settings icon
share icon
Soru

Kutsal Ruh’un isimleri ve unvanları nelerdir?

Yanıt


Kutsal Ruh birçok isimler ve unvanlarla tanınır, bunların çoğu O’nun hizmetinin işlevlerinden ya da yönlerinden birini bildirir. Aşağıda Kutsal Kitap’ın Kutsal Ruh için kullandığı isimler ve tanımların bazıları yer alıyor:

Kutsal Yazılar’ın Yazarı: (2. Petrus 1:21; 2. Timoteos 3:16) Kutsal Kitap, Üçlü Birlik’in üçüncü Kişisi olan Kutsal Ruh tarafından esinlendirilmiş, resmen “Tanrı’nın nefesiyle verilmiştir.” Kutsal Ruh, Kutsal Kitap’taki 66 kitabın her birinin yazarını, Kendisinin onların yürekleri ve akıllarına üflediği nefese göre kaydetmeye yöneltti. Bir teknenin suda yelkenlerindeki rüzgârla ilerlemesi gibi, Kutsal Kitap yazarları da Kutsal Ruh’un dürtüsüyle ilerlediler.

Tesellici / Yardımcı / Savunucu (Yeşaya 11:2; Yuhanna 14:16; 15:26; 16:7) Bu sözcüklerin üçü de Grekçe parakletos, sözünün çevirileridir. Bu sözcükten Kutsal Ruh için bir başka isim olan “Paraclete,” sözünü ediniriz. İsa göğe alındığı zaman, öğrencileri O’nun teselli eden varlığını kaybettikleri için çok büyük bir sıkıntıya düşmüşlerdi. Ama O, Mesih’e ait olanları teselli etmesi, avutması ve onlara yol göstermesi için Kutsal Ruh’u yollamayı vaat etmişti. Kutsal Ruh aynı zamanda, bizim O’na ait olduğumuz konusunda bizim ruhumuzla birlikte “tanıklık eder” ve böylelikle bize kurtuluşumuz konusunda güvence verir.

Suçlu Olduğuna İkna Eden: (Yuhanna 16:7-11) Kutsal Ruh, insanları adil ve yeterli argümanlarla günahlı olduklarına ikna etmek için Tanrı’nın gerçeklerini onların kendi akıllarına uygular. Bunu yüreklerimizde kutsal bir Tanrı’nın önünde durmaya layık olmadığımız, O’nun doğruluğuna ihtiyacımız olduğu, yargının kesin olduğu ve bir gün bütün insanların üzerine geleceği hakkında bizi ikna ederek yapar. Bu gerçekleri inkâr edenler Kutsal Ruh’un ikna edişine karşı asilik ederler.

Güvence / Mühür (2. Korintliler 1:22; 5:5; Efesliler 1:13-14) Kutsal Ruh Tanrı’nın Kendi halkı üzerindeki mührü, bizim Kendisine ait olduğumuzu bildirerek bize sahip çıkışıdır. Kutsal Ruh’un inanlılara armağanı, Mesih’in bize vaat etmiş olduğu ve çarmıhta bizim için güvence altına aldığı göksel mirasımızın bir kaparosudur. Kurtuluşumuz konusunda güvencemiz olmasının nedeni, Kutsal Ruh’un bizi mühürlemiş olmasıdır. Tanrı’nın mührünü kimse bozamaz.

Kılavuz: (Yuhanna 16:13) Kutsal Ruh, Kutsal Yazılar’ın yazarlarına gerçeği kaydetmeleri üzere yol gösterdiği gibi, inanlılara da o gerçeği bilmeleri ve anlamaları için yol göstermeyi vaat etmiştir. Tanrı’nın gerçeği, “ruhça değerlendirildiğinden” dünya için “akılsızlık”tır (1. Korintliler 2:14). Mesih’e ait olanların içinde, ruhsal konular hakkında bilmeye ihtiyacımız olan şeylerde bize yol gösteren Kutsal Ruh vardır. Mesih’e ait olmayanların Tanrı Sözü’nü bilmek ve anlamakta kendilerine yol gösterecek bir “tercüman”ları yoktur.

İnanlıların İçinde Yaşayan: (Romalılar 8:9-11; Efesliler 2:21-22; 1. Korintliler 6:19) Kutsal Ruh, Tanrı halkının yüreklerinde yaşar ve bir kişinin yeniden doğmuş olduğunu gösteren özellik, O’nun içsel varlığıdır. İnanlıların içinde Ruh’un meyvesini oluşturmanın yanı sıra (Galatyalılar 5:22-23), onlara yol gösterir, onları teselli eder ve etkiler. Tanrı’yla çocukları arasında yakın bir bağlantı sağlar. Tüm gerçek inanlıların yüreğinde Kutsal Ruh yaşar.

Duada Aracılık Eden: (Romalılar 8:26) Kutsal Ruh’un en cesaret verici ve teselli edici yönlerinden biri de, içinde yaşadığı insanlar namına duada aracılık hizmetidir. Biz Tanrı’ya yaklaştığımızda sıklıkla ne için ya da nasıl dua edeceğimizi bilmediğimiz için Kutsal Ruh bizim için duada aracılık eder ve bizim için dua eder. Bizim “inlemelerimizi” tercüme eder, böylelikle bizler dünyanın dertleri ve denenmeleri altında kendimizi baskı altında hissettiğimizde ve bunlara katlanmakta zorlandığımızda, bize lütuf tahtının önünde yardım etmek için yanımıza gelir.

Açıklayan / Gerçeğin Ruhu: (Yuhanna 14:17; 16:13; 1. Korintliler 2:12-16) İsa, Kendisi ölümden dirildikten sonra Kutsal Ruh’un inanlıları tüm gerçeğe yönelteceğini vaat etmiştir. Kutsal Ruh yüreklerimizde olduğu için, özellikle de ruhsal konularda, gerçeği, Hristiyan olmayanların anlayamadığı şekilde anlama yeteneğine sahibiz. Hatta, Kutsal Ruh’un bize bildirdiği gerçek, onlar için “akılsızlık”tır ve onlar onu anlayamazlar. Ama bizler içimizdeki Kutsal Ruh’un Kişisinde Mesih’in düşüncesine sahibiz.

Tanrı’nın / Rab’bin / Mesih’in Ruhu: (Matta 3:16; 2. Korintliler 3:17; 1. Petrus 1:11) Bu isimler bize Tanrı’nın Ruhu’nun gerçekten de Üçlü Birlik Tanrı’nın bir parçası olduğunu ve O’nun Baba ve Oğul kadar aynı derecede Tanrı olduğunu hatırlatır. O bize ilk olarak Yaratılış’ta, “Tanrı’nın Ruhu suların üzerinde hareket ediyordu” sözüyle vahyedilmiştir. Bu da O’nun “Her şeyin O’nun aracılığıyla olduğu” İsa’yla birlikte Yaratılış’taki rolünü bildirir. İsa’nın vaftizinde, Kutsal Ruh İsa’nın üzerine indiğinde ve Baba’nın sesinin duyulduğunda yine bu aynı Üçlü Birlik Tanrı’yı görüyoruz.

Yaşam Ruhu: (Romalılar 8:2) “Yaşam Ruhu” sözü, Kutsal Ruh’un yaşamı oluşturan ya da veren olduğu anlamına gelir. O’nun kurtuluşu başlattığını değil, yaşam yeniliği verdiğini bildirir. Mesih aracılığıyla sonsuz yaşamı aldığımızda, Kutsal Ruh, ruhsal yaşamı devam ettirebilmemiz için gerekli ruhsal yiyeceği sağlar. Burada da yine Üçlü Birlik Tanrı’yı iş başında görmekteyiz. Bizler Oğul’un işi aracılığıyla Baba tarafından kurtarıldık ve bu kurtuluş Kutsal Ruh tarafından devam ettirilir.

Öğretmen: (Yuhanna 14:26; 1. Korintliler 2:13) İsa öğrencilerine Kutsal Ruh’un onlara “her şeyi” öğreteceğini ve onlarla beraberken söylediği şeyleri hatırlatacağını vaat etmiştir. Yeni Antlaşma olan İncil’in yazarları, Kutsal Ruh tarafından İsa’nın Kilise’yi oluşturma ve organize etme konusunda verdiği talimatları, Kendisiyle ilgili doktrinleri, kutsal yaşam buyruklarını ve gelecek şeylerle ilgili vahyi hatırlayıp anlamaya yöneltilmişlerdir.

Tanık: (Romalılar 8:16; İbraniler 2:4; 10:15) Kutsal Ruh’a “tanık” adı verilir çünkü O bizlerin Tanrı’nın çocukları olduğumuzu, mucizeler yaratan İsa ve öğrencilerin Tanrı tarafından gönderildiğini ve Kutsal Kitap’ın kitaplarının tanrısal esine sahip olduğunu onaylar ve bu konuda tanıklık eder. Dahası, inanlılara Kutsal Ruh’un armağanlarını vererek, bize ve dünyaya bizim Tanrı’ya ait olduğumuz konusunda tanıklık eder.

EnglishTürkçe anasayfaya dön

Kutsal Ruh’un isimleri ve unvanları nelerdir?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries