settings icon
share icon
Soru

Eğer kurtuluşunuzdan kuşku duyarsanız, bu sizin gerçekten kurtulmamış olduğunuz anlamına mı gelir?

Yanıt


İnanlıların çoğu, şu ya da bu zamanda, kurtuluşlarından kuşku duymuşlardır. Kuşku için bazıları geçerli, bazıları geçersiz olmak üzere birkaç neden vardır. Eğer kurtuluşunuzdan kuşku duyuyorsanız, güvence bulmak, kuşkuları yok etmek ve Tanrı’nın vaatlerinde dinlenmek için atabileceğiniz bazı adımlar vardır.

İlk olarak, kurtuluşunuzu belirleyenin kuşkularınız olmadığını bilmek önemlidir. Bazı gerçek inanlılar kuşku ile mücadele eder, kurtulmuş olduklarını varsayan bazı iman etmeyenler kurtuluşlarından bir an bile kuşku duymazlar (ve bir gün acı bir şekilde uyanacaklardır, bkz. Matta 7:21–23). Bu yüzden, kuşkunun varlığı, otomatik olarak kişinin kurtulmadığını göstermez, kuşkunun olmaması da kişinin kurtulmuş olduğuna tanıklık etmez.

İnsanların kurtuluşlarından kuşku duymalarının nedenlerinden biri de, hayatlarında günah olmasıdır. İbraniler 12:1, “Bizi kolayca kuşatan günah”tan söz eder. Birçok gerçek Hristiyan, “bizi kuşatan” yani, alışkanlık halindeki günahlara karşı mücadele verir ve bu da onların kurtuluşlarından kuşku duymalarına neden olabilir. Hristiyan’ın Mesih’te yeni bir yaratık olmasına karşın herkesin hâlâ günah işlediğini anlamak önemlidir. “Hepimiz çok hata yaparız” (Yakup 3:2). Bu dünyada kimse günahsız kusursuzluk konumuna erişmez. İnanlının farkı, günaha karşı tutumu ve ona verdiği karşılıktır.

Ayrıca, kişinin hayatındaki günahın varlığını bilmesinin de, kurtulmamış olduğunun bir işareti olabileceğini bilmek de önemlidir. Kutsal Kitap, inatla ve tövbe edilmeyen günahın, değişmemiş bir yaşamın belirtisi olduğu konusunda açıktır (bkz. 1. Yuhanna 3:6, 9; Romalılar 6:1–2). Eğer Kutsal Kitap’ın günahlı olarak kınadığı bir yaşam biçimi sürüyorsanız, o zaman ortada ruhsal bir sorun vardır. Hristiyanlar günah işler mi? Evet. Günah işlemeye inatla devam ederler mi? Hayır.

Hayatınızdaki günahtan ötürü kurtuluşunuzdan kuşku duyuyorsanız, o zaman o günahı Tanrı’ya itiraf edin ve sonra da O’ndan İsa’nın uğruna sizi bağışlamasını isteyin. Bundan sonra o günahı tekrarlamamak için gerekli adımları atın: “Bundan böyle tövbeye yaraşır meyveler verin!” (Luka 3:8). Günahın günah olduğunu kabul etmeniz ve kendi hayatınızda ona karşı mücadele vermeniz Kutsal Ruh’un iş başında olduğunu kanıtlar. O’nun yaptıklarıyla işbirliği yapın.

İnsanların kurtuluşlarından kuşku duymalarının bir başka nedeni de, hayatlarında Tanrı yolundaki işlerin eksikliğidir. Hristiyan yaşamı günahtan dönmekten daha fazlasıdır, iyi işler yapmayı da içerir. İsa, “her iyi ağaç iyi meyve verir” demiştir (Matta 7:17) ve Pavlus da, “Bizimkiler de kendilerini iyi işlere vermeyi öğrensinler. Böylelikle temel ihtiyaçları karşılamış ve verimsiz bir yaşam sürmemiş olurlar” diye yazmıştır (Titus 3:14). Kendi hayatlarındaki “meyve”yi inceleyip, eksik olduğunu görüp, gerçekten kurtulup kurtulmadıklarını merak eden bazıları vardır. Kendilerinin “iyi bir ağaç” olduğuna güvenmezler çünkü, 1) kendileri için Tanrı’nın belirlediğinden daha yüksek bir standart koyarak Tanrı’nın kendileri aracılığıyla yaptıklarını önemsemezler; 2) kendilerini akılsızca başkaları ve onların meyveleriyle kıyaslarlar (bkz. 2. Korintliler 10:12), 3) İyi işler yapmakta gevşektirler ya da 4) kurtulmamışlardır ve bu yüzden de Mesih’in motive edici sevgisine sahip değildirler.

Hayatınızda yeteri kadar iyi işler olmayışından ötürü kurtuluşunuzdan kuşku duyuyorsanız, o zaman bu ihmal suçunuzu Tanrı’ya itiraf edin ve sonra da O’ndan İsa’nın uğruna sizi bağışlamasını isteyin. O zaman Tanrı’nın size verdiği “armağanı alevlendirmek” zamanıdır (2. Timoteos 1:6). Tanrı’nın egemenliği için yapılacak bol bol iş vardır (Luka 10:2) ve Kutsal Kitap, Hristiyanlar için Tanrı’nın isteği konusunda bol bol yol gösterimde bulunur. Sahte performans standartları belirlememek ve kendi iyi işlerinizi başkalarınınkiyle kıyaslamamak konularında dikkatli olun. Tanrı’ya sizin ne yapmanızı istediğini sorun ve onu yapın.

Bazı insanlar, özellikle de çok genç yaşta kurtulanlar kurtulmuş olduklarından kuşku duyarlar çünkü iman edişlerini çok iyi hatırlayamazlar ve çocukken verdikleri kararın gerçek olup olmadığını merak ederler. Bu tür duygular, çocukken kurtulmuş olan yetişkinler arasında yaygındır. Böyle durumlarda, Tanrı’nın vaatlerinin üzerinden geçmek ve İsa’nın çocukları Kendisine gelmeleri için çağırdığını hatırlamak iyi olur (Markos 10:14). Kurtuluş ,bilgimizi, bilgeliğimizi ya da sofistikeliğimizi değil, Tanrı’nın lütfunu ve Mesih’e imanı temel alır (Efesliler 2:8-9). İsa, Kendisine ait olanların “asla mahvolmayacaklarını” vaat etmiştir (Yuhanna 10:28). Çocukluğunuzda Mesih’i kabul etmiş olmanız konusunda kuşkularınız devam ederse, imanınızdan emin olmak için gerekeni yapın. Çocukken ne yaptığınıza bakmadan şimdi İsa’nın sizin günahlarınız için öldüğüne ve ölümden dirildiğine inanıyor musunuz? Sadece O’na iman ediyor musunuz?

Kurtuluş konusundaki kuşkunun varlığı hakkında bir başka neden de, geçmişteki günahlar konusunda direngen bir suçluluk hissidir. Geçmişteki kötü davranışlarımızdan ötürü hepimizin pişmanlıklarımız vardır ve hepimizin de, Kutsal Kitap’ın adına “suçlayıcı” dediği ruhsal bir düşmanımız vardır (Vahiy 12:10). Pişmanlıklar ve suçlanmaların bileşimi epey kuşkuya neden olabilir. Hamdolsun ki, “sizde olan, dünyadakinden üstündür” (1. Yuhanna 4:4). Eğer suçluluk duygularından ötürü kurtuluşunuzdan kuşku duyuyorsanız, kendi kendinize, “Kendimi suçlu hissettiğim o günahlar Tanrı’ya itiraf edildi mi?” diye sorun. Eğer edildiyse, şunu bilin: Tanrı, o günahı sizden, “Doğu batıdan ne kadar uzaksa, o kadar uzaklaştırmıştır” (Mezmur 103:12). “Ama günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır” (1. Yuhanna 1:1) vaadi sonsuza dek geçerlidir.

Bazen kuşku duymak iyi bir şeydir. Kuşku da acı gibi, ele alınması gereken bir sorunu farkına varmamızı sağlar. İman yolunda olup olmadığımızı anlamak için kendimizi sınayıp yoklamalıyız (2. Korintliler 13:5). Yeniden doğmuş olduğunuzdan emin olun. Eğer Kurtarıcınız olarak Mesih’e güvendiyseniz, o zaman sonsuz yaşama sahipsinizdir ve Tanrı kurtuluşunuz konusunda güven dolu olmanızı ister (Romalılar 8:38–39; 1. Yuhanna 5:13).

EnglishTürkçe anasayfaya dön

Eğer kurtuluşunuzdan kuşku duyarsanız, bu sizin gerçekten kurtulmamış olduğunuz anlamına mı gelir?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries