settings icon
share icon
Soru

İnsan ruhu nedir?

Yanıt


İnsan ruhu, insanın maddi olmayan kısmıdır. Kutsal Kitap, insan ruhunun Yüce Tanrı'nın nefesi olduğunu ve Tanrı'nın yarattıklarının başlangıcında onun insanın içine üflendiğini söyler: "RAB Tanrı Adem’i topraktan yarattı ve burnuna yaşam soluğunu üfledi. Böylece Adem yaşayan varlık oldu” (Yaratılış 2:7). Bize benlik bilinci ve sınırlı da olsa, “Tanrı benzerliğinde olan” diğer olağanüstü niteliklerin bilincini veren bu insan ruhudur. İnsan ruhu, zekâmızı, duygularımızı, korkularımızı, tutkularımızı ve yaratıcılığımızı içerir. Bize eşsiz bir kavrama ve anlama yeteneğini veren de bu ruhtur (Eyüp 32:8, 18).

Ruh ve soluk sözcükleri, İbranice neshamah ve Yunanca pneuma sözcüklerinin çevirileridir. Bu sözler, “kuvvetli rüzgâr, ani rüzgâr ya da esin” anlamına gelir. Neshamah, insanlığı canlandıran yaşam kaynağıdır (Eyüp 33:4). Gözle görülmeyen, elle tutulmayan insan ruhu, insanın akılsal ve duygusal varlığını yönetir. Elçi Pavlus, “İnsanın düşüncelerini, insanın içindeki ruhundan başka kim bilebilir?” demiştir (1. Korintliler 2:11). Ölümden sonra, “ruh onu veren Tanrı’ya döner” (Vaiz 12:7; ayrıca bkz. Eyüp 34:14-15; Mezmur 104:29-30).

Her insanın bir ruhu vardır ve bu, hayvanların “ruh” ya da “yaşamı”ndan farklıdır. Tanrı insanı hayvanlardan farklı yarattı ve bizleri "Tanrı benzerliğinde” yarattı (Yaratılış 1:26-27). Bu yüzden insan, düşünme, hissetme, sevme, tasarlama, yaratma ve müzik, mizah ve sanattan zevk alma yetilerine sahiptir. Ve bizler sahip olduğumuz bu insan ruhundan ötürü, yeryüzünde başka hiçbir yaratığın sahip olmadığı “özgür irade”ye sahibiz.

İnsan ruhu Adem’le Havva’nın günaha düşüşünde hasar görmüştür. Adem günah işlediğinde, Tanrı’yla paydaşlık etme yeteneği bozuldu; o gün fiziksel olarak değilse de, ruhsal olarak öldü. O zamandan beri, insan ruhu bu düşüşün etkilerini taşır. Kişi kurtulmadan önce, ruhsal bakımdan “ölü” olarak nitelendirilir” (Efesliler 2:1-5; Koloseliler 2:13). Mesih’le bir ilişki ruhlarımızı canlandırır ve bizi günden güne yeniler (2. Korintliler 4:16).

İlginçtir ki, insan ruhu ilk insana Tanrı tarafından üflendiği gibi, Yuhanna 20:22’de Kutsal Ruh da ilk öğrencilere üflenmiştir: “Bunu söyledikten sonra onların üzerine üfleyerek, ‘Kutsal Ruh’u alın!’ dedi (Yuhanna 20:22; ayrıca bkz. Elçilerin İşleri 2:38). Adem, Tanrı’nın soluğuyla canlı kılınmıştı ve Mesih’te “yeni yaratılışlar” olan bizler de, “Tanrı’nın nefesi” olan Kutsal Ruh tarafından ruhsal bakımdan diri kılındık (2. Korintliler 5:17; Yuhanna 3:3; Romalılar 6:4). Biz İsa Mesih’i kabul edince, Tanrı’nın Kutsal Ruhu bizim ruhlarımızla bizim anlayamayacağımız biçimlerde birleşir. Elçi Yuhanna, “Tanrı’da yaşadığımızı ve O’nun bizde yaşadığını bize kendi Ruhu’ndan vermiş olmasından anlıyoruz” demiştir (1. Yuhanna 4:13).

Tanrı’nın Ruhu’nun yaşamlarımıza yol göstermesine izin verdiğimizde, “Ruh’un kendisi, bizim ruhumuzla birlikte, Tanrı’nın çocukları olduğumuza tanıklık eder” (Romalılar 8:16). Tanrı'nın çocukları olarak artık kendi ruhumuzla değil, bizi sonsuz yaşama götüren Tanrı'nın Ruhu'yla yönetiliyoruz.

EnglishTürkçe anasayfaya dön

İnsan ruhu nedir?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries