settings icon
share icon
Soru

Günah, kalıtım yoluyla Adem’le Havva’dan hepimize mi geçti?

Yanıt


Evet, günah kalıtım yoluyla Adem'le Havva'dan, özellikle de Adem'den bütün insanlara geçmiştir. Günah, Kutsal Kitap'ta, Tanrı'nın yasasına karşı gelmek (1 Yuhanna 3:4) ve Tanrı'ya asilik (Yasa'nın Tekrarı 9:7; Yeşu 1:18) olarak tanımlanır. Yaratılış 3, Adem'le Havva'nın Tanrı'ya ve O'nun buyruğuna karşı asiliklerini anlatır. Günah, Adem'le Havva'nın itaatsizliğinden ötürü, onların soyundan gelen herkesin bir "mirası" olmuştur. Romalılar 5:12 bize, günahın Adem aracılığıyla dünyaya girdiği ve herkes günah işlediğinden ötürü ölümün bütün insanlara geçtiğini söyler. Bu bize aktarılan günah, miras alınan günah olarak bilinir. Anne babamızdan bize fiziksel özellikler kalıtım yoluyla geçtiği gibi, Adem'in günahlı doğası da aynı şekilde geçmiştir.

Adem'le Havva, Tanrı'nın sureti ve benzerliğinde yaratılmışlardı (Yaratılış 1:26-27; 9:6). Ancak bizler de Adem'in sureti ve benzerliğindeyiz (Yaratılış 5:3). Adem'in günaha düşmesinin sonucu olarak günah, onun soyundan gelen herkese de bulaşmıştır. Davut, Mezmurlar'ından birinde bu gerçek hakkında yakınmıştır: "Nitekim suç içinde doğdum ben, günah içinde annem bana hamile kaldı" (Mezmur 51:5). Bunun anlamı, annesinin onu evlilik dışı bir şekilde dünyaya getirmiş olduğu değil, annesinin kendi anne babasından ve onların da kendi anne babalarından günahlı bir doğayı miras aldığıdır. Hepimize olduğu gibi, Davut'a da anne babasından kalıtım yoluyla günah geçmişti. Elimizden gelen en iyi şekilde yaşasak bile, bize geçen bu günahtan ötürü hâlâ günahkârlarız.

Günahkâr olarak doğmak, hepimizin günah işlemesine neden olur. Romalılar 5:12'de bunun sıralaması bildirilmiştir: Günah dünyaya Adem aracılığıyla girmiştir, günahı ölüm izler, ölüm bütün insanların başına gelir, bütün insanlar Adem'den kalıtım yoluyla günahı miras aldıklarından günah işlerler. "Herkes günah işleyip Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldığı" için (Romalılar 3:23), günahımızı temizlemek için kusursuz, günahsız bir kurbana ihtiyacımız vardır. Bu, bizim kendi başımıza yapmaya gücümüzün yetmediği bir şeydir. Hamdolsun ki, İsa Mesih günahtan Kurtaran'dır! Günahımız İsa'nın çarmıhına gerilmiştir ve şimdi, "lütfunun zenginliği sayesinde Mesih'in kanı aracılığıyla Mesih'te kurtuluşa, suçlarımızın bağışlanmasına kavuştuk" (Efesliler 1:7). Tanrı, sonsuz bilgeliğinde kalıtım yoluyla bize geçen günaha bir çare sağlamıştır ve bu çare herkese açıktır: "Dolayısıyla kardeşler, şunu bilin ki, günahların bu Kişi aracılığıyla bağışlanacağı size duyurulmuş bulunuyor" (Elçilerin İşleri 13:38).

EnglishTürkçe anasayfaya dön

Günah, kalıtım yoluyla Adem’le Havva’dan hepimize mi geçti?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries