settings icon
share icon
Soru

Glossolali nedir?

Yanıt


Bazen “esrik sözler söylemek” olarak söz edilen glossolali, bir esrime halindeyken anlaşılmaz, dil-benzeri sesler çıkartmaktır. Glossolali, bazen kişinin bilmediği bir dilde aniden konuşma, okuma ve yazma yeteneğinin ortaya çıkması olan ve Kutsal Kitap’taki “bilinmeyen dillerde konuşmak” olan ksenoglosi ile karıştırılır. Ancak, glossolali var olmayan bir dilde ne olduğu anlaşılmayan sesler çıkartmak olduğu halde, ksenoglosi, konuşanın hiçbir zaman öğrenmemiş olduğu bir dili su gibi konuşma yeteneğidir.

Buna ek olarak, ksenoglosi insanın içinde var olan ya da doğal bir yetenek değildir ama araştırmalar glossolalinin öğrenilen bir davranış biçimi olduğunu gösterir. Lutheran Medical Center’in yapmış olduğu bir araştırma, glossolalinin basit talimatlar verilmesiyle kolayca öğrenildiğini göstermektedir. Bununla bağlantılı olarak, öğrencilerin, trans hali benzeri bir kendinden geçiş ya da davranışların herhangi bir belirtisi olmadan “bilinmeyen dillerde konuştukları” görülmüştür. Altmış öğrenciyle yapılan bir başka test de, bir dakikalık bir glossolali örneğini dinledikten sonra, bu öğrencilerin yüzde yirmisinin bunu aynen taklit edebildiğini göstermiştir. Biraz eğitimden sonra öğrencilerin yüzde 70’i başarılı olmuştur.

Dünyanın hemen hemen her yerinde glossolali gözlemlenebilir. Dünyanın her yerindeki pagan dinler bilinmeyen dillere çok düşkündür. Bunlara Sudan’daki Şamanlar, Afrika’nın Batı Kıyısı’ndaki Shango tarikatı, Etiyopya’daki Zor tarikatı, Haiti’deki Vudu tarikatı ve Güney Amerika ve Avustralya’daki Aborjinler de dahildir. Kutsal adamlar tarafından derin mistik anlayış olarak yorumlanan anlamsız sözler mırıldanmak ya da söylemek antik bir uygulamadır.

Glossolalinin temelde iki yönü vardır. Birincisi, dil-benzeri seslerle konuşmak ya da mırıldanmaktır. Bunu hemen hemen herkes yapabilir, hatta konuşmayı öğrenmemiş çocuklar bile, söyledikleri anlaşılmaz olsa bile, gerçek bir dili taklit edebilirler. Bunun sıra dışı bir yanı yoktur. Glossolalinin bir başka yönü de esriklik ya da trans hali benzeri bir mutluluk sergilenmesidir. Bunun da hiçbir sıra dışı yanı yoktur, ancak bunu bile isteye yapmak dil-benzeri sesler çıkartmaktan daha zordur.

Özellikle de Pentekostal hareketteki bazı Hristiyanlar, glossolalinin Yeni Antlaşma’da tanımlanmış olaya benzer doğa üstü bir açıklaması olduğuna inanır. Bilinmeyen dillerde konuşma armağanının ana amacının, Yoel peygamber’in önceden bildirildiği şekilde (Elçilerin İşleri 2:17), tıpkı Pentikost gününde olduğu gibi (Elçilerin İşleri 2), Kutsal Ruh’un üzerlerine döküldüğünü göstermek olduğuna inanırlar.

Glossolali uygulamasını şu ya da bu derecede kabul eden Hristiyan kiliseler arasında, bunun nasıl olduğu konusunda tam bir görüş birliği yoktur. Örneğin, bazıları bunun gerçekten de Kutsal Ruh’un armağanı olduğu konusunda son derece kararlıdır, diğerleriyse Pavlus’un “bilinmeyen dillerde konuşma” armağanının Kutsal Ruh’un diğer armağanları kadar önemli olmadığını öğrettiğini (bkz. 1. Korintliler 13) söyleyerek buna daha az önem verir. Ayrıca kiliseyi bu tür konularla bölmekten uzak durmak isteyenler bu konudan hiç bahsetmezler ya da bunu önemsemeyerek basit bir psikolojik deneyim olarak görürler. Bir de glossolaliyi İblis’in kendisinin aldatmacası olarak görenler de vardır.

Dünyanın değişik yerlerinde egzotik diller duyulur ve anlaşılır ama “esrik sözler söylendiğinde” ya da “bilinmeyen dillerde konuşulduğunda” var olan diller duyulmaz ya da anlaşılmaz. Duyduğumuz şey, coşturma, iddialar, karışıklık ve gürültü bolluğudur. İlk kilise zamanında olduğu gibi, “her birimiz kendi ana dilini işitiyor” dememiz mümkün değildir (Elçilerin İşleri 2:8).

Basitçe söylersek, glossolali uygulaması Kutsal Kitap’taki bilinmeyen dillerde konuşma armağanı değildir. Pavlus, bilinmeyen dillerde konuşma armağanının ana amacının imansızlar için bir belirti olduğunu ve iyi haber olan Mesih’in Müjdesi’ni yaymak olduğunu açıkça bildirmiştir (1. Korintliler 14:19, 22).

EnglishTürkçe anasayfaya dön

Glossolali nedir?
Bu sayfayı paylaş: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries