settings icon
share icon
Soru

Kutsal Ruh’a Karşı Küfür Nedir?

Yanıt


“Kutsal Ruh’a küfür” kavramından Markos 3:22-30 ve Matta 12:22-32’de söz edilir. İsa bir mucize gerçekleştirdi. İsa'ya cin çarpmış bir adam getirildi ve Rab cini kovarak adamı körlükten ve dilsizlikten kurtardı. Bu cin çıkarma olayının görgü tanıkları İsa'nın gerçekten de bekledikleri Mesih olup olmadığını merak etmeye başladılar. Mesih'ten söz edildiğini duyan bir grup Ferisi, kalabalığın içinde filizlenmekte olan inancı hemen bastırdı: "Bu adam cinleri, ancak cinlerin önderi Baalzevul'un gücüyle kovuyor" dediler (Matta 12:24).

İsa Ferisileri neden Şeytan'ın gücüyle cinleri kovmadığına dair bazı mantıklı gerekçelerle çürütür (Matta 12:25-29). Sonra Kutsal Ruh'a karşı yapılan küfürden söz eder: “Bunun için size diyorum ki, insanların işlediği her günah, ettiği her küfür bağışlanacak; ama Ruh'a edilen küfür bağışlanmayacaktır. İnsanoğlu'na karşı bir söz söyleyen, bağışlanacak; ama Kutsal Ruh'a karşı bir söz söyleyen, ne bu çağda, ne de gelecek çağda bağışlanacaktır” (31-32. ayetler).

Küfür terimi genel olarak, “küstahça saygısızlık” olarak tanımlanabilir. Terim, Tanrı’ya lanet etmek ya da Tanrı’yla ilgili olan şeyleri kasten aşağılamakla ilgili günahlar için kullanılabilir. Ayrıca bir kötülüğü Tanrı’ya atfetmek ya da O’na atfetmemiz gereken bir iyiliği O’na atfetmemektir. Ancak burada sözünü ettiğimiz, Matta 12:31’de “Kutsal Ruh’a küfür” adı verilen belirli bir küfürdür. Matta 12:31-32’de Ferisiler, İsa’nın Kutsal Ruh’un gücüyle mucizeler yaptığının inkâr edilemez kanıtlarına tanık olduktan sonra, bunların mucize olmadığını, bunun yerine Rab’bin “Baalzevul” adlı bir cine tutulduğunu iddia etmişlerdi (Matta 12:24). Markos 3:30'a dikkat edin, İsa Ferisilerin Kutsal Ruh'a küfretmek için ne yaptıkları konusunda çok kesin konuşur: “İsa bu sözleri, 'O'nda kötü ruh var' dedikleri için söyledi.”

Kutsal Ruh'a karşı küfür, İsa Mesih'i Ruh'la dolu olmak yerine cin çarpmış olmakla suçlamakla ilgilidir. Bu tür bir küfür bugün tekrarlanamaz. Ferisiler tarihte eşsiz bir andaydılar. Yasa ve Peygamberler ellerindeydi. Kutsal Ruh yüreklerine dokunuyordu. Tanrı Oğlu'nun Kendisi önlerinde duruyordu ve O'nun yaptığı mucizeleri kendi gözleriyle görüyorlardı. Dünya tarihinde daha önce (ve o zamandan beri) hiçbir zaman insanlara bu kadar ilahi ışık verilmemişti. İsa'nın kim olduğunu anlaması gereken birileri varsa, o da Ferisilerdi. Yine de onlar karşı çıkmayı seçtiler. Gerçeği bildikleri ve kanıta sahip oldukları halde, Ruh'un işini bilerek şeytana atfettiler. İsa onların kasıtlı körlüklerinin affedilemez olduğunu ilan etti. Kutsal Ruh'a karşı küfürleri, Tanrı'nın lütfunu nihai olarak reddetmeleriydi. Yollarını çizmişlerdi ve Tanrı onların engellenmeden mahvoluşa doğru yelken açmalarına izin verdi.

İsa kalabalığa Ferisilerin Kutsal Ruh'a küfretmelerinin "ne bu çağda ne de gelecek çağda bağışlanacağını" söyledi (Matta 12:32). Bu, günahlarının asla bağışlanmayacağını söylemenin başka bir yoludur. Ne şimdi, ne de sonsuzlukta. Markos 3:29'da belirtildiği gibi, “Bunu yapan, asla silinmeyecek bir günah işlemiş olur.”

Ferisilerin Mesih'i açıkça reddetmelerinin (ve Tanrı'nın onları reddetmesinin) ilk sonucu bir sonraki bölümde görülmektedir. İsa ilk kez "onlara benzetmelerle birçok şey anlattı" (Matta 13:3; ayrıca bkz. Markos 4:2). Öğrenciler İsa'nın öğretme yöntemini değiştirmesine şaşırmışlardı ve İsa benzetmeler kullanmasını açıkladı: " İsa şöyle yanıtladı: “Göklerin Egemenliği'nin sırlarını bilme ayrıcalığı size verildi, ama onlara verilmedi. Gördükleri halde görmezler, duydukları halde duymaz ve anlamazlar” (Matta 13:11, 13). İsa, Yahudi önderlerin O'nu resmen kınamalarının doğrudan bir sonucu olarak, gerçeği benzetmeler ve mecazlarla örtmeye başladı.

Tekrar belirtelim, Kutsal Ruh'a küfür, her ne kadar bazıları denese de günümüzde tekrarlanamaz. İsa Mesih artık yeryüzünde değildir; O şimdi Tanrı’nın sağında oturmaktadır. Kimse İsa Mesih’in bir mucize yaratmasına tanık olup da bu gücü Kutsal Ruh yerine İblis’e atfedemez.

Günümüzde bağışlanamaz olan günah, sürekli imansızlık durumudur. Ruh şu anda kurtulmamış dünyayı günah, doğruluk ve yargı konusunda ikna etmektedir (Yuhanna 16:8). Bu mahkûmiyete direnmek ve isteyerek tövbe etmemek Ruh'a "küfretmektir". Ruh'un İsa Mesih'e iman etmesi yönündeki telkinlerini reddeden ve ardından imansızlık içinde ölen bir kişi için ne bu çağda ne de gelecek çağda bağışlanma vardır. Tanrı'nın sevgisi apaçık ortadadır: "Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu'nu verdi. Öyle ki, O'na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun" (Yuhanna 3:16). Seçim de gayet açıktır: “Oğul'a iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Ama Oğul'un sözünü dinlemeyen yaşamı görmeyecektir. Tanrı'nın gazabı böylesinin üzerinde kalır” (Yuhanna 3:36).

EnglishTürkçe anasayfaya dön

Kutsal Ruh’a Karşı Küfür Nedir?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries