settings icon
share icon
Soru

Hiper-Kalvinizm nedir ve Kutsal Kitap’a uygun mudur?

Yanıt


Basit bir tanım şudur: Hiper-Kalvinizm, Tanrı’nın seçilmişleri, Kendi egemen iradesi aracılığıyla (müjdecilik, vaaz vermek ve kayıplar için dua etmek) gibi kurtuluşu gerçekleştirmekte kullanılan yöntemleri çok az kullanarak ya da hiç kullanmayarak kurtardığı inancıdır. Hiper-Kalvinist, Kutsal Kitap’a aykırı bir hatayla, Tanrı'nın egemen oluşunu gereğinden fazla vurgular ve insanın kurtuluş işindeki sorumluluğunu yeterince vurgulamaz.

Hiper-Kalvinizm'in kolayca görülen bir sonucu, kaybolanlara müjdeleme yapma arzusunu bastırmasıdır. Hiper-Kalvinist teolojiye bağlı olan çoğu kilise veya mezhep, kadercidir, soğuktur ve inanç güvencesinden yoksundur. Tanrı'nın kayıplara ve kendi halkına olan sevgisine çok az vurgu yapılır, bunun yerine Tanrı'nın egemenliği, O'nun kurtarılmışları seçmesi ve kayıplar için gazabıyla Kutsal Kitap dışı bir meşguliyet vardır. Hiper-Kalvinistlerin müjdesi, Tanrı’nın seçilmişleri kurtardığının ve kayıpları lanetlediğinin bir bildirisidir.

Kutsal Kitap, Tanrı’nın, insanların kurtuluşu dahil (Efesliler 1:3-12) tüm evren üzerinde egemen olduğunu öğretir (Daniel 4:34-35). Ama Kutsal Kitap, Tanrı’nın egemen oluşu konusunda, Tanrı’nın kayıpları kurtarmaktaki motivasyonunun sevgi olduğunu (Efesliler 1:4-5; Yuhanna 3:16; 1. Yuhanna 4:9-10) ve Tanrı’nın kayıpları kurtarma yolunun da Kendi Sözü’nün bildirilmesi olduğunu öğretir (Romalılar 10:14-15). Kutsal Kitap aynı zamanda, Hristiyan’ın iman etmeyen kişilerle müjdeyi paylaşmak konusunda ateşli ve azimli olması gerektiğini de bildirir; Mesih’in elçileri olarak, insanlara Tanrı’yla barışmaları için “yalvarmamız” gerekir (2. Korintliler 5:20-21).

Hiper-Kalvinizm, Tanrı’nın egemen oluşu gibi bir Kutsal Kitap doktrinini alıp Kutsal Kitap’a ait olmayan bir aşırılığa taşır. Hiper-Kalvinist bunu yaparken Tanrı’nın sevgisini ve müjdeciliğin gerekmesini yeteri kadar vurgulamaz.

EnglishTürkçe anasayfaya dön

Hiper-Kalvinizm nedir ve Kutsal Kitap’a uygun mudur?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries