settings icon
share icon
Soru

İblis nasıl bu dünyanın tanrısıdır (2. Korintliler 4:4)?

Yanıt


“Bu dünyanın ilahı” (ya da “bu çağın ilahı) sözü İblis’in insanların çoğunluğunun idealleri, fikirleri, hedefleri ve görüşleri üzerindeki en büyük etkileyici olduğunu belirtir. Onun etkisi aynı zamanda dünyanın felsefeleri, eğitimi ve ticareti üzerinde de görülür. Dünyanın düşünceleri, fikirleri, varsayımları ve sahte dinleri onun denetimi altındadır ve onun yalanları ve aldatmacalarından kaynaklanmışlardır.

İblis’e aynı zamanda, "havadaki hükümranlığın egemeni” adı da verilir Efesliler 2:2. O “bu dünyanın egemeni”dir Yuhanna 12:31. Bu ve daha başka birçok unvan İblis’in yeteneklerini belirtmektedir. Örneğin, İblis’in “havadaki hükümranlığın egemeni” olduğunu söylemek, bir şekilde onun dünya ve dünyadaki insanlar üzerinde egemen olduğunu söylemektir.

Bu onun dünyayı tamamen yönettiğini bildirmez, Tanrı hâlâ egemendir. Ama Tanrı sonsuz bilgeliğinde, İblis’in bu dünyada, Tanrı’nın Kendisi için koymuş olduğu sınırlar içinde iş görmesine izin vermiştir. Kutsal Kitap, İblis’in dünya üzerinde güç sahibi olduğunu söylediğinde, Tanrı’nın ona sadece iman etmeyen insanlar üzerinde alan verdiğini hatırlamalıyız. İnanlılar artık İblis’in yönetimi altında değildir (Koloseliler 1:13). Diğer yandan iman etmeyen kişiler, “İblis’in tuzağına” düşerler (2. Timoteos 226), “kötü olanın denetimindedir” (1. Yuhanna 5:19) ve İblis’e kölelik içindedirler (Efesliler 2:2).

Bu yüzden Kutsal Kitap, İblis’in “bu dünyanın egemeni olduğunu” söylediğinde onun nihai yetkiye sahip olduğunu söylememektedir. İblis’in iman etmeyen dünya üzerinde belirli bir şekilde egemen olduğu düşüncesini aktarmaktadır. 2. Korintliler 4:4’de iman etmeyen kişi İblis’in gündemini takip eder: “Tanrı’nın görünümü olan Mesih’in yüceliğiyle ilgili Müjde’nin ışığı imansızların üzerine doğmasın diye, bu çağın ilahı onların zihinlerini kör etmiştir.” İblis’in dalaverelerine dünyada sahte felsefeleri desteklemek de dahildir; bunlar iman etmeyen kişileri Müjde’nin gerçeğine karşı körleştiren felsefelerdir. İblis’in felsefeleri, insanların hapis olduğu kalelerdir ve bu insanlar Mesih tarafından özgür kılınmalıdır.

Böyle sahte bir felsefeye bir örnek, insanın belirli bir etkinlik ya da etkinlik yaparak Tanrı’nın kayrasını hak edebileceğidir. Hemen hemen her sahte dinde baskın olan konu, çalışarak Tanrı’nın kayrasını hak etmek ya da sonsuz yaşamı elde etmektir. Ancak işlerle kurtuluşu hak etmek Kutsal Kitap’ın vahyine aykırıdır. İnsan Tanrı’nın beğenisini kazanmak için çalışamaz; sonsuz yaşam karşılıksız bir hediyedir (bkz. Efesliler 2:8-9). Ve bu karşılıksız armağan, İsa Mesih ve sadece O’nun aracılığıyla alınabilir (Yuhanna 3:16; 14:6). İnsanlığın karşılıksız bir hediye olan kurtuluşu neden kabul etmediğini sorabilirsiniz (Yuhanna 1:12). Bunun yanıtı, bu dünyanın ilahı olan İblis’in insanlığı, Tanrı’nın karşılıksız hediyesi yerine kendi insansal kibrini izlemeye ayartmış olmasıdır. İblis gündemi belirler, iman etmeyen dünya o gündemi izler ve insanlık aldanmaya devam eder. Kutsal Yazılar’ın İblis’in bir yalancı olduğunu söylemesine şaşmamalı (Yuhanna 8:44).

EnglishTürkçe anasayfaya dön

İblis nasıl bu dünyanın tanrısıdır (2. Korintliler 4:4)?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries