settings icon
share icon
Soru

Teolojinin tanımı nedir?

Yanıt


“Teoloji” sözcüğü, birlikte “Tanrı konusunu etüt” anlamına gelen iki Grekçe sözcükten gelir. Hristiyan teolojisi sadece Kutsal Kitap’ta vahyedildiği üzere Tanrı’yı anlamaya çalışmaktır. Hiçbir teoloji Tanrı’yı ve O’nun yollarını tamamen açıklayamayacaktır çünkü Tanrı bizden sonsuzlarca daha yüksektir. Bu yüzden O’nu tanımlamak konusundaki her çaba yetersiz kalacaktır (Romalılar 11:33-36). Ancak, Tanrı Kendisini anlayabildiğimiz kadar anlamamızı ister ve teoloji de Tanrı hakkında bilip anlayabileceklerimizi düzenli ve anlaşılır bir şekilde bilme sanatı ve bilimidir. Bazı insanlar teolojinin bölücü olduğunu düşündüklerinden ondan uzak durmaya çalışır. Ancak doğru anlaşılan teoloji birleştiricidir. Doğru, Kutsal Kitap’a uygun teoloji iyi bir şeydir, Tanrı Sözü’nün öğretisidir (2 Timoteos 3:16-17).

O zaman teoloji etüdü, Tanrı’nın Kendisi hakkında neler vahyettiğini keşfetmek için Tanrı Sözü’nü araştırmaktan başka bir şey değildir. Bunu yaptığımızda O’nu her şeyin Yaratıcısı, her şeyin Devam Ettiricisi ve her şeyin Yargıcı olarak tanırız. O, Alfa ve Omega, her şeyin başlangıcı ve sonudur. Musa, kendisini Firavun’a kimin gönderdiğini sorduğunda Tanrı, “Ben Ben'im” diye yanıtlamıştı (Mısır’dan Çıkış 3:14). BEN’İM ismi kişilik belirtir. Tanrı başkalarına isimler verdiği gibi Kendisinin de bir ismi vardır. BEN’İM ismi, özgür, amaçlı, kendi kendine yeten bir kişiliği belirtir. Tanrı göksel bir güç ya da kozmik bir enerji değildir. O, bir aklı ve iradesi olan yüce, kendi kendine var olan, özerk “kişisel” Tanrı’dır. Kendisini, insanlık tarihi boyunca Sözü’yle ve Oğlu İsa Mesih aracılığıyla vahyetmiştir.

Teoloji etüt etmek, Tanrı’yı sevgimiz ve itaatimiz aracılığıyla yüceltebilmek için O’nu tanımaktır. Buradaki sıralamaya dikkat edin: O’nu sevebilmezden önce tanımamız ve O’na itaat etmeyi arzulamadan önce O’nu sevmemiz gerekmektedir. Bunların bir yan ürünü olarak, yaşamlarımız Tanrı’nın Kendisini tanıyan, seven ve Kendisine itaat edenlere verdiği teselli ve umutla ölçüsüz derecede zenginleşir. Yetersiz bir teoloji ve Tanrı’yı yüzeysel ve doğru olmayan bir şekilde anlamak, bizlere özlemini çektiğimiz teselli ve umudu getirmek yerine yaşamlarımızı sadece daha kötü bir hale getirecektir. Tanrı hakkında bir şeyler bilmek çok önemlidir. Bizler Tanrı hakkında hiçbir şey bilmeden bu dünyada yaşamaya çalışırsak kendi kendimize zalimlik ederiz. Dünya acı verici bir yerdir ve bu dünyadaki yaşam da hayal kırıklığına uğratıcı ve hoş olmayan bir yaşamdır. Teolojiyi reddederseniz kendinizi hiçbir yön hissi olmayan bir hayata mahkûm edersiniz. Teoloji olmadan, yaşamlarımızı boşuna harcar ve ruhlarımızı kaybederiz.

Bütün Hristiyanlar, sonsuzluğu sevinçli bir şekilde Kendisiyle birlikte geçireceğimiz Kişi’yi tanımak, sevmek ve O’na itaat etmek için Tanrı hakkında yoğun ve kişisel bir etüt olan teoloji konusuna büyük ilgi duymalıdır.

EnglishTürkçe anasayfaya dön

Teolojinin tanımı nedir?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries