Ölümcül günah nedir?


Soru: Ölümcül günah nedir?

Yanıt:
Birinci Yuhanna 5:16, Yeni Antlaşma olan İncil'in yorumlanması en zor olan ayetlerden biridir. "Kardeşinin ölümcül olmayan bir günah işlediğini gören, onun için dua etsin. Duasıyla kardeşine yaşam verecektir. Bu, ölümcül olmayan günah işleyenler için geçerlidir. Ölümcül günah da vardır, bunun için dua etsin demiyorum." Var olan yorumların hiçbiri bu ayetle ilgili bütün soruları yanıtlamıyor gibidir. En iyi yorum bu ayeti, Elçilerin İşleri 5:1-10'da Hananya ve Safira'nın başına gelenlerle (ayrıca bakınız 1 Korintliler 11:30) kıyaslamakta bulunabilir. "Ölümcül günah," kasıtlı, inatlı, sürekli, pişmanlık duymayan günahtır. Tanrı lütfunda çocuklarını derhal cezalandırmadan günah işlemelerine izin verir. Ancak Tanrı'nın bir inanlının tövbe etmemiş olduğu bir günaha devam etmesine artık izin vermeyeceği bir nokta gelir. Bu noktaya erişildiğinde bazen Tanrı, Hristiyan'ı cezalandırmaya, hatta onun canını almaya karar verir.

Tanrı, Elçilerin İşleri 5:1-10 ve 1 Korintliler 11:28-32'de böyle yapmıştır. Pavlus'un, 1 Korintliler 5:1-5'de Korint kilisesine tanımladığı da belki de budur. Günah işlemekte olan Hristiyanlar için dua etmemiz gerekmektedir. Ancak Tanrı'nın kendisi için artık yargı vakti geldiğine karar verdiği günah işlemekte olan bir inanlının dualarını artık dinlemeyeceği bir zaman gelebilir. Bir insan için dua etmek için artık çok geç olan zamanlar olduğunun bilincine varmak çok zorlu bir durumdur. Tanrı iyi ve adildir ve ne zamanın çok geç olduğuna O'nun karar vermesine izin vermeliyiz.

English
Türkçe anasayfaya dön
Ölümcül günah nedir?

Nasıl yapılacağını öğrenin ...

Tanrı ile sonsuzluk harcamakTanrıdan af al

Navigasyon
Ara
Sor
Müjde
Önemli