settings icon
share icon
Soru

Melkisedek kimdir?

Yanıt


Melkisedek, adı "doğruluk kralı" anlamına gelen, Salem (Yerüşalim)'in bir kralıdır ve En Yüce Tanrı'nın rahibidir (Yaratılış 14:18-20, Mezmurlar 110:4, İbraniler 5:6-11; 6:20-7:28). Melkisedek'in Yaratılış kitabındaki ani görünüş ve kayboluşu biraz esrarengizdir. Melkisedek ve İbrahim ilk defa, İbrahim'in Kedorlaomer'i ve onun üç müttefikini yenmesinden sonra karşılaşmışlardır. Melkisedek dostluk göstergesi olarak İbrahim ve onun yorgun adamlarına ekmek ve şarap sunmuştur. El Elyon adına ("En Yüce Tanrı") İbrahim'i kutsamış ve İbrahim'e savaşta zafer kazandırdığı için Tanrı'ya övgüler sunmuştur (Yaradılış 14:18-20).

İbrahim, Melkisedek'e toplamış olduğu eşyaların ondalığını (onda biri) sunmuştur. Bu hareketle İbrahim, Melkisedek'i bir papaz olarak kendisinden daha yüksek ruhani konumda kabul ettiğini göstermiştir.

Davut tarafından yazılan Mesih ile ilgili mezmurda, Mezmurlar 110 (Matta 22:43), Melkisedek bir çeşit Mesih olarak sunulmaktadır. Bu tema İbraniler kitabında da tekrarlanmakta, burada hem Melkisedek hem de İsa Mesih, doğruluk ve barışın kralları olarak kabul edilmektedir. Yazar, Melkisedek ve onun eşsiz rahipliğini bir tür olarak belirterek, Mesih'in yeni rahipliğinin eski Levililer'in düzeni ve Harun'un rahipliğinden üstün olduğunu göstermektedir (İbraniler 7:1-10).

Bazıları Melkisedek'in aslında İsa Mesih'in öcül inkarnasyonu (vücut bulmuş hali) olduğunu söylemektedir. İbrahim'in daha önce bu şekilde ziyaret edildiği düşünülürse bu mümkün bir teoridir. Yaratılış 17'de İbrahim'in gördüğü ve konuştuğu insan formundaki Rab'i (El Shaddai) düşünebilirsiniz.

İbraniler 6:20 der ki, "Melkisedek düzeni uyarınca sonsuza dek başkâhin olan İsa oraya uğrumuza öncü olarak girdi". Bu "düzen" terimi, normalde görevi elinde bulunduran papazların birbiri ardına göreve gelişini ifade etmektedir. Bu kişilerin hiç birisi belirtilmemekle birlikte, Melkisedek'ten Mesih'e kadar olan uzun dönemde, mevcut bir anomali Melkisedek ve Mesih'in gerçekten aynı kişi olduğunu varsayarak çözülebilecektir. Bu nedenle "düzen" ebedi olarak O'na ve yalnızca O'na bahşedilmiştir.

İbraniler 7:3, Melkisedek'in "Babasız, annesiz, soyağacı olmadan, ne günlerinin başlangıcı, ne yaşamının sonu olmadan, Tanrı'nın Oğlu gibi sonsuza dek kâhin olarak kalacağını" söylemektedir. Asıl soru, İbraniler'in yazarının bunu gerçekten mi yoksa simgesel olarak mı söylediğidir.

İbraniler'de yapılan açıklamalar lafzi ise, bunun doğru bir şekilde Rab İsa Mesih dışında başka bir kişiye nasıl uygulanabileceğini görmek gerçekten zordur. Salt dünyevi hiç bir kral "sonsuza kadar rahip" olarak kalamaz ve hiç bir salt insan "babasız ya da annesiz" var olamaz. Eğer Yaratılış 14'te bir teofani tarif ediliyorsa, o zaman Oğul Tanrı, İbrahim'e Kendi nimetini vermiş (Yaratılış 14:17-19), Doğruluk Kralı (Vahiy 19: 11,16), Barış Kralı (Yeşaya 9:6) ve Tanrı ile İnsan Arasındaki Arabulucu (1 Timoteos 2:5) olarak ortaya çıkmıştır.

Melkisedek'in tanımı simgesel ise o zaman, soyağacı olmaması, ne günlerinin başlangıcı, ne yaşamının sonu olması, aralıksız bir papazlığın varlığı, İbrahim ile tanışan gizemli kişinin kimliğini vurgulayan ifadelerdir. Bu durumda, Yaratılış'ın, bu detaylar hakkındaki sessizliğinin belli bir amacı olup Melkisedek'i Mesih ile ilişkilendirmeye daha çok hizmet etmektedir.

Melkisedek ve İsa aynı kişi midir? Bu konu iki yönden de ele alınabilecektir. Fakat en azından Melkisedek, Rab'bin papazlığının öncül inkarnasyonu olan, bir tür Mesih'tir. Ancak İbrahim'in yorucu bir savaştan sonra Rab İsa ile bizzat tanışıp O'nu onurlandırmış olması da muhtemeldir.

EnglishTürkçe anasayfaya dön

Melkisedek kimdir?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries