settings icon
share icon
Soru

Bir kadının kocasına bağımlı olması gerekir mi?

Yanıt


Evlilikte boyun eğmek çok önemli bir konudur. Dünyaya günah girmeden önce bile hâlâ önderlik ilkesi vardı (1 Timoteos 2:13). Önce Adem yaratılmıştı ve Havva da Adem’e bir “yardımcı” olması için yaratılmıştı (Yaratılış 2:18-20). Aynı zamanda dünyada günah olmadığı için insanın itaat etmesi için Tanrı’nın otoritesinden başka bir otorite yoktu. Adem’le Havva Tanrı’ya itaatsizlik ettikleri zaman dünyaya günah girdi ve bundan sonra otorite gerekli oldu. Bu yüzden Tanrı, ülke yasalarının yerine getirilmesi ve ihtiyacımız olan korunmayı bize sağlamak için gereken otoriteyi kurdu. İlk olarak, Tanrı’ya boyun eğmemiz gerekir, O’na gerçekten itaat etmenin tek yolu budur (Yakup 1:21; 4:7). 1 Korintliler 11:2-3’de, Mesih’in Tanrı’ya boyun eğdiği gibi, kocanın da Mesih’e boyun eğmesi gerekmektedir. Ayet bundan sonra kadının kocasının örneğini izleyerek ona boyun eğmesi gerektiğini söyler.

Boyun eğmek, sevgi dolu önderliğe verilen doğal karşılıktır. Bir koca karısını Mesih’in kiliseyi sevdiği gibi sevdiğinde (Efesliler 5:25-33), karısının ona boyun eğmesi doğal bir karşılıktır. “Boyun eğmek,” olarak tercüme edilen Grekçe hupotasso sözcüğü, fiilin devam eden halidir. Bu da Tanrı’ya, hükümete ya da bir kocaya boyun eğmenin bir kere yapılan bir etkinlik olmadığı anlamına gelir. Bu, bir davranış kalıbı haline gelen sürekli devam eden bir tutumdur. Efesliler 5’de sözü edilen boyun eğme, bir inanlının, bencil ve zorba birisine tek taraflı boyun eğmesi değildir. Kutsal Kitap’a göre boyun eğmek, Kutsal Ruh’la dolu iki inanlının karşılıklı olarak birbirlerine ve Tanrı’ya kendilerini teslim etmeleri üzere tasarlanmıştır. Boyun eğmek iki taraflıdır. Boyun eğmek bir onur ve bütünlük konumudur. Bir kadın, kilisenin Mesih tarafından sevildiği gibi sevildiğinde, boyun eğmesi zor değildir. Efesliler 5:24 şöyle der: “Kilise Mesih’e bağımlı olduğu gibi, kadınlar da her durumda kocalarına bağımlı olsunlar.” Bu ayet kadının doğru ve yasal olan her şeyde kocasına boyun eğmesi gerektiğini söylemektedir. Bu yüzden, kadın boyun eğmek adına yasaya ya da Tanrı’ya itaatsizlik etme zorunluluğunda değildir.

Matthew Henry şöyle yazmıştır: “Kadın, Adem’in yan tarafından yaratılmıştı. Onun üzerinde hüküm sahibi olması üzere onun başından yaratılmamıştı. Erkeğin kendisini ezmesi üzere de onun ayağından yaratılmamıştı. Bunlar yerine onunla eşit olmak için yan tarafından yaratılmıştı. Korunmak için kolunun altından, sevilmek için kalbine yakın bir yerden yaratılmıştı.” İnanlıların Mesih’e duydukları saygıdan ötürü birbirlerine bağımlı olmaları gerekir (Efesliler 5:21). Efesliler 5:19-33’e metin çerçevesi içinde baktığımızda bu ayetlerde söylenilenlerin hepsinin Kutsal Ruh’la dolu olmanın sonucu olduğunu görebiliriz. Ruh’la dolu inanlıların Tanrı’ya tapınmaları (5:19), minnettar olmaları (5:20) ve boyun eğmeleri gerektir (5:21). Pavlus bundan sonra 22-23’cü ayetlerde, Kutsal Ruh’la dolu yaşamla bağlantılı olan düşüncelerini alıp bunları karı kocalara uyarlar. Bir kadının kocasına, kadınlar erkeklerden daha aşağı düzeyde oldukları için değil, Tanrı evlilik ilişkisinin bu şekilde yürümesini tasarlamış olduğu için boyun eğmesi gerektir. Kadının erkeğe boyun eğmesi onun kocasının “paspası” olması değildir. Bunun yerine, Kutsal Ruh’un yardımıyla kadın kocasına boyun eğer ve kocası da karısını fedakâr bir şekilde sever.

EnglishTürkçe anasayfaya dön

Bir kadının kocasına bağımlı olması gerekir mi?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries