settings icon
share icon
Soru

Kutsallaştırılma nedir? Hristiyan kutsallaştırılmasının tanımı nedir?

Yanıt


İsa, Yuhanna 17’de kutsallaştırılma hakkında çok şey söylemiştir. Rab, 16’cı ayette şöyle der: “Ben dünyadan olmadığım gibi, onlar da dünyadan değiller.” Ve O bunları, “Onları gerçekle kutsal kıl. Senin sözün gerçektir” isteğinden hemen önce söylemiştir. Kutsallaştırılma, Tanrı için ayrılma konumudur; tüm inanlılar Tanrı’dan doğduklarında bu konuma girerler: “Ama siz Tanrı sayesinde Mesih İsa’dasınız. O bizim için tanrısal bilgelik, doğruluk, kutsallık ve kurtuluş oldu” (1. Korintliler 1:30). Bu bir kerede ve her zaman için yapılan, sonsuza dek Tanrı için bir ayrılmadır. Mesih’le olan bağlantımız kurtuluşumuzun ayrılmaz bir parçasıdır (İbraniler 10:10).

Kutsallaştırılma, aynı zamanda Tanrı için bu ayrılmanın pratik deneyiminden de söz eder: Kişinin hayatında Tanrı Sözü’ne itaat etkisi olduğundan inanlı bütün kalbiyle bunun peşinden gider (1. Petrus 1:15; İbraniler 12:14). Rab’bin Yuhanna 17’de dua ettiği gibi, kutsallaştırma, inanlıları yapmaları için dünyaya gönderildikleri amaç için ayırma işidir: “Sen beni dünyaya gönderdiğin gibi, ben de onları dünyaya gönderdim. Onlar da gerçekle kutsal kılınsınlar diye kendimi onların uğruna adıyorum” (18 ve 19. ayetler). O’nun Kendisini dünyaya gönderildiği amaç için ayırması, bizim ayrılıp gönderilmemizin hem temeli, hem de şartıdır (Yuhanna 10:36) O’nun kutsallaştırması, bizim için örnek ve güçtür. Gönderilmek ve kutsallaştırılmak birbirinden ayrılamaz. Bundan ötürüdür ki, inanlılara Grekçe’de “kutsallaştırılmışlar” anlamına gelen hagioi denir. Daha önceki davranışları, dünyadaki, Tanrı’dan ayrılmış konumlarına tanıklık ettiği halde, artık davranışları Tanrı’nın önünde dünyadan ayrılmış konumlarına tanıklık etmelidir.

Kutsal Yazılar’da “kutsallaştırma” sözcüğünün bir anlamı daha vardır. Pavlus, 1. Selanikliler 5:23’te, “Esenlik kaynağı olan Tanrı’nın kendisi sizi tümüyle kutsal kılsın. Ruhunuz, canınız ve bedeniniz Rabbimiz İsa Mesih’in gelişinde eksiksiz ve kusursuz olmak üzere korunsun” diye dua eder. Pavlus, Koloseliler’e şöyle yazmıştır: “İmanınız ve sevginiz göklerde sizin için saklı bulunan umuttan kaynaklanıyor. Bu umudun haberini gerçeğin bildirisinden, size daha önce ulaşan Müjde’den aldınız” (Koloseliler 1:5). Daha sonra Mesih’in Kendisinden, “yüceliğe kavuşma umudu” olarak söz eder (Koloseliler 1:27) ve sonra da, “Yaşamınız olan Mesih göründüğü zaman, siz de O’nunla birlikte yücelmiş olarak görüneceksiniz” dediğinde bu umudun gerçekliğini bildirir (Koloseliler 3:4). Bu yüceltilmiş konum, günahtan nihai ayrılığımız ve her yönden tam kutsallaştırılmamız olacaktır. “Sevgili kardeşlerim, daha şimdiden Tanrı’nın çocuklarıyız, ama ne olacağımız henüz bize gösterilmedi. Ancak, Mesih göründüğü zaman O’na benzer olacağımızı biliyoruz. Çünkü O’nu olduğu gibi göreceğiz” (1. Yuhanna 3:2).

Özetlemek gerekirse, Kutsal Kitap’ta kullanılan kutsallaştırılma sözcüğü Grekçe’den gelir. “Bir ayrılma”dır: ilk olarak, kurtuluş için Mesih’e ayrılma; ikinci olarak da, inanlının yaşamında Mesih’in dönüşünü beklerken giderek artan pratik bir kutsallaşma ve son olarak da cennete vardığımızda günahtan sonsuza dek ayrılmadır.

EnglishTürkçe anasayfaya dön

Kutsallaştırılma nedir? Hristiyan kutsallaştırılmasının tanımı nedir?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries