settings icon
share icon
Soru

Şeytan / İblis bir kişi midir yoksa bir güç / kötülüğün kişileşmiş hali midir?

Yanıt


İblis, birçok insanı var olmadığına ikna ettiği halde, kesinlikle gerçek, kişisel bir varlıktır, dünyadaki tüm inançsızlığın ve her türlü ahlaksal ve ruhsal kötülüğün kaynağıdır. Kutsal Kitap’ta ondan, (“düşman” anlamına gelen) İblis—Eyüp 1:6; Romalılar 16:20), şeytan (örneğin “iftiracı,” —Matta 4:1; 1. Petrus 5:8), Lusifer (Yeşaya 14:12), yılan (2. Korintliler 11:3; Vahiy 12:9), dahil, çeşitli isimlerle ve daha başkalarıyla söz edilir.

İblis’in kişisel bir varlık olarak var oluşu Rab İsa Mesih’in onu öyle kabul edişiyle kanıtlanmıştır. İsa ondan sık sık ismiyle söz etmiştir (örneğin, Luka 10:18; Matta 4:10) ve ona “bu dünyanın egemeni” demiştir (Yuhanna 12:31; 14:30; 16:11).

Elçi Pavlus, İblis’e, “bu çağın ilahı” (2. Korintliler 4:4) ve “havadaki hükümranlığın egemeni” (Efesliler 2:2) demişti. Elçi Yuhanna İblis hakkında, “Bütün dünya kötü olanın denetimindedir” (1. Yuhanna 5:19) ve “Bütün dünyayı saptıran o eski yılan” (Vahiy 12:9) demiştir. Bunlar kişisel olmayan bir güç ya da sadece kötülüğün kişileşmesinin tanımları olamazlar.

Kutsal Yazılar, insan ve dünya yaratılmadan önce, Tanrı’nın “on binlerce meleği” (İbraniler 12:22), büyük bir güce ve zekâya sahip olan ruhsal varlıklardan oluşan göksel bir orduyu yarattığını söyler. Bu varlıkların en yüksekte olanı, Tanrı’nın tahtına hizmet eden keruvlardır. Meshedilmiş, koruyucu Keruv, özgün olarak İblis’in kendisiydi (Hezekiel 28:14). “Bilgeliği ve güzelliği eksiksizdi.”

Ancak Tanrı, İblis’i kötü bir varlık olarak yaratmamıştı. Melekler de insanlar gibi, düşünmeyen makineler olarak değil, özgür ruhlar olarak yaratılmışlardı. Eğer öyle yapmayı seçerlerse, Tanrı’nın isteğini reddedip O’nun yetkisine karşı asilik etme kapasitesine tamamen sahiptiler.

Hem insanlarda, hem de meleklerdeki temel günah, inançsızlık ve günah olan ikiz günahtır. “İçinden, ‘Göklere çıkacağım’ dedin, ‘Tahtımı Tanrı’nın yıldızlarından daha yükseğe koyacağım; . . Kendimi Yüceler Yücesi’yle eşit kılacağım’” (Yeşaya 14:13-14). Yine, bunlar kişisel olmayan bir gücün hareketleri ya da motivasyonları olamaz.

İsa bize aynı zamanda İblis’in özelliklerinden bazılarını da söylemiştir. Mesih onun başlangıçtan beri katil olduğunu, gerçeğe bağlı kalmadığını, çünkü onda gerçek olmadığını, yalan söylemesinin doğal olduğunu, çünkü yalancı olduğunu ve yalanın babası olduğunu söylemiştir (Yuhanna 8:44).

Hristiyanlar’ın İblis gerçeğini kabul etmeleri ve onun yutacak birini arayan kükreyen bir aslan gibi dolaştığını anlamaları çok önemlidir (1. Petrus 5:8). Günah ve şeytanın ayartmalarının üstesinden tek başına gelmemiz imkânsızdır ancak Kutsal Yazılar bize nasıl kuvvetli olacağımızı söyler. Tanrı’nın bütün silahlarını kuşanıp ayartılmaya karşı koymamız gerekir (Efesliler 6:13).

EnglishTürkçe anasayfaya dön

Şeytan / İblis bir kişi midir yoksa bir güç / kötülüğün kişileşmiş hali midir?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries