settings icon
share icon
Soru

Kutsal Kitap meleklere dua etmeyi destekler mi, yasaklar mı?

Yanıt


Kesin bir şekilde, “Meleklere dua etmeyeceksiniz” diyen bir ayet olmadığı halde, meleklere dua etmememiz gerektiği de çok açıktır. Nihai olarak, dua bir tapınma etkinliğidir. Ve melekler kendilerine tapmamızı reddettikleri gibi (Vahiy 22:8-9), dualarımızı da reddedeceklerdir. Tanrı’dan başka herhangi birine tapınmak ya da dua etmek putperestliktir.

Meleklere dua etmenin yanlış olmasının birkaç pratik ve teolojik nedeni vardır. Mesih’in Kendisi Baba’dan başka kimseye dua etmemiştir. Öğrencileri Kendisinden kendilerine dua etmeyi öğretmesini istediklerinde onlara şöyle demiştir: “Bunun için siz şöyle dua edin: 'Göklerdeki Babamız…’ (Matta 6:9; Luka 11:2). İsa’nın öğrencileri olarak meleklere dua etmek yapmamız gereken bir şey olsaydı, İsa’nın bize bunu yapmamızı söyleyeceği yer Rab’bin Duası olurdu. Sadece Tanrı’ya tapmamız gerektiği açıktır. Bu ayrıca, Mesih’in duasının, “Baba, yerin ve göğün Rabbi! ... Sana şükrederim” sözleriyle başladığı Matta 11:25-26’da da açıktır. İsa dualarına sadece Baba’ya hitap ederek başlamakla kalmaz, dualarının içeriği de genelde her şeye gücü yeten, her şeyi bilen ve aynı anda her yerde var olan birisi tarafından bahşedilebilecek yardım istekleridir. Meleklere dua etmek etkin olmaz çünkü onlar yaratılmış varlıklardır ve bu güçlere sahip değildirler.

İsa Yuhanna 17:1-26,’da öğrencileri için, onlar için Baba Tanrı’dan kutsallaştırılma, yüceltilme ve korunma gibi birçok bereket isteyerek dua eder. Bu üç bereket sadece şu anda bunları elinde tutan bir kaynaktan gelebilir. Tekrar ediyorum, melekler kesinlikle böyle bir güce sahip değildir. Melekler bizi kutsallaştıramaz, yüceltemez ve Mesih’teki mirasımızı garanti edemez (Efesliler 1:13-14).

İkinci olarak, Yuhanna 14:13’de Mesih’in Kendisi inanlılara O’nun isminde her ne istersek O’nun bunu yapacağını çünkü Kendisinin direkt olarak Baba’ya yakardığını söyler. Meleklere dua etmek, etkin ve Kutsal Kitap’a uygun bir dua olmaktan uzaktır (ayrıca bakınız Yuhanna 16:26). Ne melekler ne de herhangi başka bir yaratılmış varlık Baba’nın önünde O’nunla duaya aracılık eden biri olarak tanımlanmamıştır. Sadece Oğul ve Kutsal Ruh (Romalılar 8:26) Baba’nın tahtının önünde duada aracılık edebilir.

Son olarak, 1. Selanikliler 5:17 inanlılara sürekli dua etmelerini söyler. Bu ancak bir inanlının her zaman orada var olan ve aynı anda her insanın yakarışını dinlemek için erişilebilir olan bir Tanrı’ya erişimi olursa mümkün olabilir. Melekler böyle bir yeteneğe sahip değildir, onlar aynı anda her yerde değildirler ve her şeye güçleri yetmez ve dualarımızı almaya kalifiye değildirler. Mesih aracılığıyla Baba’ya dua Tanrı’yla iletişim kurabileceğimiz tek gerekli ve etkili yoldur. Hayır, meleklere dua etmek kesinlikle Kutsal Kitap’a uygun bir kavram değildir.

EnglishTürkçe anasayfaya dön

Kutsal Kitap meleklere dua etmeyi destekler mi, yasaklar mı?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries