settings icon
share icon
Soru

Ölümden sonra ne olur?

video
Yanıt


Hristiyanlar arasında, ölümden sonra ne olacağına dair büyük bir kafa karışıklığı vardır. Bazıları, ölümden sonra herkesin son yargıya kadar “uyuyacağını” ve bundan sonra herkesin cennete veya cehenneme gideceğini savunur. Başkaları ölüm anında insanların anında yargılanıp sonsuzluğu geçirecekleri yerlere gönderildiklerine inanır. Daha başkaları, insanlar öldüğünde, ruhlarının nihai dirilişi, yargıyı ve sonra da sonsuz geleceklerinin kesinliğini beklemek için “geçici” bir cennete veya cehenneme gönderileceğini savunur. Peki Kutsal Kitap ölümden sonra ne olduğu konusunda tam olarak ne der?Kutsal Kitap ilk olarak, inanlılar Mesih’i Kurtarıcıları olarak kabul ettiklerinden ötürü, İsa Mesih’e iman eden kişilerin günahları bağışlandığı için ruhlarının ölümden sonra cennete alındığını söyler (Yuhanna 3:16, 18, 36). İmanlılar için ölüm, "bedenden uzakta, Rab’bin yanında olmak" demektir (2. Korintliler 5:6-8; Filipililer 1:23). Ancak 1. Korintliler 15:50-54 ve 1. Selanikliler 4:13-17 gibi ayetlerde imanlıların diriltildiği ve yüceltilmiş bedenlere sahip oldukları anlatılmaktadır. Eğer imanlılar ölümden hemen sonra Mesih’le birlikte olmaya gidiyorlarsa, bu dirilişin amacı nedir? Öyle görünüyor ki imanlıların ruhları ölüm anında Mesih'le birlikte olmaya giderken, fiziksel beden mezarda "uyumaya" devam eder. İmanlıların dirilişinde, fiziksel beden diriltilir, yüceltilir ve bundan sona ruhuyla yeniden birleştirilir. Bu yeniden birleşen ve yüceltilmiş beden-can-ruh, yeni gök ve yeni yeryüzünde sonsuza dek imanlılara ait olacaktır (Vahiy 21-22).

İkinci olarak, İsa Mesih’i Kurtarıcıları olarak kabul etmeyenler için ölüm sonsuz ceza anlamına gelir. Bununla birlikte, imanlıların kaderine benzer şekilde imansızların da nihai dirilişlerini, yargılanmalarını ve sonsuz kaderlerini beklemek üzere geçici bir bekleme yerine gittikleri görülmektedir. Luka 16:22-23 zengin bir adamın ölümünden hemen sonra ıstırap çektiğini tanımlar. Vahiy 20:11-15 ayetleri tüm imansız ölülerin diriltileceğini, büyük beyaz tahtın önünde yargılanacağını ve ateş gölüne atılacağını anlatır. Öyleyse, imansızlar ölümden hemen sonra cehenneme (ateş gölüne) gönderilmezler, daha ziyade geçici bir yargı ve ıstırap diyarına gönderilirler. Zengin adam, “Ben bu alevlerin içinde azap çekiyorum” diye seslenmişti (Luka 16:24).

Ölümden sonra kişi ya rahat edeceği bir yerde ya da azap çekeceği bir yerde kalır. Bu diyarlar dirilişe kadar geçici bir "cennet" ve geçici bir "cehennem" görevi görür. Bu noktada ruh bedenle yeniden birleşir ama kimsenin sonsuz kaderi değişmez. İlk diriliş "mutlu ve kutsal" olanlar için (Vahiy 20:6), yani Mesih'te olan herkes içindir. İlk dirilişin bir parçası olanlar bin yıllık krallığa ve nihayetinde yeni gök ile yeni yeryüzüne gireceklerdir (Vahiy 21:1). Diğer diriliş Mesih'in bin yıllık krallığından sonra gerçekleşir ve kötülerle imansızların "yaptıklarına göre yargılanmalarını" içerir (Vahiy 20:13). İsimleri yaşam kitabında bulunmayan bu kişiler "ikinci ölümü" yaşamak üzere ateş gölüne gönderileceklerdir (Vahiy 20:14-15). Yeni yeryüzü ve ateş gölü, bu iki varış noktası nihai ve ebedidir. İnsanlar tamamen İsa Mesih'e kurtuluş için iman edip etmediklerine bağlı olarak birine ya da diğerine gideceklerdir (Matta 25:46; Yuhanna 3:36).

EnglishTürkçe anasayfaya dön

Ölümden sonra ne olur?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries