settings icon
share icon
Soru

İslamiyet nedir ve Müslümanlar neye inanır?

Yanıt


İslam dini, VII. yüzyılın başlarında başladı. Peygamberi Muhammet’tir. Cebrail’in kendisini ziyaret ettiğini iddia etmiştir. Kendisinin ölümüne kadar yaklaşık 23 yıl boyunca devam eden bu ziyaretler sırasında meleğin Muhammet’e Tanrı’nın (Arapça ve Müslümanlar için Allah’ın) sözlerini bildirdiği iddia edilir. Bu dikte edilen vahiyler İslam’ın kutsal kitabı olan Kur’an’ı oluşturur. İslam, Kur’an en son yetkili ve Allah’ın son vahyi olduğunu öğretir.

İslam’ın izleyicileri olan Müslümanlar, Kur’an’ın Allah’ın önceden var olan ve kusursuz sözü olduğuna inanır. Ayrıca birçok Müslüman, Kur’an’ın diğer dillere çevirilerini reddeder. Sadece Arapça olarak var olan Kur’an’ın bir tercümesi geçerli değildir. Esas kutsal kitapları Kur’an olduğu halde, Sünnet din eğitiminin ikinci kaynağı sayılmaktadır. Sünnet, Muhammet’e eşlik edenler tarafından yazılmıştır, onun söylediklerini, yaptıklarını ve onayladıklarını bildirir.

İslamiyet’in ana inançları, Allah’ın tek gerçek Tanrı olduğu ve Muhammet’in de Allah’ın peygamberi olduğudur. Kişi sadece bu inançları dile getirerek İslamiyet’i kabul edebilir. “Müslüman” sözü, “Allah’a boyun eğen” anlamına gelir. İslamiyet, (Yahudilik ve Hristiyanlık dahil) bütün diğer dinlerin kendisinden çıktığı tek gerçek din olduğunu iddia eder.

Müslümanlığın beş şartı vardır:

1. Kelime-i şehadet getirmek: “Allah’tan başka gerçek Tanrı yoktur ve Muhammet de Allah’ın peygamberidir.”

2. Namaz kılmak: Her gün beş kez namaz kılınmalıdır.

3. Zekât vermek: Her şey Allah’tan geldiği için ihtiyaçta olanlara yardım edilmelidir.

4. Oruç tutmak: Ara sıra tutulan oruçların yanı sıra, bütün Müslümanlar’ın (İslami takvimin dokuzuncu ayı olan) Ramazan ayında oruç tutması lazımdır.

5. Hacca gitmek: Müslümanlar’ın hayatlarında en az bir kez (İslami takvimin on ikinci ayı sırasında) Mekke’ye hacca gitmesi lazımdır.

İslam’ın bu beş şartı, Müslümanlar’ın ciddiyetle ve harfiyen itaat etmeleri gereken şartlardır. Bir Müslüman’ın cennete girip girmemesi bu beş şartı yerine getirip getirmemesine bağlıdır.

Müslümanlık’la Hristiyanlığı kıyasladığımızda aralarında birkaç benzerlik ve büyük farklılıklar vardır. İslamiyet de Hristiyanlık gibi tek tanrılı bir dindir ama Hristiyanlığın tersine, Üçlü Birlik kavramını reddeder. İslamiyet, Kutsal Kitap’ın Yasa ve Müjdeler gibi belirli kısımlarını kabul eder ama büyük çoğunluğunu küfür ve esinlendirilmemiş olarak reddeder.

İslamiyet, İsa’nın Tanrı Oğlu olmadığını, sadece bir peygamber olduğunu iddia eder. Müslümanlar’a göre sadece Allah Tanrı’dır ve Allah’ın nasıl bir Oğlu olabilir? İslamiyet bunun yerine İsa’nın bir bakireden doğduğu halde tıpkı Adem gibi yerin toprağından yaratıldığına inanır. Müslümanlar, İsa’nın çarmıhta ölmediğine inanır ve böylelikle Hristiyanlığın en önemli öğretilerinden birini reddederler.

Son olarak, İslamiyet cennete sevap işleyip Kur’an itaat ederek gidileceğini öğretir. Kutsal Kitap ise buna tezat olarak, insanın kutsal Tanrı’nın standardına erişemeyeceğini gösterir. İnsanlar sadece Tanrı’nın merhameti ve sevgisinden ötürü Mesih’e imanla kurtulabilirler (Efesliler 2:8-9).

Hem İslamiyet’in hem de Hristiyanlığın doğru olamayacağı açıktır. En büyük peygamber, ya İsa’ydı ya da Muhammet’ti. Tanrı Sözü, ya Kutsal Kitap’tır ya da Kur’an’dır. Kurtuluşa, ya İsa Mesih’i Kurtarıcı olarak kabul ederek ya da İslamiyet’in beş şartını yerine getirerek erişilir. Tekrar ediyorum, her iki din de doğru olamaz. İki dinin en önemli alanlardaki yol ayrımından ötürü bu gerçeğin sonuçları sonsuzluğu etkiler.

EnglishTürkçe anasayfaya dön

İslamiyet nedir ve Müslümanlar neye inanır?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries