settings icon
share icon
Soru

Özgün günah nedir?

Yanıt


"Özgün günah" terimi, Adem'in İyilik ve Kötülüğü Bilme Ağacı'ndan yiyerek Tanrı'ya karşı itaatsizlik günahını işlemesi ve bunun insanlığın geri kalanı üzerindeki etkileriyle ilgilidir. Özgün günah, "Adem'in Aden Bahçesi'ndeki günahının doğrudan sonucu olarak hepimizin Tanrı'nın gözünde sahip olduğumuz o günah ve onun suçluluğu" olarak tanımlanabilir. Özgün günah doktrini, özellikle biz daha bilinçli bir günah işleyecek kadar büyümeden bile, günahın bizim doğamız ve Tanrı'nın önündeki konumumuz üzerindeki etkisine odaklıdır. Bu etkiyle ilgili üç ana görüş bulunmaktadır:

Pelaciyanizm: Bu görüş, Adem'in günahının onun soyundan gelenlerin ruhlarının üzerinde, kendi günahlı örneğinin kendisinden sonra gelenleri de günah işlemek üzere etkilemesinden başka hiçbir etkisi olmadığını söyler. Bu görüşe göre, insan sadece istemekle günah işlemeyi bırakma yeteneğine sahiptir. Bu öğreti, insanın (Tanrı'nın duruma el atmasından ayrı olarak) günahları tarafından umutsuz bir şekilde köleleştirildiğini ve yaptığı iyi işlerin Tanrı'nın kayrasını kazanmakta "ölü" ya da değersiz olduğunu belirten birçok Kutsal Kitap ayetine aykırıdır (Efesliler 2:1-2; Matta 15:18-19; Romalılar 7:23; İbraniler 6:1; 9:14). Arminyanizm: Arminius'un düşüncelerini kabul edenler, Adem'in günahının insanlığın geri kalanında genelde "günah doğası"na sahip olmak şeklinde söz edilen günaha karşı bir yatkınlık oluşturduğuna inanır. Bir kedinin doğası nasıl onun miyavlamasına neden oluyorsa bu günah doğası da bizim günah işlememize neden olur; bu doğal bir şeydir. Bu görüşe göre, insan günah işlemeyi kendi kendine bırakamaz; Tanrı'nın günah işlemeyi bırakabilmemiz için herkese evrensel lütuf vermesinin nedeni budur. Arminyanizm'de bu lütfa ileriye dönük lütuf adı verilir. Bu görüşe göre bizler Adem'in günahından değil, sadece kendi günahımızdan sorumluyuz. Bu öğreti, herkes Adem'in günah işlediği şekilde günah işlememiş olsa da herkesin günahın cezasını çektiği gerçeğine aykırıdır (1 Korintliler 15:22; Romalılar 5:12-18). İleriye dönük lütuf öğretisi Kutsal Kitap'ta açıkça görülen bir öğreti de değildir.

Kalvinizm: Kalvinist doktrin, Adem'in günahının bizim sadece günahlı bir doğaya sahip olmamızla değil, aynı zamanda kendisi için cezayı hak ettiğimiz Tanrı'nın önünde suçlu olmamızla da sonuçlandığını bildirir. Annemizin bize özgün günah üzerimizde olaraktan hamile kalması (Mezmur 51:5), Yeremya 17:9'un "Yürek her şeyden daha aldatıcıdır, iyileşmez" diye tanımladığı çok kötü bir günah doğasını miras almamızla sonuçlanır. Adem sadece günah işlediği için suçlu bulunmakla kalmamıştır; onun suçluluğu ve cezası (ölümü) bize de aittir (Romalılar 5:12, 19). Adem'in suçluluğunun Tanrı tarafından bize de ait görülmesi gerektiği konusunda iki görüş vardır. Birincisi insanlığın tohum biçiminde Adem'in içinde bulunduğu ve bu yüzden Adem günah işlediğinde bizlerin de onun içinde günah işlediğimizdi. Bu görüş, (İbrahim'in soyundan gelen biri olan) Levi yüzlerce yıl sonrasına kadar doğmamış olduğu halde, Kutsal Kitap'ın, Levi'nin İbrahim'de Melkizedek'e ondalık ödediğini öğretmesine benzer (Yaratılış 14:20; İbraniler 7:4-9). Öbür ana görüş ise, Adem'in bizim temsilcimiz hizmetini görmüş olduğu ve bu yüzden de o günah işlediğinde bizim de suçlu bulunduğumuzdur.

Kalvinist görüş kişinin günahını Kutsal Ruh'un gücünden ayrı olarak yenemeyeceği olarak görür. Bu güce ancak Mesih'e ve O'nun çarmıhta günahlar için kefaret edişine güvenip dayanıldığında sahip olunabilir. Özgün günah hakkındaki Kalvinist görüş, Kutsal Kitap'ın öğretisine en uygun olanıdır. Ancak bir insan kişisel olarak işlemediği bir günahtan nasıl sorumlu tutulabilir? Günahlı doğamızı kabul edip ona göre hareket etmeyi seçtiğimizde özgün günahtan sorumlu olduğumuz şeklinde makul bir yorum vardır. Yaşamlarımızda kendi günahlılığımızın bilincine vardığımız bir noktaya geliriz. Bu noktada, günahlı doğayı reddedip ondan tövbe etmeliyiz. Bunun yerine, hepimiz o günahlı doğayı "onaylarız" ve hatta onun iyi olduğunu söyleriz. Günahlılığımızı onaylayarak Adem'le Havva'nın Aden Bahçesi'ndeki davranışlarına katıldığımızı dile getirmekteyiz. Bu yüzden o günahı fiilen işlemeden o günahtan ötürü suçluyuzdur.

EnglishTürkçe anasayfaya dön

Özgün günah nedir?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries