settings icon
share icon
Soru

Melekler günümüzde insanlara görünür mü?

Yanıt


Kutsal Kitap’ta melekler insanlara önceden bilinemeyen ve çeşitli biçimlerde görünmüşlerdir. Kutsal Yazılar’ı üstün körü okuyan bir insan, meleklerin görünmelerinin epey yaygın bir şey olduğu düşüncesine kapılabilir, ancak bu doğru değildir. Günümüzde meleklere karşı git gide artan bir ilgi vardır ve birçok insan melekler gördüklerini bildirmişlerdir. Melekler hemen hemen her dinin bir parçasıdır ve genel olarak aynı role, yani mesaj taşıma işine sahip görünürler. Günümüzde meleklerin insanlara görünüp görünmediğini belirlemek için, ilk olarak onların antik zamanlardaki görünmeleri hakkındaki Kutsal Kitap’ın görüşünü anlamalıyız.

Kutsal Kitap’ta meleklerin ilk görünmesi, Yaratılış 3:24’de, Adem’le Havva Aden Bahçesi’nden kovulduğu zamandır. Tanrı, Aden Bahçesi’nin girişini kapatmak için oraya elinde alevli kılıçlar olan keruvları koymuştu. Meleklerin bir sonraki görünmesi, Yaratılış 16:7’de, yani bundan 1.900 yıl sonradır. Bir melek, İbrahim’e İsmail’i doğuran Mısırlı hizmetkâr Hacer’e, geri dönüp hanımı Sara’ya boyun eğmesi talimatını vermişti. Yaratılış 18:2’de, Tanrı İbrahim’e Sodom ve Gomora’nın yakında yok edileceğini bildirdiğinde, İbrahim’i Tanrı ve iki melek ziyaret etmişti. Aynı iki melek, Lut’u ziyaret etmiş ve ona kent yok edilmeden ailesiyle birlikte kentten kaçması talimatını vermişti (Yaratılış 19:1-11). Bu durumda melekler aynı zamanda, Lut’u tehdit eden kötü adamları kör ederek doğaüstü güç sergilemişlerdir.

Yakup bir melekler kalabalığı gördüğünde (Yaratılış 32:1), onları hemen Tanrı’nın ordusu olarak tanımıştı. Çölde Sayım 22:22’de, bir melek itaatsiz peygamber Balam’ın önüne çıkmıştı ancak Balam’ın eşeği meleği gördüğü halde kendisi meleği görmemişti. Meryem’i Mesih’in annesi olacağını söyleyen bir melek ziyaret etmişti ve Yusuf da, Meryem ve İsa’yı Hirodes’in fermanından korumak için Mısır’a götürmesi için bir melek tarafından uyarılmıştı (Matta 2:13). Melekler göründüğünde, onları görenler sıklıkla korkuya kapılmışlardı (Hakimler 6:22; 1. Tarihler 21:30; Matta 28:5). Melekler, Tanrı’dan mesajlar getirir ve O’nun buyruklarını yerine getirirler. Bunları bazen de doğaüstü şekillerde yaparlar. Her durumda, melekler insanları Tanrı’ya yönlendirir ve O’nu yüceltirler. Kutsal melekler insanların tapınmasını kabul etmez (Vahiy 22:8-9).

Modern raporlamalara göre, meleklerin ziyaretleri çeşitli biçimlerde olmaktadır. Bazı durumlarda, bir yabancı ciddi bir yaralanma veya ölümü engeller ve sonra da gizemli bir şekilde yok olur. Başka durumlarda, kanatlı ya da beyazlar giymiş bir varlık bir anlığına görünür ve sonra yok olur. Meleği gören kişi, melek gittikten sonra sıklıkla, esenlik hissi ve Tanrı’nın yanında olduğu güvencesi hissiyle baş başa kalır. Bu tür bir ziyaret Elçilerin İşleri 27:23’de görüldüğü üzere Kutsal Kitap’taki kalıba uyar gözükmektedir.

Bir başka tür ziyaret de, günümüzde bazen “melekler korusu” türünde olarak rapor edilendir. Luka 2:13’de, çobanlara İsa’nın doğduğu bildirilirken kendilerini göksel bir koro ziyaret etmişti. Bazı insanlar ibadethanelerde benzer deneyimler yaşadıklarını rapor etmişlerdir. Bu deneyim, ruhsal bir haz sağlamaktan başka bir amaca hizmet etmediği için modele çok iyi uymaz Luka’nın Müjdesi’ndeki melekler korusu çok kesin bir haberi bildiriyordu.

Üçüncü bir tür ziyaret de sadece fiziksel bir hisle ilgilidir. Yaşlı insanlar sıklıkla, aşırı yalnız oldukları zamanlarda kendilerini kolların ya da kanatların sarıyormuş gibi hissettiklerini rapor etmişlerdir. Tanrı kesinlikle her türlü tesellinin kaynağıdır ve Kutsal Yazılar, O’nun bizi kanatlarıyla örttüğünden söz eder (Mezmur 91:4). Bu tür raporların, bu tür bir örtmenin örnekleri olması çok mümkündür.

Tanrı, her zaman olduğu gibi hâlâ dünyada çok aktiftir ve melekleri de kesinlikle hâlâ işbaşındadır. Melekler, Tanrı halkını geçmişte korudukları gibi, günümüzde de bizi koruduklarından emin olabiliriz. İbraniler 13:2, “Konuksever olmaktan geri kalmayın. Çünkü bu sayede bazıları bilmeden melekleri konuk ettiler” der. Tanrı’nın buyruklarını yerine getirdikçe, bunun farkına varmasak da, O’nun melekleriyle karşılaşmamız çok mümkündür. Tanrı, özel durumlarda halkının, cesaret bulması ve Kendi hizmetine devam etmesi için, görülmez melekleri görmesine izin vermiştir (2. Krallar 6:16-17).

Ayrıca Kutsal Yazılar’ın meleksel varlıklarla ilgili uyarılarına da dikkat etmeliyiz: İblis için çalışan ve bizi yolumuzdan çıkarıp yok etmek için her şeyi yapacak olan düşmüş melekler vardır. Galatyalılar 1:8 bizleri, bu bir melek tarafından verilse bile, “yeni” bir müjde konusunda dikkatli olmamız için uyarır. Koloseliler 2:18 meleklere tapınma konusunda bizi uyarır. Kutsal Kitap’ta insanların meleklerin önünde eğildikleri her seferinde, o varlıklar kendilerine tapınılmasına kesinlikle karşı çıkmışlardır. Tapınılmayı kabul eden ya da yüceliği Rab İsa’ya vermeyen her melek bir sahtekârdır. İkinci Korintliler 11:14-15, İblis ve meleklerinin, kendilerini dinleyecek herkesi kandırmak ve yoldan çıkartmak için kendilerini ışık melekleri görünümü verdiklerini bildirir.

Tanrı’nın meleklerinin iş başında olduklarının bilgisi bize cesaret verir. Özel durumlarda, bu ender ziyaretlerden birini bile yaşayabiliriz. Ancak bu bilgiden de daha büyüğü, İsa Mesih’in Kendisinin söylediği, “İşte ben, dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim” sözüdür (Matta 28:20). Melekleri yaratan ve onların Kendisine tapındığı İsa, sıkıntı ve denenmelerimizde bize Kendisinin yanımızda olacağını vaat etmiştir.

EnglishTürkçe anasayfaya dön

Melekler günümüzde insanlara görünür mü?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries