olmuşlardı. Papa John Paul II ve Benedict XVI yaygın olarak Mesih karşıtı olarak tanımlanmışlardır. Şimdiki Papa, I. Francis de büyük bir olasılıkla aynı popülerlikte bir hedef olacaktır. Bu neden böyledir? Kutsal Kitap’ta, bir Papa’nın Mesih karşıtı olacağını belirten herhangi bir şey var mıdır?

Papa’nın Mesih karşıtı olma ihtimali öncelikle Vahiy 17:9’u temel alır. Kötü olan zamanın sonu sistemini bir canavara binmiş bir kadın simgesiyle tanımlayan Vahiy 17:9 şöyle bildirir: “Bunu anlamak için bilgelik gerek. Yedi baş, kadının üzerinde oturduğu yedi tepedir.” Roma’yı çevreleyen yedi büyük tepe olduğu için antik çağlarda Roma, “yedi tepe üzerine kurulmuş kent” olarak tanınırdı. Bu yüzden, bunun bir şekilde Roma ile alakalı olduğunu bilebileceğimiz düşüncesi oluşmuştur. Bu yüzden eğer kötü olan zamanın sonu sisteminin Roma ile herhangi bir şekilde bağlantısı varsa, merkezi Roma’da olan Roma Katolik Kilisesi’yle potansiyel bir bağlantı görmek de fazla uzun sürmez. Kutsal Kitap’ta birçok ayet, zamanın sonunda Mesih karşıtı harekete önderlik edecek bir “Mesih karşıtı”nı tanımlar (Daniel 9:27; 2. Selanikliler 2:3-4; Vahiy 13:5-8). Bu yüzden zamanın sonundaki kötü dünya sisteminin merkezi Roma ise ve bir birey tarafından yönetiliyorsa, Papa olası bir adaydır.

Ancak birçok Kutsal Kitap yorumcusu kadının Katolik kilisesi olamayacağını ve yedi tepenin Roma’dan söz ediyor olamayacağını söyler. Bu kişiler, Vahiy 17-18’in canavara binmiş kadının Babil kenti olduğunu çok açık bir şekilde söylediği gerçeğini aktarırlar. (Antik Babil kenti, günümüzdeki Bağdat kentinin yakınlarındaydı.) Buna ek olarak, ayet 10, yedi tepenin, “beşi düştü, biri duruyor, ötekiyse henüz gelmedi” dediği yedi kralı temsil ettiğini açıkça bildirir. Bunun Roma’nın yedi tepesinden söz ediyor olamayacağı açıktır. Bunun yerine, yedi kral tarafından yönetilen yedi dünya imparatorluğundan söz etmektedir. Vahiy kitabının yazıldığı sırada, Mısır, Asur, Babil, Medler ve Persler ve Yunanistan olmak üzere beş dünya imparatorluğu gelmiş ve geçmişti, bir tane (Roma) durmaktaydı ve bir imparatorluk (Mesih karşıtının dünya imparatorluğu) henüz gelmemişti.

Mesih karşıtı kim olursa olsun, önemli olan onun gelişi hakkındaki uyarıyı almış olmak ve onu ve onun ruhuna sahip olan herkesi tanımayı öğrenmektir. Birinci Yuhanna 4:2-3 bize Mesih karşıtının ruhunu nasıl tanıyacağımızı söyler: “İsa Mesih’in beden alıp geldiğini kabul eden her ruh Tanrı’dandır. Tanrı’nın Ruhu’nu bununla tanıyacaksınız. İsa’yı kabul etmeyen hiçbir ruh Tanrı’dan değildir.” Şu anki Papa, I. Francis, İsa’nın Tanrı’dan olduğunu ve beden alıp geldiğini kabul etmektedir (bkz. 1. Yuhanna 4:2). Biz Papa I. Francis ile, Katolik doktrininin çeşitli alanları konusunda görüş birliği içinde olmasak da, onun İsa Mesih’in kişiliğiyle ilgili görüşü Kutsal Kitap’a uygundur. Bu yüzden Papa I. Francis’in Mesih karşıtı olduğuna inanmak zordur. Bir Papa’nın Mesih karşıtı olmasının mümkün olabileceğine inanmakla birlikte, Kutsal Kitap bizlere bu konuda dogmatik olmamıza yetecek kadar kesin bilgiler vermez. Gelecekteki bir Papa’nın Mesih karşıtı, ya da belki de Mesih karşıtı’nın sahte peygamberi olabilmesi mümkündür (Vahiy 13:11-17). Eğer öyle olursa, gelecekteki bu Papa, İsa’nın beden alıp geldiğini inkâr etmesiyle açıkça tanınabilecektir.

EnglishTürkçe anasayfaya dön

Mesih karşıtı Papa ya da bir sonraki Papa mıdır?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries